Kuksa

Kuksa är medlemsregistret som Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry upprätthåller för alla scouter i Finland. Enligt personuppgiftslagen (1999/523) kan uppgifterna användas endast för föreningens verksamhet och får inte utlämnas för andra ändamål, t.ex. kommersiellt bruk.

Scoutkårerna är registrerade föreningar som enligt föreningslagen bör ha en förteckning över föreningens medlemmar. Det är kårstyrelsen som ansvarar för att föreningens medlemsregister är uppdaterat, i praktiken är det oftast kårsekreteraren eller den medlemsregisteransvariga som ansvarar för denna uppgift.  Det är oerhört viktigt att medlemsregistret Kuksa alltid är uppdaterat, bl.a. gäller scoutförsäkringen enbart för de medlemmar som finns inskrivna i Kuksa (som ”medlemstyp 1, -2, eller -3/1-, 2-, 3-jäsen” ). Det är viktigt att kåren fyller i de ledaruppdrag ledarna har inom kåren (kårchef, vicekårchef, sekreterare, utbildningsansvarig etc.). Rättigheterna till medlemsregistret baserar sig på uppdragen man har i kåren.

Här hittar du medlemsregistret Kuksa.

Logga in med ditt ScoutID!

 • Gå till adressen https://kuksa.partio.fi.
 • Tryck på den grå knappen längst ner i mitten "Registrering"/"Rekisteröinti".
 • Fyll i ditt medlemsnummer.
 • Fyll i din e-postadress som kåren har skrivit in i registret åt dig. 
 • Kryssa i rutan för godkännande av villkoren.
 • Tryck på "Fortsätt".
 • Välj därefter sättet för hur du vill skapa ditt ScoutID. Du kan koppla det till ditt Google-konto, till Facebook eller skapa ett ScoutID-konto.
 • Nu kommer du till stället där du skapar ditt ScoutID (användarnamn + lösenord). Vi rekommenderar att användarnamnet är fornamnefternamn (enbart små bokstäver), lösenordet bör innehålla minst en stor bokstav och en siffra.
 • Då systemet godkänt ditt användarnamn (får inte finnas från tidigare) har du skapat ditt ScoutID. 
 • Gå tillbaka till sidan https://kuksa.partio.fi och logga in med ditt användarnamn och lösenord. 
 • Välj Urval
 • Välj fliken ”Medlemskap”
 • Välj medlemstyp: Medlemstyp 1, -2, -3, Understödande medlem, Tillfällig medlem och Endast kårmedlem (1 Jäsen, 2-Jäsen, 3-Jäsen, Kannatusjäsen, Tilapäinen osallustuja, vain lippukunnan jäsen)
 • Välj kåren
 • Tryck på knappen ”Välj” längst nere på sidan

Du har nu en komplett lista på kårens alla inskrivna medlemmar. Kontrollera speciellt medlemmar av medlemstypen "understödande medlem, tillfällig medlem och endast kårmedlem (kannatusjäsen, tilapäinen osallistuja, vain lippukunnan jäsen). Dessa är medlemstyper som inte skall användas på aktiva scouter.

 • Medlemstyp 1 = alla över 17 åriga scouter och scouter som under faktureringsåret fyller 17 år
 • Medlemstyp 2 = under 17 åriga medlemmar, där det inom familjen redan finns minst en medlem av medlemstyp 1
 • Medlemstyp 3 = medlemstyp för familjescouting d.v.s. medlemmar i åldern 4-6 år som scoutar tillsammans med en vuxen av medlemstyp 1.
 • Understödande medlem/Kannatusjäsen = kårens egna understödsmedlemmar, t.ex. äldre medlemmar som fortfarande vill understöda kåren med en kåravgift. Dessa är inte berättigade till medlemsförmåner, täcks inte av scoutförsäkringen och får inte delta i scoutverksamheten varken som deltagare eller ledare.
 • Tillfällig medlem/Tilapäinen osallistuja = en medlem som vill testa på scouting (3 veckomöten eller ett evenemang). Om ni har av denna medlemstyp i ert register, kontrollera då specifikt:
  • om det gått mer än tre veckor sedan personen skrivits in i registret
  • har personen fortsatt i scouterna → ändra då medlemstyp till medlemstyp 1/medlemstyp 2 (1 jäsen/2 jäsen)
  • har personen slutat → avsluta medlemskapet

Personer som ”testar” på scouting har en gällande scoutförsäkring under tre veckor med medlemstypen ”tilapäinen osallistuja”.

 • Endast kårmedlem/Vain lippukunnan jäsen = undvik denna medlemstyp, använd i stället ”kannatusjäsen”. Är inte berättigad till medlemsförmåner, täcks inte av scoutförsäkringen och får inte delta i scoutverksamheten varken som deltagare eller ledare.

Avsluta medlemskap för sådana personer som ni vet att inte längre vill vara med i kårverksamheten. I kårens stadgar kan det finnas regler för utträde. Finns det inte, tillämpas lagen. Grundregeln är att man när som helst kan avgå ur en förening.

En medlem kan meddela om sin önskan att utträda ur föreningen på olika sätt:

 • genom en skriftlig avskedsansökan till styrelsen
 • ett muntligt meddelande på ett möte, begäran om antecknande i protokoll är önskvärt

Det vanliga är att medlemskapet upphör omedelbart vid utträde. Samtidigt upphör skyldigheten att betala medlemsavgift. Vill man, kan man på förhand meddela om att man kommer att utträda ur föreningen vid en viss tidpunkt. Föreningens stadgar kan också innehålla en paragraf som säger att medlemskapet inte upphör genast, utan efter en viss tid. Denna tid får vara högst ett år. Medlemsavgift kan uppbäras för denna tid. Medlemsavgiften brukar inte återbetalas om man avgår mitt i året.

Då ni vill avsluta medlemskap i Kuksa, gör såhär:

 • Sök personens profil
 • Välj fliken ”Medlemskap”
 • Tryck på länken ”redigera” längst till höger i raden med medlemsuppgifter
 • Lägg in ett ”Datum då medlemskapet upphör”
 • Välj en ”orsak”
 • Spara

Uppdatera uppgifterna i kårens profil så att de är korrekta. Kontrollera åtminstone följande:

 • Kårens fakturamottagare – välj kårekonomen för att få uppgifter till denne
  • Välj ”redigera” kårens kontaktuppgifter
  • Fyll i namn på fakturamottagare där uppgifterna efterfrågas
 • Kårens postmottagare – hur och till vem vill ni ha kårens kårpost? Välj en person eller kårlokalens adress som mottagare.
  • Välj ”redigera” kårens kontaktuppgifter
  • Välj en person i kåren som ”postmottagare”, eller fyll i kårlokalens adress
  • Välj hur ni vill få kårposten (lippukuntapostin toimitustapa): papper + e-post, eller enbart e-post
 • Fyll i en e-postadress åt kåren – kan bra vara en gemensam ledarepostlista om kåren har en sådan. Till denna adress skickas också kårpostens elektroniska version.

Det mesta i Kuksa baserar sig på uppdrag! Rättigheter till diverse tjänster i Kuksa baserar sig på det uppdrag du har.

 • Kårchef
 • Uppdragschef
 • Programchef
 • Kårekonom
 • Kårsekreterare
 • Medlemsregisteransvarig
 • Akela, lots, kapten

Ni får gärna fylla på med egna uppdrag i uppdragslistan. Övriga styrelseuppdrag, materialförvaltare, båtsfogden etc. Alla uppdrag ni ger åt era ledare, blir sedan synliga i deras ScoutCV.

Nya medlemsansökningar som gjorts t.ex. via kårsökningen bör behandlas av kårens medlesmregisteransvarig, kårchef eller kårsekreterare. 

Behandlingstider för dessa har tagits i bruk för att undvika ansökningar som hänger kvar utan reaktion. En medlemsansökan frigörs till övriga kårer (förutsatt att ansökande godkänt detta) om kåren inte har reagerat på den inom utsatt tid.

Behandlingstider:

 • Normalt –  oktober- juli: 28 dagar
 • Högsäsong – augusti-september:  7 dagar

OBS!
Om kåren reagerat på en ny medlemsansökan genom att välja ”behandlas senare” - gäller inte behandlingstiden.

Se hur kåren behandlar en ansökan här!

Kontrollera att alla era medlemmar är inskrivna i medlemsregistret och att alla era inskrivna medlemmar skall finnas där!

Granska kårens medlemslista och medlemmarnas medlemstyper före årskiftet. På basen av medlemmarna som kåren har i sitt register vid årsskiftet fakturerar vi kåren RAT 1 av medlemsavgifterna i medlet av januari. Lär mera om de olika medlemstyperna här!

Avsluta medlemskap

Avsluta medlemskap på sådana personer som ni vet att inte längre vill vara med i kårverksamheten. I kårens stadgar kan det finnas regler för utträde. Finns det inte, tillämpas lagen. Grundregeln är att man när som helst kan avgå ur en förening.

En medlem kan meddela om sin önskan att utträda ur föreningen på olika sätt:

 • genom en skriftlig avskedsansökan till styrelsen
 • ett muntligt meddelande på ett möte, begäran om antecknande i protokoll är önskvärt

Det vanliga är att medlemskapet upphör omedelbart vid utträde. Samtidigt upphör skyldigheten att betala medlemsavgift. Vill man, kan man på förhand meddela om att man kommer att utträda ur föreningen vid en viss tidpunkt. Föreningens stadgar kan också innehålla en paragraf som säger att medlemskapet inte upphör genast, utan efter en viss tid. Denna tid får vara högst ett år. Medlemsavgift kan uppbäras för denna tid. Medlemsavgiften brukar inte återbetalas om man avgår mitt i året.

Kårens profil

Uppdatera uppgifterna i kårens profil så att de är korrekta. Kontrollera åtminstone följande:

 • Kårens fakturamottagare – välj kårekonomen för att få uppgifter till denne
  • Välj ”redigera” kårens kontaktuppgifter
  • Fyll i namn på fakturamottagare där uppgifterna efterfrågas
 • Kårens postmottagare – hur och till vem vill ni ha kårens kårpost? Välj en person eller kårlokalens adress som mottagare.
  • Välj ”redigera” kårens kontaktuppgifter
  • Välj en person i kåren som ”postmottagare”, eller fyll i kårlokalens adress
  • Välj hur ni vill få kårposten (lippukuntapostin toimitustapa): papper + e-post, eller enbart e-post
 • Fyll i en e-postadress åt kåren – kan bra vara en gemensam ledarepostlista om kåren har en sådan. Till denna adress skickas också kårpostens elektroniska version.

Kåruppdrag

Det mesta i Kuksa baserar sig på uppdrag! Rättigheter till diverse tjänster i Kuksa baserar sig på det uppdrag du har.

 • Kårchef
 • Uppdragschef
 • Programchef
 • Kårekonom
 • Kårsekreterare
 • Medlemsregisteransvarig
 • Akela, lots, kapten

Ni får gärna fylla på med egna uppdrag i uppdragslistan. Övriga styrelseuppdrag, materialförvaltare, båtsfogden etc. Alla uppdrag ni ger åt era ledare, blir sedan synliga i deras ScoutCV.

Manualer:

Bild: Susanna Mikander