Familjescoutingens aktiviteter

Familjescouting är en ny verksamhetsform med målet att erbjuda en gemensam fritidsverksamhet för hela familjen, i enlighet med scoutingens  värderingar.

Familjescoutprogrammet består av sex stycken aktivitetsetapper; vardagsliv, utfärd, hantverk, uteliv och natur samt deltagande i kårens verksamhet. Varje aktivitet får gärna utföras flera gånger under scoutåret.

 

Bild: RÜŞTÜ BOZKUŞ på Pixabay.