Påverkansarbete och samarbetspartner

Ett av scoutingens mål är att fostra medborgare att aktivt delta i samhället. Scoutprogrammet innehåller många aktiviteter som behandlar samhällspåverkan. En av FiSScs verksamhetsområden är samhälle som fokuserar på att ge konkreta verktyg till våra medlemmar, kårerna. Vi uppmuntrar kårerna att vara aktiva som förening på sin ort, inkludera påverkansfrågor under veckomöten, ge underlag för upprätthållande av samarbetsparter med mera. Finlands Scouter erbjuder två olika utbildningar där scouten får fördjupa sig mera i påverkansfrågor. Y-traineeutbildningen behandlar samhällspåverkan och Young Spokespeople-kursen utbildar sociala mediaambassadörer. Du kan läsa mer om utbildningarna här.

Världsfred är scoutingens mål och för att uppnå det strävar vi till att fostra barn och unga till engagerade vuxna som arbetar för ett fredligt samhällsklimat.

Finlands Svenska Scouter är en partipolitiskt obunden organisation. Partipolitiskt obundet innebär att scouterna inte stöder ett enskilt parti eller tar ställning i partipolitiska frågor. Det betyder ändå inte att scouterna inte kan ta ställning i större (obundna) samhälleliga frågor. Frågor t.ex. gällande ungas välmående, klimat, mångfald, allas lika rättigheter tar scoutingen aktivt ställning till. Vi uppmuntrar scouter att vara aktiva i val och samlar scoutkandidater på scout.fi/scoutkandidater.  På sidan samlar vi även aktivitetstips till kåren hur de kan behandla just påverkan utifrån scoutprogrammet.

Medlemskap

Finlands Svenska Scouter har medlemskap i följande organisationer:

 

Läs mer om Finlands Scouters samarbetsparter och påverkansarbete.

Bild: Aleksi Murtojärvi