Scouten i samhället

Scoutprogrammet uppmuntrar till att fostra aktiva medborgare. Finlands Scouter erbjuder två olika utbildningar där du som scout kan få mera kunskap i att vara en aktiv del av samhället.

Young Spokespeople  – Medieambassadörer  

Vilken som helst aktiv scout i 15-22 års ålder som vill påverka Finlands Scouters (FS) och scoutdistriktens kommunikation kan ansöka om att få bli medieambassadör. Varje år får ungefär 25 nya YSPar (medieambassadörer) möjlighet att fungera både i landsomfattande och i lokala kommunikationsuppdrag. Medieambassadörernas uppdrag varierar enligt YSPens egna intressen och var i landet hen bor. Uppdragen kan hänga ihop med såväl FS landsomfattande projekt som distriktets/Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) egna evenemang och aktiviteter som YSParna själva ordnar. Medieambassadörerna har varit med och förverkligat kampanjen “En god gärning”, berättat om scouting för både lokala och landsomfattande medier och arrangerat egna aktiviteter som gett scoutingen positiv synlighet.

Bakgrund

YSP, eller Young Spokespeople-konceptet, härstammar från Storbritannien år 2007. Den första medieambassadörsutbildningen i Finland ordnades under jubileumsåret 2010 och sedan dess har utbildningen arrangerats årligen. Idag fungerar YSPar i flera olika länder, t ex i Sverige fungerar Scouternas Unga Talespersoner.

Är du utåtriktad och vill ge scouting positiv synlighet? Är du aktiv scout? Vill du berätta hur fantastisk hobby scoutingen är? Då passar du bra in för uppdraget som medieambassadör!

Mera information om YSP, som till exempel kursdatum finns på deras egen hemsida ysp.partio.fi

Y-trainee

Yhteiskuntasuhde-trainee (Y-trainee) är en utbildning där man behandlar samhällspåverkan. Y står för ’yhteiskuntasuhteet’ som är ett av Finlands Scouters (FS) verksamhetsområden, vilket motsvaras av samhällsgruppen inom Finlands Svenska Scouter (FiSSc). Kursen dras dock helt av FS. Utbildningen riktar sig till scouter mellan 16-25 år. Efter utbildningen ska deltagaren känna till hur beslut görs i samhället och också veta hur besluten kan påverkas. Deltagarna lär sig hur beslut görs på en nationell nivå samt olika politiska teman som rör scouter och unga.

Men det är heller inte endast en kurs om samhällspåverkan, deltagarna lär sig också om att hålla föredrag, argumentera, debattera och att möta beslutsfattare. En annan viktig kunskap inom påverkan är att lära sig hur vi får med andra människor med vilka vi tillsammans kan förändra världen med – därför består kursen också till viss del av att deltagarna ordnar tillfällen öppna för andra unga där påverkan behandlas. De här tillfallen är ett sätt för deltagaren att uppmuntra andra unga i sin hemregion vara med och påverka och stärka deras röst.

2018–2019 hör två hela veckoslut (7.-9.9.2018 ja 26.-28.10.2018) till utbildningen med hela gruppen i Helsingfors samt deltagande i SuomiAreena i Björneborg juli 2019. Dessutom ska deltagarna förverkliga påverkansevenemang inom sitt distrikt under våren 2019.

Till den pågående utbildningen som började hösten 2018 valdes 30 deltagare. Utbildningen medför inga kostnader; resor, logi och mat ersätts. Utbildningen går helt på finska men det går bra att göra ansökan och skriva uppgifter på svenska.

FS har fått finansiering från Europeiska Unionens Erasmus + program för två år. Nästa utbildning ordnas under 2019, ansökan öppnar i maj 2019.

Läs om hur kåren kan vara en aktiv del av samhället

Bild: Noora Qvick