Kårkortet – medlemsutveckling

 

I kårkortet 2018 finns en bild på medlemsutvecklingen som visar hur många medlemmar det finns i kåren och hur medlemsantalet utvecklas genom åren. De mörkblå staplarna anger antalet kårmedlemmar i medlemsregistret (den 31.7) per år fram till år 2018. De ljusblå staplarna är en medlemsprognos som utgår ifrån att medlemsantalet följer samma lineära utveckling som hittills. Prognosen är rent statistiskt uträknad på basen av tidigare antal och mönster.

Ett exempel på medlemsutveckling från kårkortet 2017

Hur medlemsantalet kommer att se ut i verkligheten beror på vad ni gör i kåren, eller låter bli att göra.  

Den andra bilden i kårkortet visar antalet medlemmar per åldersgrupp i kåren. Då man ser på den här bilden är det viktigt att komma ihåg att t.ex. vargungar blir äldre under en treårsperiod och flyttas över till det följande området området. Figuren visar tydligt hur t.ex. en extra vargungegrupp påverkar medlemsantalet.

Ett exempel på medlemmar per åldersgrupp från kårkortet 2017

 

Figuren förändring i medlemsantalet illustrerar i sin tur antalet nya medlemmar och antalet medlemmar som slutat i varje ålderskategori under ett specifikt år. Den horisontella axeln anger personernas ålder och den vertikala axen antal personer. 

Ett exempel på förändring i medlemsantalet från kårkortet 2017

 

Det är ingen orsak att oroa sig över att det finns personer som slutar. Det finns det alltid. Ingen hobby är sådan att alla som provar på vill fortsätta.

Däremot är det bra att följa med hur många som slutar och gärna också försöka ta reda på varför de slutar. Vissa orsaker till att deltagare slutar går nämligen att påverka. Om till exempel dagen (eller tiden) för veckomötet ändrar kan det bli ett problem för familjer där man har många andra hobbyer och en fullspäckad kalender. I så fall är det kanske värt att kolla om scouten kunde fortsätta i en åldersgrupp hos grannkåren. Gör det till en god vana att i styrelsen diskutera genom de orsaker till att medlemmar slutar som ni känner till.

Det är ännu viktigare att titta närmare på de nya medlemmarna, de som börjar i kåren. Får kåren nya medlemmar i olika åldrar? Fylls grupperna på regelbundet då det finns plats? Kommer nya vuxna med? Genom att fästa uppmärksamhet vid de här frågorna kan ni se till att kåren fungerar bra också i framtiden.