Lilla Scoutveckan

Scouting är en rolig naturnära hobby där barn och unga lär sig att samarbeta tillsammans och ta ansvar för sig själv och för andra. Inom scouting är det viktigt att barnen själva får göra, pröva och delta i olika saker. Utöver det ger scouting verktyg för att bygga upp identiteten och världsbilden. Scouting har som mål att stöda unga i deras utveckling och fostra dem till harmoniska, ansvarsfulla, aktiva och självständigt tänkande individer i samhället. När man börjat skolan kan man bli scout. Någon övre åldersgräns finns inte.

Lilla Scoutveckan firas igen under våren 2020!

Finlands Svenska Scouter bjuder in alla förskolegrupper att under våren 2020 delta i Lilla Scoutveckan! Under Lilla Scoutveckan får förskolebarnen bekanta sig med scoutingens spännande värld! Barnen får under veckan pröva på olika aktiviteter både inomhus och ute i naturen. Varje elev får ett eget kunskapskort med tillhörande klistermärken för veckans uppgifter.

Lärarens handbok innehåller anvisningar till alla aktiviteter och tillhörande lekar. Handboken har uppdaterats i år och innehåller därmed nya aktiviteter. Aktiviteterna är specifikt utvalda för att kunna tillämpas för de gemensamma lärområden i den nya läroplanen. Handboken innehåller också instruktioner till scoutseder och många lekar. Materialet är helt kostnadsfritt för förskolan.

Förskolan väljer själva fritt i vilken utsträckning och med vilken tidtabell som materialpaketet används. Scoutveckan 20-26.4 är ett alternativ, men det går också bra att göra aktiviteterna ända in i maj månad.

År 2019 deltog 30 000 barn från 1500 förskolegrupper (1000 förskolor) runt om hela Finland. År 2018 deltog 24 000 barn.

Anmälan

Sista anmälningsdagen är den 31.01.2020

ANMÄL DIG HÄR

Materialet skickas till alla förskolor som anmält sig i mars.

För närmare uppgifter kontakta Finlands Svenska Scouters kansli.

Kårer, delta i Lilla Scoutveckan genom att göra ett besök till en skola.

Aktiviteterna under Lilla Scoutveckan och Äventyrsveckan förverkligas i sin helhet av personalen i skolan, på eftis och på dagis, men kåren har möjlighet att besöka dem. Det är ett utmärkt tillfälle att fördjupa barnens upplevelse av scouting och marknadsföra den egna kårens uppstart på hösten. Ett bra besök kan leda till ett fortsatt samarbete mellan kåren och förskolan eller skolan.

Materialpaketet 2019 (materialet för 2020 publiceras inom kort):

Stödmaterial för genomförande av uppgifterna:

Suomenkieliset materiaalit:

Information om kampanjen på finska.