Chefstrions checklista inför höststarten

Förberedelser inför höststarten: check-lista för chefstrion

7.8.2020 Text Anna Bryk, översatt av Andrea Hynynen

Bästa chefstrio! Efter sommaren kan det kännas lite trögt att komma igång med en effektiv och välfungerande scoutvardag och hösten tenderar varje år att krypa sig på snabbare än tänkt. Här är en lista på saker som det är bra för chefstrion att gå igenom inför höststarten. Kolla genom,  plocka ut det som känns relevant för er, anpassa till er kår och sätt i gång!

Starta åldersgruppsverksamheten

 • Har alla grupper som fortsätter ledare, finns det en utsatt mötestidpunkt och tydlig information om när verksamheten kör igång?
 • Har alla nya grupper ledare, en utsatt mötestidpunkt och tydlig information om när verksamheten kör igång?

Kårens gemensamma verksamhet under hösten

 • Har alla prickat in kårens evenemang, utfärder, vandringar, seglatser och annat i kalendern?
 • Har de personer som ansvarar för evenemangen koll på läget och bra feelis? Gå genom evenemangen och gör en lägescheck.
 • Ska det ordnas några gemensamma evenemang i närområdet (av FiSSc , kårteam, flera kårer tillsammans)? Vad är er roll? Har ni tänkt delta eller t.o.m. bidra till arrangemangen?
 • Har ni koll på vilka utbildningar som erbjuds och när det är dags att anmäla sig. Har alla kårledare rätt utbildning för sitt uppdrag?

Kommunikation

 • Ledarna: Visst är det väl klart för alla ledare vilka kanaler som finns, hur de används och för vilket ändamål. Var skickar man feelisgrejer och småprat, vilken kanal används för sakfrågor och var lagras viktiga dokument och annat material?
 • Övriga målgrupper: kolla att kommunikationen med de andra målgrupperna också är i skick. Centrala målgrupper är kårens medlemmar, föräldrar och viktiga samarbetsparter. ”I skick” betyder att
  • var och en vet var hen hittar all information som berör hen och vilka kommunikationskanaler det lönar sig att följa.
  • meddelanden är tydliga, så att det är lätt att förstå vad som avses och vad som förväntas av mottagaren.

Ledare

 • De ledare som redan finns: Hur ser ni till att alla ledare i kåren trivs och mår bra, är ivriga och får den information de behöver om vad som är på gång?
 • Nya vuxna: Hur tar ni emot nya vuxna, så att de känner sig välkomna och får positiva upplevelser? Finns det en scoutfadder, som ser till att den nya vuxna vet vad som händer och får svar på sina frågor? Visst är ju alla ledare i kåren införstådda med hur viktigt det är att också de nya känner sig som en del av gemenskapen.
 • Ni glömmer väl inte heller bort dem som inte nu är aktiva eller har ett ledaruppdrag! De flesta kårer har medlemmar och ledare som finns kvar i registret även om de inte längre är aktiva, till exempel på grund av att deras livssituation inte just nu ger möjlighet att vara det. Håll dem uppdaterade med vad som är på gång och vad de kan ta del av, bjud in dem till säsongstarten, be dem hjälpa till på evenemang eller kårens rekryjippo och erbjud andra mindre grejer som inte kräver ett långsiktigt engagemang men bibehåller en känsla av scoutgemenskap och håller scoutlågan brinnande.
 • Helheten: Finns det ledare till alla uppdrag? Har alla ledare som vill ett uppdrag?  Vad gör ni om det saknas någon?

Administration

 • Till hösten hör också en del administration som ska fixas. Checka mallen för kårens årsklocka.
 • Förbered höstmötet.
 • Kalla till kårstyrelsemöte och förbered eventuella större beslut som ska göras.
 • Medelinsamling: utse en kampanjansvarig för adventskalenderkampanjen i Kuksa och planera kårens försäljning.
 • Börja fundera på planeringen av verksamheten för nästa år.

Chefstrions arbete

 • Hur samarbetar ni i er chefstrio? Hur ser arbetsfördelningen ut och har ni kommit överens om hur ni arbetar?
 • Hur kommunicerar ni med varandra, på vilka kanaler?
 • Vilka saker kan ni fatta beslut om inom chefstrion och när behövs styrelsens beslut?

Annat aktuellt för er kår just nu

 • Ni kommer väl ihåg att FiSSc:s anställda och förtroendevalda finns där för er ifall ni behöver hjälp eller stöter på problem. Tveka inte att kontakt, till exempel med kårstödskoordinatorn, genast då du funderar på något eller vill fråga. Kontaktuppgifter