Kårens egen plan

”En [scouts] ideal är att respektera andra”. Idealet finns med redan från den yngsta åldersgruppen och är alltså en av scoutingens grundstenar som genomsyrar all verksamhet.

För att motverka osakligt beteende och övertramp i scouterna krävs att alla medlemmar aktivt jobbar för att förebygga att sådant sker, känner igen sådana situationer och har metoder att ingripa i fall de stöter på osakligt beteende. Planen består dels av stöd för att bygga upp en respektfull miljö där alla känner sig trygga och välkomna och fungerar dels som handlingsplan i sådana situationer som kräver en aktiv insats. Alla medlemmar inom FiSSc kan som individer bidra till att alla medlemmar känner sig trygga och hemma i scoutingen.

Kårens egen plan

Med hjälp av nedanstående frågor kan ni i kåren arbeta fram er egen plan för hur ni främjar ett respektfullt beteende och hur ni bör gå tillväga ifall ni behöver ingripa i ett fall av osakligt beteende eller mobbning. Skriv ner era svar och spara dem så att kårens medlemmar och ledare kommer åt dem. Diskutera öppet med varandra, lyssna och uttala också sådant som ni kanske inte tycker lika om. Tillåt alla att säga sin åsikt, även om det betyder att ni behöver reda ut något som ni tycker olika om.

1) Mobbning och osakligt beteende i vår kår kan t.ex. ske i form av …

2) I följande situationer behöver vi vara speciellt uppmärksamma, för då kan våra medlemmar vara extra sårbara:
Vad sker bland barnen då ledare inte är med? Vad sker i relationen ledare-ungdom eller ledare-ledare? Hur övervakar vi lägerdeltagarna under fritiden eller när det är läggdags? Hur organiserar vi lägertoaletterna? Vilka slags lekar, sketcher och program har vi under våra evenemang?

3) I vår kår förebygger vi mobbning genom att …
Hur bemöter vi varandra och utomstående? Får alla barn och unga prova på alla slags uppgifter? Hur pratar vi med varandra? Lyssnar vi på varandra? Får alla tala? Finns det klickbildningar i vårt ledargäng, eller ledare som styr och ställer mer än de andra vill? Hur talar vi om dem som inte är med just nu? Talar vi om respektfullt beteende och kränkningar i t.ex. handslagsdiskussioner och i åldersgrupperna? Kan vi prata oftare, för att minska tröskeln för att ta upp saker till tals? Hur förbereder vi kårens yngre ledare på den här biten av ledarskap? Har alla gått utbildningen ”Tryggt Tillsammans”?

4) Då vi behöver ingripa …
Vet vi alla hur vi ska göra om vi bevittnar mobbning, hör nedsättande kommentarer eller ser att någon tafsar på någon annan? Hur ingriper vi? Hur gör vi om ett barn eller en ungdom berättar för oss att hen blivit kränkt på något sätt av en annan medlem eller ledare? Hur gör vi om en ledare favoriserar någon av medlemmarna?
1) I vilka situationer ingriper vi?
2) Hur ingriper vi då det behövs?
3) Hur agerar vi när situationen är förbi?

5) Vem i eller utanför kåren kan ge stöd då det behövs (namn och kontaktuppgifter)?

6) Vem informerar och följer upp att de övriga kårmedlemmarna känner till hur de ska agera i fall om mobbning och osakligt beteende sker i kåren?

Vem?
När?
Hur?
Var sparas denna plan?

7) När följer vi upp och uppdaterar planen nästa gång?

8) Kårens trygghetsperson är (namn och kontaktuppgifter)

Kanske finns det i er kår omständigheter som inte fått utrymme i frågorna ovan. Associera vidare, tänk på de aspekter som är aktuella för er!

Kårens plan för respektfullt beteende – stöddokument