Påverkansarbete och samarbetspartner

Världsfred är scoutingens mål och för att uppnå det strävar vi till att fostra barn och unga till engagerade vuxna som arbetar för ett fredligt samhällsklimat. Scoutprogrammet innehåller många aktiviteter som behandlar just samhällspåverkan. Ett av FiSScs verksamhetsområden är samhälle som fokuserar på att ge konkreta verktyg till våra medlemmar, kårerna.

Finlands Svenska Scouter är en partipolitiskt obunden organisation. Partipolitiskt obundet innebär att scouterna inte stöder ett enskilt parti eller tar ställning i partipolitiska frågor. Det betyder ändå inte att scouterna inte kan ta ställning i större (obundna) samhälleliga frågor. Frågor t.ex. gällande ungas välmående, klimat, mångfald, allas lika rättigheter tar scoutingen aktivt ställning till. Vi uppmuntrar scouter att vara aktiva i val och samlar scoutkandidater på scout.fi/scoutkandidater.  På sidan samlar vi även aktivitetstips till kåren hur de kan behandla just påverkan utifrån scoutprogrammet. Vi uppmuntrar kårerna att vara aktiva som förening på sin ort, belysa påverkansfrågor under veckomöten, ge underlag för upprätthållande av samarbetsparter med mera.

Finlands Scouter erbjuder två olika utbildningar där scouten får fördjupa sig mera i påverkansfrågor. Y-traineeutbildningen behandlar samhällspåverkan och Young Spokespeople-kursen utbildar sociala mediaambassadörer. Du kan läsa mer om utbildningarna här.

Medlemsskap

Finlands Svenska Scouter har medlemskap i följande organisationer:

Samarbete med evangeliska lutherska kyrkan i Finland

Enligt Finlands Scouters och evangeliska-lutherska kyrkan i Finlands samarbetsavtal kan scouting vara en del av kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Till scoutrörelsen hör ett sökande efter en egen tro eller annan åskådning och en positiv inställning till andlighet. Enligt Finlands Scouters grundstadga är SP-FS ett religiöst obundet förbund. Scouternas grundstadga styr scoutverksamheten i Finland. Förbundet fungerar enligt principen för positiv religionsfrihet. Kårer kan trots det välja att ingå samarbete med en konfessionell bakgrundsorganisation. Samarbetet mellan kår och församlingen beskrivs i ett samarbetsavtal. Läs mer om samarbete mellan kår och församling på den här sidan.

Läs mer om Finlands Scouters samarbetsparter och påverkansarbete.

Bild: Aleksi Murtojärvi