Kårteam

FiSSc:s kårer är indelade i kårteam som ska få stöd av coacher. Målet är att en coachtrio bestående av en kårcoach, en programcoach och en uppdragscoach stöder ett kårteam med 4-6 kårer – i synnerhet cheferna i dessa kårer.

Tanken är också att kårerna i samma kårteam kan samarbeta gällande t.ex. vargunge och äventyrsscoutevenemang och/eller verksamhet för de äldre åldersgrupperna, som ofta är ganska små i enskilda kårer. Det är lättare att ordna meningsfullt och lockande program för en större grupp explorer- och roverscouter än för enstaka personer. Desutom kan kårerna dela på ansvaret och arbetsbördan om de samarbetar.

Coacherna stöder i första hand samarbetet inom kårteamet, men det går naturligtvis utmärkt att samarbeta med vilka kårer som helst.

KÅRTEAM KÅRER COACHER 2021
Kårteam 1 (Borgå, Lovisa, Sibbo)
 • Lovisa Scoutflickor
 • Lovisa Svenska Boyscouter
 • Scoutkåren Åfararna
 • Sjöscoutorganisationen Fribytarna
 • Östersundom Scouter
programcoach Ida Ringbom
Kårteam 2 (Helsingfors)
 • Helsingfors KFUK/M Scouter
 • Helsingfors Scoutkår Spanarna
 • Tempelscouterna
 • Scoutkåren Spejarna
 • Scoutkåren Nybyggarna
 • (Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna/Helsingfors)
Kårteam 3 (Helsingfors)
 • Sjöscoutkåren Vikingarna
 • Sjöscoutkåren Vikingaflickorna
 • Scoutkåren Munksnäs Spejarna
 • Munksnäs Flickscouter
programcoach John Tallqvist
Kårteam 4 (Helsingfors)
 • Sjöscoutkåren Sailors
 • Sjöscoutkåren Seaboys
 • Flickscoutkåren Korsfararflickorna
 • Nordsjö Skogsriddare
kårcoach Cecilia Mickos

 

Kårteam 5 (Esbo)
 • Södrik Stigfinnare
 • Sjöscoutkåren Stormfågeln
 • Grankulla Scoutkår
 • Scoutkåren Tre Björkar
 • Scoutkåren Muhö
Kårteam 6 (Karis, Ingå och Kyrkslätt)
 • Karis Flickorna
 • Karis Gossarna
 • Ingå Scouter
 • Sjöscoutkåren Porkala
 • Kyrkslätt Scouter
 • Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare
Kårteam 7 (Hangö, Ekenäs och Kimitoön)
 • Dalsbruks Sjöscouter
 • Kimito Sjöscouter
 • St Jacobs Sjöscouter
 • Hangö Scoutkår
 • (Sjöscoutkåren Havsörnarna)
Kårteam 8 (Pargas och Åbo)
 • Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna
 • St. Simons Sjöfararna
 • Flickscoutkåren Åbo Vildar
 • KFUM:s Scouter Kamraterna
 • Scoutkåren Pojkarna
 • (Scoutkåren Sydvästen)
Kårteam 9 (Åland)
 • Finströms Sjöscouter
 • Kumlinge Sjöscouter
 • Scoutkåren Ålandsflickorna
 • Sjöscoutkåren Spejarna
 • Vårdkasarnas Scouter
uppdragscoach Laura Nieminen
Kårteam 10 (Vasa och söder om Vasa)
 • Stigfinnarna Sundom
 • Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare
 • Kristinestads Nybyggare
 • Närpes Scoutkår
 • Tammerfors Spejare
kårcoach Johanna Björk

uppdragscoach Anders Blomqvist

Kårteam 11 (norr om Vasa)
 • Nykarleby Forsfarare
 • Korsholms Spejare
 • Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna/Kvevlax
 • Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna/Vörå
 • Scoutkåren Vasa Korsfarare
Kårteam 12 (Jakobstad)
 • Jakobstads Flickscouter
 • Jakobstads Sjöscouter
 • Pedersörenejdens Korsbärare
kårcoach Anna Granö
Kårteam 13 (norra Österbotten)
 • Nedervetil Scoutkår Vägvisarna
 • Spejarna i Gamla Karleby
 • Scoutkåren Brobyggarna
 • Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna/Larsmo

 

Bild: Jutta Huovinen