Alla med-utbildning

Alla med-utbildningen riktar sig till alla unga och vuxna som fungerar som gruppledare. Utbildningen ger verktyg för att fungera med utmanande eller fartfyllda grupper eller gruppmedlemmar. Vilken gruppledare som helst har dock nytta av utbildningen. Alla med-utbildningen kan beställas från FiSSc.

Beställ utbildningen här!

Utbildningen tar 1,5-3 timmar beroende på deltagarnas kunskapsnivå, bakgrund och hur aktiva de är. Utbildningen är uppbyggd så att den innehåller både diskussion och hands on-övningar. Upplägget på utbildningen fungerar bäst om den ordnas så att deltagarna är på plats. Efter utbildningen kan kåren beställa en kasse med material och tips för att stödja verksamheten och att ge idéer och hjälp åt ledarna.

Instruktioner för hur materialkassen kan beställas hittar du här

För dem som håller utbildningen finns det en instruktörsmanual och ett botten för innehåll för utbildningen. FiSSc har fått en materialkasse som stöd för ordnandet av utbildningen. Utbildningen kan ordnas antingen som ett enskilt tillfälle eller i samband med något redan existerande evenemang eller en kurs.

Alla med-utbildningen är ursprungligen en del av projektet 100 nya sätt att scouta på som genomfördes av Etelä-Karjalan Partiolaiset.

Utbildningens syfte är att:

  • Sänka tröskeln för barn och unga medspecialbehov att gå med i scouterna
  • Förebygga marginalisering och öka mångfald
  • Öka kunskapen om behov som barn och unga med specialbehov har
  • Göra scouting till en bestående hobby även för barn med specialbehov

 

Bild: Meeri Rasivirta