Scouten i samhället

Scoutprogrammet uppmuntrar till att fostra aktiva medborgare. Finlands Scouter erbjuder två olika utbildningar där du som scout kan få mera kunskap i att vara en aktiv del av samhället.

Young Spokespeople  – Medieambassadörer  

Vilken som helst aktiv scout i 15-22 års ålder som vill påverka Finlands Scouters (FS) och scoutdistriktens kommunikation kan ansöka om att få bli medieambassadör. Varje år får ungefär 25 nya YSPar (medieambassadörer) möjlighet att fungera både i landsomfattande och i lokala kommunikationsuppdrag. Medieambassadörernas uppdrag varierar enligt YSPens egna intressen och var i landet hen bor. Uppdragen kan hänga ihop med såväl FS landsomfattande projekt som distriktets/Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) egna evenemang och aktiviteter som YSParna själva ordnar. Medieambassadörerna har varit med och förverkligat kampanjen ”En god gärning”, berättat om scouting för både lokala och landsomfattande medier och arrangerat egna aktiviteter som gett scoutingen positiv synlighet.

Bakgrund

YSP, eller Young Spokespeople-konceptet, härstammar från Storbritannien år 2007. Den första medieambassadörsutbildningen i Finland ordnades under jubileumsåret 2010 och sedan dess har utbildningen arrangerats årligen. Idag fungerar YSPar i flera olika länder, t ex i Sverige fungerar Scouternas Unga Talespersoner.

Är du utåtriktad och vill ge scouting positiv synlighet? Är du aktiv scout? Vill du berätta hur fantastisk hobby scoutingen är? Då passar du bra in för uppdraget som medieambassadör! På Suomen Partiolaiset-Finlands Scouters webbsida finns mer information om YSP-konceptet.

Y-trainee

Yhteiskuntasuhde -trainee (Y-trainee) är en utbildning där samhällspåverkan behandlas. Y står för ’yhteiskuntasuhteet’ som är ett av Finlands Scouters (FS) verksamhetsområden, vilket motsvaras av samhällsgruppen inom Finlands Svenska Scouter. Utbildningen arrangeras av Finlands Scouter.

Utbildningen riktar sig till scouter mellan 16-25 år. Efter utbildningen ska deltagaren känna till hur beslut görs i samhället och känna till hur besluten kan påverkas. Deltagaren får en inblick i hur nationellt beslutsfattande fungerar och om olika politiska teman som rör scouter och unga. Men det är inte endast en grundkurs om hur samhället fungerar, deltagaren lär sig också om att hålla föredrag, argumentera, debattera och att möta beslutsfattare.

Du förväntas ha en nyfiken attityd samt en vilja att vara med och bygga ett samhälle där unga hörs och blir hörda på. Påverkan kan ske på många olika sätt, så vem som helst kan vara påverkare. Utbildningen medför inga kostnader; resor, logi och mat ersätts. Utbildningen går på finska men det går bra att göra ansökan och skriva uppgifter på svenska.  Information om Y-trainee utbildningen och aktuella kursdatum.

Läs om hur kåren kan vara en aktiv del av samhället

Bild: Noora Qvick