Betalsätt och hantering av pengar

Allt färre bär med sig kontanter och det är något som man bör vara förberedd på i adventskalenderkampanjen. Förutom kontantbetalningen lönar det sig att överväga att införa någon annan betalningsform, t.ex. att hyra en kortterminal under kampanjen.

Kortbetalning

Att ta betalt med kort kostar. Huruvida ni har användning för en kortterminal i er verksamhet utöver kampanjförsäljningen är troligtvis avgörande för ett sådant beslut: de flesta kostnader består av en grundavgift och försäljningsprovision eller alternativt endast försäljningsprovision.  En del återförsäljare erbjuder bara tidsbundna kontrakt på 12 eller 24 månader medan andra inte kräver att man binder sig till långtidsbundna kontrakt.

Finlands Scouter har inlett ett samarbete med företaget SumUp. Läs mera om tjänsten och hur kåren kan få en gratis korläsarapparat och tjänsten i bruk!

Fundera på följande före ni tar beslut om att köpa eller hyra en betalterminal:

  • Hur många kalendrar tror ni att ni kommer att sälja med kortbetalning i år? För hur stor summa?
  • Hur många betalterminaler behöver ni?
  • Har ni användning för en betalterminal också under resten av året?

FS anvisning gällande betalterminaler är att varje kår ansvarar själv för de kostnader den egna (köpt eller hyrd) betalterminalen medför. Enligt lagen får man inte överföra kostnader som orsakats av kortbetalning på kunden, utan dessa bör kåren betala!

MobilePay (MyShop)

Mobilbetalning är en allmän benämning på betalsätt där man på sätt eller annat använder mobiltelefonen. Mobilbetalning kan således i praktiken betyda närbetalning i betalterminal med hjälp av mobiltelefonen, betalning via någon app så som Mobile Pay eller PayPal eller betalning via textmeddelande där köpet faktureras av kunden via telefonräkningen.

En del mobilbetalningar är kopplade till en specifik bank så som Nordea Pay eller Pivo. Dessa är s.k. mobilplånböcker, dit kunden kan koppla sin webbank eller sitt betalkort och därefter sköta betalningar med hjälp av mobilen t.ex. i webshopen adventtikalenteri.fi eller med hjälp av kårens betalterminal under kampanjjippot. Pengar kan även överföras denna väg till kårens konto med hjälp av ett telefonnummer. Då behövs ett telefonnummer som är kopplat till kårens bankkonto.

MobilePay MyShop för scoutkårer

Ni kan i kåren ta i bruk ett nytt betalsätt, MobilePay, för er adventskalenderkampanj. MobilePay – MyShop är ett enkelt och kostnadseffektivt betalsätt som inte kräver specifika apparat inköp. Redan över 2 miljon finländare har laddat ner appen MobilePay. Kåren kan använda MobilePay till många olika betalningar t.ex. för adventskalendern, på basarer eller som ett alternativ till betalning av kårutfärder. MobilePay förutsätter dock att kåren har ett FO-nummer.

Att betala sina köp via MyShop tjänsten är lika lätt som att använda den vanliga MobilePay appen.

Specialpris för scoutkårer

  • Startavgift 0 € / norm. 99 € + Moms 24 % (nedsatt pris i kraft t.o.m. 31.7.2023)
  • Månadsavgift för tjänsten 2,95 € + Moms 24 % / norm. 5,90 € + Moms 24 % (nedsatt pris i kraft tillsvidare)

Kostanden för transaktioner beror på antalet (priset enligt tabelle)

  • 1 – 1 999 transaktioner: 0,75 % (min 0,06 €)
  • 2 000 – 9 999 transaktioner: 0,60 % (min 0,06 €)
  • 10 000 – 24 999 transaktioner: 0,50 % (min 0,06 €)
  • 25 000 – 100 000 transaktioner: 0,40 % (min 0,06 €)
  • 100 000+ transaktioner: 0,35 % (min 0,06 €)

Serviseavgift för bruttoredovisningar 4 € / per faktura + moms 24%. Serviseavgift för nettoredovisningar 0 €.

De nedsatta priserna tas i bruk per automatik ifall kåren har sitt FO-nummer insatt i Kuksa.

Hur tar man tjänsten i bruk

Tjänsten kräver att kåren har ett FO-nummer. Kåren får tillgång till MobilePay – MyShop tjänsten genom att registrera sig på adressen www.mobilepay.fi/myshop. Därefter kan ni lätt följa med inkomna transaktioner och skapa oändligt många olika QR-koder och 6 siffriga kodnummer åt era försäljare.

Förbered er på följande steg om ni väljer att ta i bruk MobilePay:

→ Uppgifter om styrelsen (blankett fås av MobilePay)

→ Penninginsamlingstillstånd, om kåren beviljats ett sådant (gäller ej adventskalenderförsäljning)

→ Kårens stadgar

→ Kårens namntecknares e-postadresser

Att ta i bruk MyShop (på finska)

Att lägga till användare i MyShop (på finska)

Att följa upp transaktioner och administration (på finska)

Webbshop

Kunden kan köpa en adventskalender från webshopen www.adventtikalenteri.fi och välja er kår som mottagare för kårandelen av intäkterna. Finlands Scouter överför de intäkter (över 10€) som riktats till er. Kåren har en egen direkt länk till webbshopen, som det lönar sig att marknadsföra i de egna kanalerna. Hitta kårens webblänk här!

Då ni säljer kalendrar på marknader eller evenemang och ni har möjlighet att ha med er en dator eller läsplatta, kan det löna sig att hålla adventskalender webshopen färdigt öppen. På så sätt kan de kunder som inte har kontanter med sig direkt köpa en kalender med er hjälp och få den hemlevererad. Enkelt och smidigt, samtidigt kan ni försäkra er om att er kår får kårandelen av köpet.

Försäljning mot faktura

Om ni t.ex. säljer kalendrar till ett företag kan det vara naturligt att sköta betalningen med hjälp av en faktura. På så sätt får företaget utgiften till sin bokföring.

Scouternas adventskalenderförsäljning är skattefri medelsinsamling. Försäljningen är momsbefriad. Med hjälp av följande text kan ni t.ex. berätta om skatten:

Föreningen är inte momsskyldig (Moms 4§). Försäljningen inkluderas inte av avdragsgill moms.

Försäkra er om att fakturan är betald före ni överlåter kalendrarna, speciellt i fall där ni inte känner köparen sedan tidigare. 

Hantering av pengar

Redovisningen av kontanter ger mången kampanjchef gråa hår. Ni kan minska på mängden kontanter t.ex. genom att be föräldrar betala in redovisningen direkt på kårens bankkonto. På så sätt förflyttas pengarna till kåren på ett tryggare sätt och mängden saknade slantar minskar. Fundera tillsammans med kårekonomomen hur redovisningen kunde skötas smidigast i er kår.