En hobby med värdegrund

Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga [åldersgruppens] ideal.

Så lyder scoutlöftet som scouten avger då hen börjar sin scoutbana, och sedan pånytt i varje åldersgrupp.

Scoutidealen som scouterna i löftet lovar följa är:

…att respektera andra
…att älska naturen och skydda miljön
…att vara pålitlig
…att främja vänskap över gränser
…att känna sitt ansvar och vara aktiv
…att utveckla sig själv som människa
…att söka sanningen i tillvaron

Idealen ökar i mängd för varje åldersgrupp, så att de yngsta scouterna; vargungarna, strävar efter att följa de två första idealen, medan den äldsta åldersgruppen; roverscouterna, strävar efter att följa alla sju.

En scouts valspråk är Var redo, vilket syftar på att en scout strävar efter att alltid vara redo för vilka utmaningar och äventyr hen än ställs inför.

Scoutidealen på teckenspråk

Denna video är gjord enligt scoutidealen som var i kraft fram till 15.11.2020. De skiljer sig på vissa punkter en liten aning i ordalydelse, men syftar på samma saker.

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia..

Scoutprogram, mål för fostran och scoutmetoden

Grundtanken i scoutingen är att varje människa ska ha möjlighet att enligt sina personliga förutsättningar växa till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av samhället. Målsättningen är att hjälpa den enskilda scouten att växa, utvecklas och leva i balans med sig själv, med andra människor och med sin omgivning.

Som verktyg för att uppnå detta finns målen för fostran (som beskriver vad målsättningen med scoutverksamheten är), scoutmetoden (som tar upp hur man förverkligar scoutverksamheten) och scoutprogrammet (som innehåller det man i praktiken gör för att uppfylla målen för fostran).

Läs mer

Scoutingens värdegrund

Scoutfostrans betydelse för scoutingen

Bild: Osmo Timoharju