Hantering av personuppgifter

Scoutkårerna upprätthåller enligt föreningslagen medlemsregister över sina medlemmar. Detta förutsätter behandling av personuppgifter i viss mån. Deltagande i evenemang kräver även ofta att deltagaren uppger personuppgifter i samband med sin anmälan. En personuppgift är alla typer av uppgifter som kännetecknar personen (t.ex. namn, födelsedatum, adress, fotografi etc.)

Var och en av oss som behandlar personuppgifter bör känna till sina rättigheter och skyldigheter. Vår gemensamma målsättning är att personuppgifter inom scoutingen behandlas föredömligt och var och en av oss visar med eget agerande gott exempel för andra.

Även om dataskyddsförordningen oftast framhålls ur en reglerande och begränsande synvinkel, är det framför allt en möjlighet för oss inom scouterna att förbättra behandlingen av personuppgifter och leda scoutkårens verksamhet ännu mer ansvarsfullt. Det är föreningens skyldighet på samma sätt som t.ex. bokföring.

Dataskyddsförordningen (#GDPR)

Målet med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är att förbättra dataskyddet för personuppgifter, främja öppenhet då det gäller hanteringen av personuppgifter inom scouterna och förebygga missbruk av personuppgifter. Med hjälp av välplanerade gemensamma datasystem och noggrann personlig hantering av personuppgifter, kan vi försäkra oss om att personuppgifter inom scouterna hanteras varsamt.

Följ med den allmänna diskussionen kring dataskyddsförordningen på social media med taggar så som  #GDPR #GDPRFI och #tietosuoja. Dataombudsmannens byrå publicerar nyhetsbrev och andra publikationer för den som är mer intresserad.

Dokument och anvisningar samlade

På dessa sidor samlar vi information om de tillvägagångsätt, dokument och anvisningar som vi inom scouterna arbetar enligt. Vi stöder kårerna med praktiska exempel för att se över dataskyddet även i kårvardagen.

Finlands Scouter svarar på frågor gällande dataskyddet. Var och en av oss ansvarar för att behandla  personuppgifter varsamt.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouters ansvar

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter (senare FS) ansvarar för scouternas datasystem, t.ex. tekniska och administrativa åtgärder så som avtal och dataskydd. Ett av verktygen för detta är användarvillkor för Kuksa. FS följer aktivt med allmänna anvisningar gällande dataskyddsfrågor och uppdaterar interna anvisningar i enlighet med dessa. Dataskyddsförordningen beaktas även i våra digitala verktyg.

På adressen www.partio.fi/tietosuoja kan du följa med de senaste uppdateringarna gällande dataskyddet och hantering av personuppgifter inom scouterna.

Mikko Lehtonen
hallintopäällikkö
040 080 8947
mikko.lehtonen@partio.fi

Ville Jokinen
jäsenhallintakoordinaattori
09 8865 1136
ville.jokinen@partio.fi 

Scouternas kundtjänst på finska     palvelu@partio.fi

Bild: Eeva Helle