Utbildningar och verktyg för mångfald

Scouting för personer i behov av särskilt stöd

Barn som pysslar tillsammans runt ett bord. Bild: Meeri Rasivirta

Scoutverksamhet för personer i behov av särskilt stöd är i större grad anpassad till deltagarnas behov med tanke på gruppstorlek, mängden ledare, aktiviteter och hur aktiviteterna genomförs. Genom att ta i bekatande varje enskild scouts behov kan man erbjuda scoutverksamhet också för dem som behöver hjälpmedel, stöd i kommunikationen eller andra avvikande arrangemang.

Alla med är en utbildning som tar upp frågor om scouting för personer med särskilt stöd. Läs mer om Alla med-utbildningen och -materialet här!

100 nya sätt att scouta

Under åren 2017-2018 deltog FiSSc i det nationella projektet 100 nya sätt att scouta. Projektets huvudsakliga målsättning var att hitta nya sätt att scouta som sänker tröskeln för att delta i scoutverksamhet och som gör det  möjligast enkelt att komma med i verksamheten. Projektet har en egen hemsida, med en öppen tipsbank om olika sätt att möjliggöra scouting som hobby för en allt bredare målgrupp.

Över gränserna

Över gränserna är en metodguide för global fostran med engagerande och tankeväckande aktiviteter för spejarscouter och äldre, som kan användas t.ex. som ett patrullrådd på utfärder eller läger eller som program under vanliga veckomöten. Materialet kan användas för att reflektera över flyktingfrågor och fördomar.

Tillgänglighet i kårlokalen och andra utrymmen

Ett tillgängligt utrymme känns bekvämt och tryggt för alla som deltar i verksamheten eller evenemang. Tillgänglighet tjänar alla, inte enbart personer som behöver hjälpmedel eller rör sig med barnvagn eller liknande. Tillgänglighetschecklistan för kårlokaler (se nedan) hjälper att  bedöma och beskriva tillgängligheten i de utrymmen som används för scouting. Den kan fungera som underlag för diskussion och information både inom kåren och med utomstående, exempelvis fastighetsägare.

Normkritiskt ledarskap

Introduktionskurs i hur du kan fungera mer inkluderande i ditt ledarskap. 

För att en organisation ska vara öppen för alla är det viktigt att aktivt jobba för att avlägsna de hinder som finns att komma med och trivas. Att leda normkritiskt i scouterna innebär att ledaren formar sitt eget handlande så att det ger fler möjligheter och mer plats för personer som inte fyller normen. Normer är oskrivna regler om hur vi förväntas vara och bete oss i samhället. De kan vara både synliga och osynliga och kan vara svåra att upptäcka för en person som tillhör den grupp som har mest plats och inflytande, t.ex. i scouterna. Under kursen får du lära dig känna igen olika normer som finns i din kår eller grupp och dessutom lära dig konkreta sätt att leda mer inkluderande.Kursen ordnas som en fysisk kurs. Läs mera om var och när kursen ordnas i vår händelsekalender.

Målgrupp: explorerscouter med ledaruppdrag, roverscouter och äldre ledare

Övningar för att arbeta trakasseriförebyggande

Materialet innehåller övningar som kan användas i trakasseriförebyggande arbete som tankeställare och diskussionsöppnare. Dessa tre övningar ingår i materialet:

  • Privilege walk
  • Att definiera sina gränser
  • Scenarion

Jämlikhetens trafikljus

Till scoutingens grundprinciper hör att verksamheten är öppen för alla. För att scouting i praktiken ska vara öppen för alla är det viktigt att mångfalden bland deltagarna representerar den lokala mångfalden och att verksamheten främjar känslan av tillhörighet bland medlemmarna.

Med hjälp av det här verktyget definierar du den nuvarande situationen för din scoutkår och vilka områden som kan utvecklas i framtiden. Genom trafikljusen får du en överblick över vilka typer av medlemmar din scoutkår tilltalar, hur inkluderande och stöttande din scoutkår är, och på vilka sätt din scoutkår främjar alla medlemmars fostran och utveckling inom scoutingen. När utgångsläget har identifierats väljer scoutkåren tre utvecklingsområden som främjar gruppens jämlikhet och mångfald.

Utbildningar i mångfald

Verktyg för mångfald