En hobby för vuxna

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia..

Gruppledare som vuxen i scouterna.

Du kan bli scout även som vuxen – ingen tidigare scouterfarenhet behövs. Scouting är en engagerande och givande hobby även för vuxna. Som scout får du utveckla nya sidor av dig själv och får en motvikt till det stundvis hektiska arbetslivet. Du får lära känna nya människor, uppleva och lära dig nytt, ha roligt tillsammans med likasinnade och dessutom bidra till en bättre vardag för barn och unga.

Scouting är en flexibel hobby – du kan delta enligt dina egna förutsättningar. Du kan välja hur mycket tid du har att ge och vad du du vill göra. Inom scoutverksamheten finns otaliga uppdrag att välja mellan, och det uppdrag som inte ännu finns väntar på att bli uppfunnet!

 

Hur scoutar en vuxen?

Scoutingen sker på lokalnivå i föreningar som kallas scoutkårer. Scoutkårer finns i näst intill varje kommun i Finland, svenskspråkiga scoutkårer hittar man främst på tvåspråkiga orter. De vuxna har en central roll i att få vardagen att fungera i scoutkårerna – de stöder de yngre ledarna och hjälper till med att arrangera evenemang och upprätthålla verksamheten. I flera scoutkårer arrangerar de vuxna även program för sig själva och samlas till träffar t.ex. en gång i månaden.

I scoutkåren kan den vuxna t.ex. delta i veckoverksamheten som gruppledare, hjälpa till med arrangemangen för en utfärd eller delta i renoveringen av utfärdsstugan – alternativen är många!

Scouting är vänner, skratt, äventyr och oförglömliga upplevelser. Du kan också komma med i verksamheten tillsammans med ditt barn och göra scouting till hela familjens hobby!

Vuxet stöd behövs också för handledning och till olika projekt. Är du expert på t.ex. föreningsadministration, brinner du för att laga god mat åt ett stort gäng eller handskas du vant med hammare och såg? Var och en har en färdighet som kan bidra till scoutingen. Och vill du lära dig något nytt går det också bra!

På den här sidan kan du läsa mer om vad det innebär att vara frivillig i scouterna.

Kuvassa partiolaisia nuotion äärellä Johtajatulilla
Kuva: Otto Virtanen

Ett omfattande utbildningssystem

Du behöver inte kunna allt för att komma med. Scouternas utbildningssystem erbjuder kurser som stöder olika uppdrag och färdigheter – du får lära dig om scoutingens grundstenar, om gruppledarskap, om att fungera med barn och unga, om uteliv och -färdigheter, om första hjälpen och mycket mer. Scouternas utbildningar följer Scoutmetoden, som bland annat innehåller principen learning by doing – du får alltså lära dig genom att själv testa på och göra, med hjälp och stöd av andra. Den erfarenhet och utbildning du samlar på dig i scouterna kan också ge ett bra tillägg i ditt CV.

Välkommen till scouting utbildningen kan också göras på webben!

Välkommen till scouting webbutbildningen riktar sig till nya vuxna som gått med i scouterna och till föräldrar som är intresserade av sitt barns scouthobby. Utbildningen består av 5 helheter där man bekantar sig med vad scouting är, hur man verkar inom scouterna, hur man beaktar säkerhetsaspekter och hurdant scoutprogrammet är. Du hittar mera information om webbutbildning på den här sidan. 

Kom också ihåg att i kårerna utnyttja Välkommen till scouting-paketet för att introducera nya vuxna i kårens verksamhet. Information om Välkommen till scouting-paketet. 

Hur kan jag komma med i verksamheten?

Ta kontakt med en scoutkår i din närhet och berätta hurdana önskemål och funderingar du har om att ta del av verksamheten. Med hjälp av sidan Hitta en scoutkår kan du söka en scoutkår nära dig. Du kan också ta kontakt med någon av de anställda på Finlands Svenska Scouter som gärna hjälper till!

HITTA EN SCOUTKÅR

På förbundsnivå (Finlands Svenska Scouter, FiSSc) finns också otaliga uppdrag som frivillig. För vissa uppdrag behöver du ingen tidigare scouterfarenhet. I uppdragsbörsen hittar du alla lediga uppdrag inom FiSSc.

Direkt medlemskap i förbundet Finlands Svenska Scouter rf

För vuxna personer är det möjligt att bli direkta medlemmar i Finlands Svenska Scouter. Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, vilka är av föreningens styrelse godkända registrerade lokala scoutföreningar (s.k. kårer) med svenskspråkig verksamhet, och extra medlemmar, vilka är av föreningens styrelse godkända rättsgiltiga samfund eller stiftelser som befrämjar scoutrörelsen, och understödande medlemmar som är av föreningens styrelse godkända privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.

  • Endast myndiga personer som kan anses vara lämpliga, ha goda avsikter och omfattar scoutingens värderingar kan antas som understödande medlemmar.
  • Medlemsavgiften är den samma för en understödande medlem som för en enskild person i en kår och ger samma plikter och förmåner som för andra scouter.
  • Styrelsen antar och besluter om understödande medlemmar vid de möten som det inkommit ansökningar till.

Medlemsavgift

Scoutkårernas medlemsavgifter varierar men är i medeltal ca 60 euro/år och betalas också av de vuxna. En betald medlemsavgift ger dig tillgång till att delta i den veckovisa verksamheten. För övriga evenemang tillkommer ofta en liten avgift, beroende på scoutkårens principer. Medlemsskapet ger dig också möjligheten att delta i evenemang och utbildningar arrangerade av Finlands Scouter och dess distrikt samt Finlands Svenska Scouter. En avgift tillkommer också för dessa evenemang. Som medlem har du möjlighet att ansöka om understöd för att delta i evenemang och utbildningar. Läs mer om scoutingens medlemsförmåner.

Bild: Didrik Lundsten