Kuksa

Kuksa är medlemsregistret som Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry upprätthåller för alla scouter i Finland. Enligt personuppgiftslagen (1999/523) kan uppgifterna användas endast för föreningens verksamhet och får inte utlämnas för andra ändamål, t.ex. kommersiellt bruk.

Scoutkårerna är registrerade föreningar som enligt föreningslagen bör ha en förteckning över föreningens medlemmar. Det är kårstyrelsen som ansvarar för att föreningens medlemsregister är uppdaterat, i praktiken är det oftast kårsekreteraren eller den medlemsregisteransvariga som ansvarar för denna uppgift.  Det är oerhört viktigt att medlemsregistret Kuksa alltid är uppdaterat, bl.a. gäller scoutförsäkringen enbart för de medlemmar som finns inskrivna i Kuksa (som ”medlemstyp 1/1-jäsen”). Det är viktigt att kåren fyller i de ledaruppdrag ledarna har inom kåren (kårchef, vicekårchef, sekreterare, utbildningsansvarig etc.). Rättigheterna till medlemsregistret baserar sig på uppdragen man har i kåren.

Medlemsregistret Kuksa hittar du på adressen https://kuksa.partio.fi.

Logga in med ditt ScoutID!

  • Gå till adressen https://kuksa.partio.fi.
  • Tryck på den grå knappen längst ner i mitten "Registrering"/"Rekisteröinti".
  • Fyll i ditt medlemsnummer.
  • Fyll i din e-postadress som kåren har skrivit in i registret åt dig. 
  • Kryssa i rutan för godkännande av villkoren.
  • Tryck på "Fortsätt".
  • Välj därefter sättet för hur du vill skapa ditt ScoutID. Du kan koppla det till ditt Google-konto, till Facebook eller skapa ett ScoutID-konto.
  • Nu kommer du till stället där du skapar ditt ScoutID (användarnamn + lösenord). Vi rekommenderar att användarnamnet är fornamnefternamn (enbart små bokstäver), lösenordet bör innehålla minst en stor bokstav och en siffra.
  • Då systemet godkänt ditt användarnamn (får inte finnas från tidigare) har du skapat ditt ScoutID. 
  • Gå tillbaka till sidan https://kuksa.partio.fi och logga in med ditt användarnamn och lösenord. 

Manualer:

Bild: Susanna Mikander