Lilla Scoutveckan

Scouterna bjuder in alla förskolegrupper att under våren 2020 delta i Lilla Scoutveckan! Under Lilla Scoutveckan får förskolebarnen bekanta sig med scoutingens spännande värld. Barnen får under veckan pröva på olika aktiviteter både inomhus och ute i naturen. Varje elev får ett eget kunskapskort med tillhörande klistermärken för veckans uppgifter.

Över 30 000 barn från 1100 förskolor har i år anmält sig till kampanjen nationellt. Av dessa har över 2000 barn från ca 100 olika förskolegrupper beställt materialet på svenska. År 2019 deltog 30 000 barn från 1500 förskolegrupper (1000 förskolor) runt om hela Finland.


MATERIALEN FÖR LILLA SCOUTVECKAN SKICKAS INTE TILL FÖRSKOLORNA PER POST I ÅR – MATERIALET FINNS ISTÄLLET ELEKTRONISKT PÅ WEBBEN

På grund av undantagstillståndet som råder till följd av coronaviruset har vi beslutat att inte skicka de beställda materialen per post för Lilla Scoutveckan till förskolorna denna vår. Detta eftersom många förskolor för tillfället håller stängt och det inte finns personal på skolorna för att ta emot försändelsen. De förskolor som ännu har fortsatt verksamhet oberoende av undantagstillståndet rekommenderar vi att använda det elektroniska materialet som hittas på den här sidan, scrolla ner på sidan för att hitta materialet. Det elektroniska materialet går också att användas vid ett senarte tillfälle då verksamheten kommit igång igen.

Lilla Scoutveckan arrangeras igen som vanligt våren 2021. Vi är i kontakt med alla förskolor som anmälde sig intresserade får vårens kampanj ännu i slutet av detta år.

OBS KÅRER!

Kåren ska heller inte genomföra besök till förskolor under våren, vi rekommenderar istället att ni gör eventuella besök under nästa vår. Lågstadier kan ni däremot planera in besök till under hösten, t.ex. i samband med Äventyrsveckan. En del skolor är också med som arrangör i den nationella hobbyveckan som tar plats 7-13.9.2020. Skolor välkomnar gärna olika lokala organisatörer som presenterar sin hobbyverksamhet under den veckan. Läs mer här: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/harrastusviikko/


Materialpaketet 2020:

Stödmaterial för genomförande av uppgifterna:

Suomenkieliset materiaalit:

Information om kampanjen på finska.

För närmare uppgifter kontakta Finlands Svenska Scouters kansli.


Lärarens handbok innehåller anvisningar till alla aktiviteter och tillhörande lekar. Handboken har uppdaterats i år och innehåller därmed många nya aktiviteter. Aktiviteterna är specifikt utvalda för att kunna tillämpas för de gemensamma lärområden i den nya läroplanen. Handboken innehåller också instruktioner till scoutseder och många lekar. Materialet är helt kostnadsfritt för förskolan.

Förskolan väljer själva fritt i vilken utsträckning och med vilken tidtabell som materialpaketet används. Scoutveckan 20-26.4 är ett alternativ, men det går också bra att göra aktiviteterna ända in i maj månad.

Kårer, delta i Lilla Scoutveckan genom att göra ett besök till en skola.

Aktiviteterna under Lilla Scoutveckan och Äventyrsveckan förverkligas i sin helhet av personalen i skolan, på eftis och på dagis, men kåren har möjlighet att besöka dem. Det är ett utmärkt tillfälle att fördjupa barnens upplevelse av scouting och marknadsföra den egna kårens uppstart på hösten. Ett bra besök kan leda till ett fortsatt samarbete mellan kåren och förskolan eller skolan.