Kårerna får tillgång till SEPPO.io

Seppo-platformen i ett nötskal

SEPPO.io är en platform som möjliggör användandet av spel i undervisning och lärande. Du kan på din egen maskin skapa en läromiljö, alltså en spelplan, av en GPS-karta över din näromgivning, en 360-bild av till exempel Evos huvudsträcka eller vilken som helst bild i jpeg, png eller gif. Spelarna kan spela spelet på sina egna mobiltelefoner, pekplattor eller datorer, ensamma eller tillsammans, på distans eller live, på kårlokalen eller ute.

Uppgifter till spelet kan du lägga in direkt ur scoutprogrammets aktiviteter. I SEPPO-platformen kan du förse uppgifterna med bilder, videon, ljudfiler, länkar och text. Spelaren kan utföra uppgiften och skicka in resultatet eller sitt svar med text, bild och/eller video.

Spelskaparen kan övervaka spelet i realtid, bedöma de svar som kommer in av deltagarna och ge respons och poäng. Spelet kan bestå av olika uppgiftstyper och med olika extra inställningar kan man skapa just ett sånt spel som man själv vill ha och behöver.

Mer om SEPPOs pedagogik kan du läsa här:
https://seppo.io/pedagogiikka/ (på finska)
https://seppo.io/pedagogy/ (på engelska)

Spelguiden hittar du här:
https://seppo.io/peliopas/ (på finska)
https://seppo.io/manual/ (på engelska)

Du kan använda SEPPO i veckoverksamheten då du förverkligar scoutprogrammet, i ledarvården, på utbildningar på tävlingar eller i vilka sammanhang som helst – endast fantasin sätter gränserna!

Finlands Scouters lisens

Scouternas egen SEPPO-lisens erbjuder ett eget uppgiftsbibliotek med färdiga uppgifter som scoutledare kan kopiera och redigera enligt egna behov. Alla som skapar spel kan också spara sina egna spel och på det sättet dela med sig av sina idéer åt andra.

En stor del av uppgifterna är på finska, i.o.m. att största delen av scoutanvändarna är finskspråkiga, men en del uppgifter kommer att finnas på svenska redan från början, och anefter som fler använder platformen och delar med sig av sina uppgifter så kommer biblioteket att växa också på svenska.

Scouternas SEPPO-lisens är i bruk hela år 2021.

FS Kasvatusvaliokunta (utskottet för scoutfostran) ansvarar för Finlands Scouters SEPPO-platform. Styrelsemedlemmen med ansvar för scoutfostran i Finlands Scouters styrelse, Sonja Uschanov (sonja.uschanov@partio.fi), kan vid behov svara på frågor. Om du vill vända dig till någon på FiSSc för frågor eller tips så kan du vända dig till programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi).

Instruktioner för hur man får lisensen

Enligt kontraktet har alla över 15 år gamla scouter som har betalat medlemsavgift rätt att få lisensen. Användarnamnet utgörs av e-postadressen, så kolla att din e-postadress i Kuksa är korrekt.

Ansökningen om de första koderna skickas in till systemet 15.3 och därefter matas nya koder in vid varje månadsskifte. Kontrollera alltså att dina uppgifter i Kuksa är rätt och anmäl dig sedan här.

Instruktioner för scouternas uppgiftsbibliotek

Då du sparar uppgifter i det gemensamma uppgiftsbiblioteket; lägg in ”FiSSc” och/eller namnet på din scoutkår i uppgiftens namn och lägg som sökord till partioscout och ord som beskriver innehållet i uppgiften (till exempel SP Free Being Me, FiSSc vargungetävlingar etc). Det här gör det lättare att hitta uppgifterna och spelen.