Grafisk profil och bilder

Hur scoutingen rent grafiskt ser ut, vilka färger och bilder vi använder, leds av vår grafiska profil. Som scoutkår kan ni ta stöd av och använda den gemensamma grafiska profilen. Det är naturligtvis också okej att kårerna har en egen grafisk identitet.

  • På frågor om den grafiska profilen svarar: viestinta@partio.fi (På finska, Finlands Scouter)
  • Scouternas grafiska profil finns i materialbanken (På finska, PDF)
  • Scouternas bildguide finns i materialbanken: partio.fi/kuvaohje (På finska, PDF)