SEPPO.io

Seppo-plattformen i ett nötskal

Seppo.io är en plattform som möjliggör användandet av spel i undervisning och lärande. Du kan på din egen maskin skapa en läromiljö, alltså en spelplan, av en GPS-karta över din näromgivning, en 360-bild av till exempel Evos huvudsträcka eller vilken som helst bild i jpeg, png eller gif. Spelarna kan spela spelet på sina egna mobiltelefoner, pekplattor eller datorer, ensamma eller tillsammans, på distans eller live, på kårlokalen eller ute.

Uppgifter till spelet kan du lägga in direkt ur scoutprogrammets aktiviteter. I seppo-plattformen kan du förse uppgifterna med bilder, videon, ljudfiler, länkar och text. Spelaren kan utföra uppgiften och skicka in resultatet eller sitt svar med text, bild och/eller video.

Spelskaparen kan övervaka spelet i realtid, bedöma de svar som kommer in av deltagarna och ge respons och poäng. Spelet kan bestå av olika uppgiftstyper och med olika extra inställningar kan man skapa just ett sånt spel som man själv vill ha och behöver.

Mer om SEPPOs pedagogik kan du läsa här:
https://seppo.io/pedagogiikka/ (på finska)
https://seppo.io/pedagogy/ (på engelska)

Spelguiden hittar du här:
https://seppo.io/peliopas/ (på finska)
https://seppo.io/manual/ (på engelska)

(Du kan använda seppo också på svenska.)

Du kan använda seppo i veckoverksamheten då du förverkligar scoutprogrammet, i ledarvården, på utbildningar på tävlingar eller i vilka sammanhang som helst – endast fantasin sätter gränserna!

Börja använda seppo.io

Alla 15 år fyllda scouter som har betalt sin medlemsavgift har rätt att använda seppo.io-platformen med sitt eget scoutID. (Logga in behöver man alltså göra för att kunna skapa och administrera egna spel i seppo.io; för att kunna spela spel som andra skapat behöver man ingen inloggning; så också scouter under 15, föräldrar, kompisar etc kan alltså spela de spel ni skapar)

Logga in i seppo på adressen seppo.partio.fi

Finlands Scouters licens

Scouternas egen seppo-licens erbjuder ett eget uppgiftsbibliotek med färdiga spel och uppgifter som scoutledare kan kopiera och redigera enligt egna behov. Alla som skapar spel kan också spara sina egna spel och på det sättet dela med sig av sina idéer åt andra.

Största delen av spelen kommer ju antagligen att vara på finska, i.o.m. att största delen av scoutanvändarna är finskspråkiga, men svenska spel finns också, och allt eftersom fler använder plattformen och delar med sig av sina uppgifter så kommer biblioteket att växa också på svenska.

Scouternas SEPPO-lisens är i bruk hela år 2021.

FS Kasvatusvaliokunta (utskottet för scoutfostran) ansvarar för Finlands Scouters SEPPO-plattform. Styrelsemedlemmen med ansvar för scoutfostran i Finlands Scouters styrelse, Sonja Uschanov (sonja.uschanov@partio.fi), kan vid behov svara på frågor. Om du vill vända dig till någon på FiSSc för frågor eller tips så kan du vända dig till programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi).

Tips för att komma igång med seppo.io

Att skapa spel i seppo är ganska enkelt, och bäst lär man sig genom att pröva sig fram.

Om du vill ha en grundlig intro innan du börjar kan du titta på inbandningen av en seppo-utbildning för scouter. (Den är tyvärr bara på finska.) Du kan till exempel bygga upp ditt seppo-spel med utbildningen snurrande i bakgrunden. Du hittar inbandningen på sidan seppo.io lippukuntien käyttöön på partio.fi. Där finns också en innehållsförteckning som hjälp om du bara vill kolla upp något delområde.

Här hittar du en kort (drygt 4 minuter) video på engelska om hur man skapar spel i seppo.

Du kan alltså skapa ett eget spel från grunden, använda dig av något av de spel som finns i scout-biblioteket eller använda dig av seppos allmänna spelbibliotek. Du kan söka spel i biblioteket med till exempel ord som allemansrätten. Spel som du kopierar kan du anpassa enligt eget behov; ändra spelplan, byta uppgifter etc.

Om du skapar egna spel kan du väldigt gärna dela dem i scoutbiblioteket så att också andra kan ha nytta av spelet. Kom ihåg att använda sökord så att det är lättare att hitta ditt spel.

Instruktioner för scouternas uppgiftsbibliotek

Då du sparar spel i det gemensamma uppgiftsbiblioteket; lägg in ”FiSSc” och/eller namnet på din scoutkår i uppgiftens namn och lägg som sökord till partioscout och ord som beskriver innehållet i uppgiften (till exempel SP Free Being Me, FiSSc – vargungetävling etc). Det här gör det lättare att hitta uppgifterna och spelen.

Lägg gärna in FiSSc som sökord, så är det enkelt att hitta alla svenskspråkiga scoutspel med sökordet FiSSc.