Scouten i samhället

Scoutprogrammet uppmuntrar till att fostra aktiva medborgare. Finlands Scouter erbjuder två olika utbildningar där du som scout kan få mera kunskap i att vara en aktiv del av samhället.

Young Spokespeople  – Medieambassadörer  

Vilken som helst aktiv scout i 15-22 års ålder som vill påverka Finlands Scouters (FS) och scoutdistriktens kommunikation kan ansöka om att få bli medieambassadör. Varje år får ungefär 25 nya YSPar (medieambassadörer) möjlighet att fungera både i landsomfattande och i lokala kommunikationsuppdrag. Medieambassadörernas uppdrag varierar enligt YSPens egna intressen och var i landet hen bor. Uppdragen kan hänga ihop med såväl FS landsomfattande projekt som distriktets/Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) egna evenemang och aktiviteter som YSParna själva ordnar. Medieambassadörerna har varit med och förverkligat kampanjen “En god gärning”, berättat om scouting för både lokala och landsomfattande medier och arrangerat egna aktiviteter som gett scoutingen positiv synlighet.

Bakgrund

YSP, eller Young Spokespeople-konceptet, härstammar från Storbritannien år 2007. Den första medieambassadörsutbildningen i Finland ordnades under jubileumsåret 2010 och sedan dess har utbildningen arrangerats årligen. Idag fungerar YSPar i flera olika länder, t ex i Sverige fungerar Scouternas Unga Talespersoner.

Är du utåtriktad och vill ge scouting positiv synlighet? Är du aktiv scout? Vill du berätta hur fantastisk hobby scoutingen är? Då passar du bra in för uppdraget som medieambassadör!

Mera information om YSP, som till exempel kursdatum finns på deras egen hemsida ysp.partio.fi

Y-trainee

Yhteiskuntasuhde -trainee (Y-trainee) är en utbildning där samhällspåverkan behandlas. Y står för ’yhteiskuntasuhteet’ som är ett av Finlands Scouters (FS) verksamhetsområden, vilket motsvaras av samhällsgruppen inom Finlands Svenska Scouter. Utbildningen arrangeras av Finlands Scouter.

Utbildningen riktar sig till scouter mellan 16-25 år. Efter utbildningen ska deltagaren känna till hur beslut görs i samhället och känna till hur besluten kan påverkas. Deltagaren får en inblick i hur nationellt beslutsfattande fungerar och om olika politiska teman som rör scouter och unga. Men det är inte endast en grundkurs om hur samhället fungerar, deltagaren lär sig också om att hålla föredrag, argumentera, debattera och att möta beslutsfattare. En viktig förmåga när det gäller påverkan är att veta hur man får andra människor engagerade – därför består kursen också av att deltagarna ordnar ett evenemang för andra unga. De här evenemangen är ett sätt att uppmuntra andra i sin hemregion att också påverka.

Ansökan för utbildningen 2019–2020 pågår just nu. Sista ansökningsdagen är 13.6.2019. Till utbildningen hör två hela veckoslut i Helsingfors (27.-29.9.2019 och 30.11.-1.12.2019) och deltagande i SuomiAreena i Björneborg juli 2020.

Du förväntas ha en nyfiken attityd samt en vilja att vara med och bygga ett samhälle där unga hörs och blir hörda på. Påverkan kan ske på många olika sätt, så vem som helst kan vara påverkare. Utbildningen har plats för 30 deltagare.  Om du ansöker till utbildningen binder du dig till att du kan delta i båda utbildningstillfällena och att du är med och ordnar ett evenemang enligt utbildnignsupplägget. I urvalet sätts tyngdpunkt på att hitta scouter med olika bakgrund och erfarenheter från hela Finland. Utbildningen medför inga kostnader; resor, logi och mat ersätts. Utbildningen går på finska men det går bra att göra ansökan och skriva uppgifter på svenska.

Ansök senast 13.6 här.

Besked till de som blivit antagna till utbildningen ges senast 21.6.2019.

Utbildningen finansieras av Europeiska Unionens Erasmus + program. I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av Utbildningsstyrelsen.

 

Läs om hur kåren kan vara en aktiv del av samhället

Bild: Noora Qvick