Kommunikationskanaler

För att upprätthålla en fungerande kommunikation använder sig förbundet av olika kommunikationskanaler. Inom Finlands Svenska Scouter rf. (FiSSc) eftersträvar vi att jämlikt bemöta alla medlemmar, förtroendevalda och anställda. I förbundet råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier samt nolltolerans mot mobbning och osakligt beteende. All kommunikation som sker i förbundet följer och stöder dessa riktlinjer.

Chefsposten

utkommer 7-8 ggr/år och är FiSSc:s nyhetsbrev för scoutkårernas chefstrio d.v.s. kårchefer, programchefer och uppdragschefer.  Har du varit med om eller vet du om något du skulle vilja dela med dig av i chefsposten? Hör av dig till koordinatorn för utveckling av kårstöd. Kontaktuppgifter till koordinatorn för utveckling av kårstöd

Chefsposten på webben.

Chefsposten tidtabell 2024

NrTextförslag DLE-postas
129.1v. 6
225.3v. 14
329.4v. 19
427.5v. 23
5 (sommarextra i juli)19.6v. 30
65.8v. 36
730.9v. 45
828.10v. 49

E-post

E-post är en bra kommunikationskanal speciellt då informationen är lång eller då du behöver bifoga bilagor. E-post är ett bra kommunikationsverktyg speciellt då det gäller kommunikation till föräldrar. Gällande e-post är det bra att komma ihåg att yngre åldersgrupper inte nödvändigtvis använder den aktivt.

Kårposten

är förbundets informationspost till alla kårerna och innehåller aktuell information från förbundet till kårerna. Kårposten skickas ut ca 6 ggr/år och kan också läsas elektroniskt. Två av de sex utskicken är ledarbrev som går till alla över 18-åriga ledare. I materialet informeras också om vad som är aktuellt i Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter. Har du varit med om eller vet du om något du skulle vilja dela med dig av? Hör av dig till förbundskoordinatorn. Kontaktuppgifter till förbundskoordinatorn.

Kårposten.

Kårpposten på webben

Kårposten tidtabell 2024

NrTexter DlPostas/E-postas
123.125.1
25.37.3
3 (Ledarbrev 1)16.418.4
420.822.8
58.1010.10
6 (Ledarbrev 2)26.1128.11

Intranätet FiSScNät (Sharepoint)

FiSScNät är verksamhetsområdenas egna sidor. På sidorna kan man leta efter information om aktuella projekt och om vad som är aktuellt i de olika grupperna. På FiSScNät finns också en händelsekalender samt gruppernas protokoll/memon.

FiSSc:s intranät, FiSScNät.

scout.fi

är Finlands Svenska Scouter rf:s webbsida. Sidorna riktar sig till inte ännu scouter, föräldrar och andra personer som letar efter information om scouting. På sidorna finns bl.a. info om vad scouting är, information om FiSSc och nyheter. Sidorna innehåller också material för aktiva scouter i kårerna. På sidorna kan du hitta material om det mesta som berör den dagliga scoutverksamheten i kåren.

scoutprogrammet.fi

är en informations-, material- och tipsbank för scouternas program. På scoutprogrammet.fi finns åldersgruppernas aktiviteter, information om hur åldersgrupperna fungerar, information om scoutmetoden, målen för fostran etc, material för programsatsningen Ut och finn, explorerscouternas arbetssökarkunskaper och mycket mer.

Plattformen Scoutprogrammet.fi.

Scoutposten

är FiSSc:s medlemstidning. I tidningen som utkommer 4 ggr/år informerar förbundet bl.a. om aktuella evenemang och händelser. Tidningen innehåller artiklar om kårernas verksamhet men också tips och information om aktuella händelser på scout-, organisations- och ungdomsområdet. Scoutpostens går att läsa elektroniskt på plattformen Issuu.

Scoutposten elektroniskt på plattformen Issuu.

Har du varit med om eller vet du om något du skulle vilja dela med dig av? Hör av dig till adressen: scoutposten(at)scout.fi

Scoutpostens tidtabell 2024

NrDLUtkommer
Nr 13.1v. 6, 5-11.2
Nr 217.4v. 22, 27.5-2.6
Nr 37.8v. 39, 23-29.9
Nr 416.10v. 48, 25.11-1.12

Sociala medier

Förbundet upprätthåller en Facebook-sida. På Facebook finns också en grupp för alla scoutledare i FiSSc och för scouter intresserade av FiSSc. Det lönar sig alltså att kontinuerligt följa gruppen FiSSc-ledare. Scouterna finns också på Instagram, Snapchat, Twitter , Linked In och Youtube.

Facebook

Instagram

Linked In

Youtube

X

Kårerna uppmuntras att använda sig av samma kanaler gällande kårens verksamhet. En egen webbsida samt Whatsapp grupper hjälper också att hålla kontakten.

Young Spokespeople (YSP) – Mediaambassadörer

Vilken som helst aktiv scout i 15-22 års ålder som är intresserad av kommunikation i scouterna och vill påverka den kan ansöka om att få bli medieambassadör. Varje år får ungefär 25 nya YSPar (medieambassadörer) möjlighet att fungera både i landsomfattande och i lokala kommunikationsuppdrag.

Information om Young Spokes People.