Kårteam

FiSSc:s kårer är indelade i kårteam som ska få stöd av förbundet och FiSSc:s kårstödsgrupp. Indelningen i kårteam hjälper att koordinera och strukturera upp stödet till kårerna, exempelvis genom att ordna kårteamsträffar. Kårstödsgruppen stöder i första hand samarbeten inom kårteamet, men det går naturligtvis utmärkt att samarbeta med vilka kårer eller andra organisationer som helst.

Tanken är också att kårerna i samma kårteam kan samarbeta gällande t.ex. vargunge och äventyrsscoutevenemang och/eller verksamhet för de äldre åldersgrupperna, som ofta är ganska små i enskilda kårer. Det är lättare att ordna meningsfullt och lockande program för en större grupp explorer- och roverscouter än för enstaka personer. Dessutom kan kårerna dela på ansvaret och arbetsbördan om de samarbetar. Även utfärder, läger, ledarrekreation eller andra evenemang kan gärna ordnas i samarbete med andra kårer då det är ändamålsenligt.

Kårteamsindelningen 2023:

KÅRTEAMKÅRER
Kårteam 1 (Borgå, Lovisa, Sibbo)
 • Lovisa Scoutflickor
 • Lovisa Svenska Boyscouter
 • Scoutkåren Åfararna
 • Sjöscoutorganisationen Fribytarna
 • Östersundom Scouter
Kårteam 2 (Helsingfors)
 • Helsingfors KFUK/M Scouter
 • Helsingfors Scoutkår Spanarna
 • Munksnäs Flickscouter
 • Scoutkåren Munksnäs Spejarna
 • Scoutkåren Nybyggarna
 • Scoutkåren Spejarna
 • Tempelscouterna
 • (Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna/Helsingfors)
Kårteam 3 (Helsingfors)
 • Flickscoutkåren Korsfararflickorna
 • Nordsjö Skogsriddare
 • Sjöscoutkåren Sailors
 • Sjöscoutkåren Seaboys
 • Sjöscoutkåren Vikingarna
 • Sjöscoutkåren Vikingaflickorna
Kårteam 4 (Esbo, Grankulla)
 • Södrik Stigfinnare
 • Sjöscoutkåren Stormfågeln
 • Grankulla Scoutkår
 • Scoutkåren Tre Björkar
 • Scoutkåren Muhö
Kårteam 5 (Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Kyrkslätt)
 • Hangö Scoutkår
 • Ingå Scouter
 • Karis Flickorna
 • Karis Gossarna
 • Kyrkslätt Scouter
 • Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare
 • Sjöscoutkåren Porkala
 • Sjöscoutkåren Havsörnarna
Kårteam 6 (Kimitoön, Pargas, Tammerfors, Åbo)
 • Dalsbruks Sjöscouter
 • Flickscoutkåren Åbo Vildar
 • KFUM:s Scouter Kamraterna
 • Kimito Sjöscouter
 • Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna
 • Scoutkåren Pojkarna
 • St Jacobs Sjöscouter
 • St. Simons Sjöfararna
 • Tammerfors Spejare
 • (Scoutkåren Sydvästen)
Kårteam 7 (Åland)
 • Finströms Sjöscouter
 • Kumlinge Sjöscouter
 • Scoutkåren Ålandsflickorna
 • Sjöscoutkåren Spejarna
 • Vårdkasarnas Scouter
Kårteam 8 (södra Österbotten)
 • Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna: Kvevlax, Vörå och Larsmo 
 • Kristinestads Nybyggare 
 • Korsholms Spejare
 • Närpes Scoutkår 
 • Scoutkåren Vasa Korsfarare
 • Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare
 • Stigfinnarna Sundom
Kårteam 9 (norra Österbotten)
 • Jakobstads Flickscouter
 • Jakobstads Sjöscouter
 • Nedervetil Scoutkår Vägvisarna
 • Nykarleby Forsfarare
 • Pedersörenejdens Korsbärare
 • Scoutkåren Brobyggarna
 • Spejarna i Gamla Karleby

Bild: Jutta Huovinen