En hobby med värdegrund

Jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten, vara andra till hjälp och följa <åldersgruppens namn>idealen i mitt liv.

Så lyder scoutlöftet som scouten avger då hen börjar sin scoutbana, och sedan pånytt i varje åldersgrupp.

Scoutidealen som scouterna i löftet lovar följa är:

…att respektera andra
…att älska och skydda naturen
…att vara ärlig och pålitlig
…att främja vänskap över gränser
…att känna sitt ansvar och göra sitt bästa
…att utveckla sig själv som människa
…att söka sanningen i tillvaron

Idealen ökar i mängd för varje åldersgrupp, så att de yngsta scouterna; vargungarna, strävar efter att följa de två första idealen, medan den äldsta åldersgruppen; roverscouterna, strävar efter att följa alla sju.

En scouts valspråk är Var redo, vilket syftar på att en scout strävar efter att alltid vara redo för vilka utmaningar och äventyr hen än ställs inför.

Scoutidealen på teckenspråk

Scoutprogram, mål för fostran och scoutmetoden

Grundtanken i scoutingen är att varje människa ska ha möjlighet att enligt sina personliga förutsättningar växa till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av samhället. Målsättningen är att hjälpa den enskilda scouten att växa, utvecklas och leva i balans med sig själv, med andra människor och med sin omgivning.

Som verktyg för att uppnå detta finns målen för fostran (som beskriver vad målsättningen med scoutverksamheten är), scoutmetoden (som tar upp hur man förverkligar scoutverksamheten) och scoutprogrammet (som innehåller det man i praktiken gör för att uppfylla målen för fostran).

Läs mer

Andra sidor på scout.fi som behandlar scoutingens värdegrund, målen för fostran, scoutmetoden och scoutprogrammet: VärdegrundScoutfostran

Bild: Osmo Timoharju