Evenemang och tävlingar

Utfärder och evenemang är en viktig del av scoutingen. Under dessa tar man sig ofta iväg på äventyr i nya miljöer, träffar nya människor och testar på nya saker. Utfärder och evenemang kan vara en hajk tillsammans med den egna patrullen, en förläggning som kåren arrangerar, eller ett evenemang arrangerat av Finlands Svenska Scouter (FiSSc) som lockar jämnåriga scouter från hela Svenskfinland.

Här presenterar vi de evenemang som ingår i FiSSc:s evenemangsutbud. I nära anslutning till dessa finns också färdighetskurserna och ledarskapsutbildningen.

Åldersgruppsevenemang

Spejardagarna är färdighetsutbildning för spejarscouter (ungdomar i åldern 12-15). Spejardagarna byggs oftast upp kring ett tema, till exempel en av spejarprogrammets etapper. På evenemanget varvas färdighetsutbildningen med avslappnat chill, samarbete och många nya vänner.

Spejardagarna är öppna också för kompisdeltagare; d.v.s ungdomar i samma ålder som inte ännu är scouter. 

FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland. Under lägret delas deltagarna in i mindre underläger som vandrar tillsammans i Pallasfjällen med scoutstugan Kåtan som bas.

FiSScFjäll är alltså inget vanligt sommarläger, utan ett läger som dagligen förflyttar sig från ett ställe till ett annat. Deltagarna bär på mat och utrustning och övernattar i vandringstält eller vindskydd som de själva har med sig. 

FiSScFjäll bjuder på nya vandringserfarenheter, möjligheter att lära sig mer om vandringsmatlagning, utrustning och uteliv, upplevelser på Kåtan samt en hel bunt nya vänner från olika håll i landet.

FiSScFjäll ordnas med ca 3 års mellanrum.

FiSScexplosioner ordnas vartannat år och samlar explorerscouter (15-17 år) från hela landet. Programmet byggs upp kring workshoppar med aktuella teman. FiSScExplosionerna är avslappnade evenemang där målsättningen är att ordna program som är roligt, givande och stämningsskapande.

FiSScExplosionerna är öppna också för kompisdeltagare, d.v.s. för ungdomar i explorerscoutåldern som inte ännu är scouter.

Roversmällen ordnas vartannat år och samlar roverscouter (18-22 år) från hela landet. Programmet byggs upp kring workshoppar med aktuella teman. Roversmällen är avslappnade evenemang där målsättningen är att ordna program som är roligt, givande och stämningsskapande.

Roversmällen är öppna också för kompisdeltagare, d.v.s. för ungdomar i roverscoutåldern som inte ännu är scouter.

Roverscout- och ledardagarna byggs upp kring ett ofta oväntat men intressant tema och erbjuder dig nya kunskaper och insikter varvat med rekreation och avslappnat program! Roverscout- och ledardagarna ordnas vartannat år och FiSScAkademin vartannat, båda evenemangen i samband med FiSSc:s höstmöte.

Också kompisdeltagare (det vill säga 18 år fyllda personer som inte ännu är scouter) är välkomna med. 

Kommande åldersgruppsevenemang hittar du i händelsekalendern. Där hittar du också sista anmälningsdag och länken till anmälan.

Finlands Svenska Scouters händelsekalender

Seglatser med s/y Navigator

Varje sommar seglar FiSSc:s skolningsbåt s/y Navigator ut på Östersjön i flera veckor i sträck och ett flertal besättningar deltar i seglatser av varierande svårighetsgrad.

Information om s/y Navigator

Skärgårdsseglatsen riktar sig främst till spejarscouter, men också explorer- och roverscouter och äldre ledare som vill uppleva den finländska skärgården och kanske inte har så mycket seglingserfarenhet från tidigare är välkomna med.

Evenemangets mål:

 • Lära sig och testa de kunskaper och färdigheter man har
 • Ge möjlighet att lära känna andra scouter
 • Bekanta sig med FiSSc:s skolningsfartyg
 • Bekanta sig med Finlands skärgård
 • Kan fungera som besättningsman i olika uppgifter
 • Utveckla vi-anda, samarbetsförmåga, självkänsla, ärlighet, kreativitet och påhittighet.

Evenemangets innehåll:

På den här seglatsen får du prova om charmen med segling är något för dig och du får chansen att lära känna s/y Navigator! Du lär dig en hel del om segling och grunderna i skärgårdsnavigation, säkerhetsutrustningen ombord, matlagning ombord, segeltrim, allmänt sjömannaskap. Seglatsen är i allmänhet tre-fem dagar lång och förutom att du får segla så får du chansen att uppleva vår vackra skärgård då vi besöker många sevärda hamnar! Solsken hela dagen och simning efter båten. Varma klippor i solnedgången. Sommarregn ute på en fjärd och sedan bastu i hamn. En verklig sommarupplevelse!

Kustseglatsen rikar sig främst till explorer- och roverscouter som vill upptäcka kuster längre bort. Också äldre ledare är välkomna med. Du ska gärna ha seglat en del tidigare, till exempel gjort veckoslutsseglatser i skärgården eller liknande.

Evenemangets mål:

 • Lära sig och testa de kunskaper och färdigheter man har
 • Fördjupa sina kunskaper
 • Bekanta sig med mörkernavigering och vaktsystem
 • Ge möjlighet att lära känna andra scouter.
 • Kan fungera som besättningsman i olika uppgifter
 • Utveckla vi-anda, samarbetsförmåga, sälvkänsla, ärlighet, kreativitet och påhittighet.

Evenemangets innehåll:

Den här seglasten bjuder på lite mera krävande segling! Du får upptäcka kuster lite längre bort! Seglatsen är i allmänhet 6-8 dygn lång. Det blir lite mörkernavigering, vaktsystem, navigation i skärgården samt öppnare vatten, säkerhetsutrustningen ombord, matlagning ombord, segeltrim och allmänt sjömannaskap! Solsken och vinden som drar i seglen ute på öppna fjärdar. Spanande efter fyrar vid horisonten. En kopp kaffe mitt i sommarnatten ute på ett hav med gott sällskap och bra historier (speciellt då man har hundvakten nån gång på morgontimmarna...). En minnesvärd upptäcktsresa!

Offshoreseglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter som vill utmana havet. Också äldre ledare är välkomna med. Deltagarna ska ha en del seglingsvana från tidigare och till exempel ha några veckoslutsseglatser i erfarenhetsryggsäcken.

Evenemangets mål:

 • Lära sig och testa de kunskaper och färdigheter man har
 • Utmaning, fördjupa sina kunskaper
 • Kan fungera som besättningsman i olika uppgifter
 • Öva elektronisk navigering samt navigering på öppet hav
 • Ge möjlighet att lära känna andra scouter.
 • Utveckla vi-anda, samarbetsförmåga, sälvkänsla, ärlighet, kreativitet och påhittighet.

Evenemangets innehåll:

På denna seglats är det segling så tusan som gäller! Seglatsen är i allmänhet 8-12 dygn lång och målet ligger någonstans längre bort! För att nå det blir det offshore segling, elektronisk navigering, vaktsystem, dygnet-runt-segling, säkerhetsutrustningen ombord, matlagning ombord, segeltrim och allmänt sjömannaskap! En utmaning för dig som seglat tillräckligt i den egna skärgården!

Det här är seglatsen för dig som är roverscout eller äldre ledare och som känner att dina sjöben är ovana. Du behöver inte ha någon seglingserfarenhet eller -kunskap överhuvudtaget. Under kursen lär du dig grunderna i segling och lär dig vad livet ombord på en båt innebär. Du får också uppleva  vackra havsvyer, böljande vågor och en god stämning ombord. Efter kursen har du nya vänner, vet en hel del om segling, och kan med större självförtroende delta i fler seglatser.

Seglatsen ordnas i allmänhet under ett veckoslut i början eller slutet av sommaren. 

Klart vi kan-seglatsen är en seglats för flickor och kvinnor som vill ta ett steg närmare skepparskap. Bakgrunden till seglatsen är att vi kunnat konstatera att könsfördelningen bland de som går skepparkursen, ansöker om och beviljas högsjöcertifikat och har tillstånd att skeppa s/y Navigator är väldigt skev. Denna seglats är ett led i åtgärderna för att uppnå en jämnare könsfördelning bland skepparna. 

Kvällsseglatser ordnas i mån av möjlighet på huvudorter där Navigator ligger flera dagar i sträck. Målgruppen för kvällsseglatser kan variera. Kvällsseglatsen är ca 3 timmar lång och går ut på att bekanta sig med s/y Navigator, testa på segling och lära sig hur man rör sig ombord på en båt.

Kommande seglatser hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Finlands Svenska Scouters händelsekalender

Tävlingar

Inom scoutverksamheten finns ett antal tävlingar som den individuella scouten kan delta, samt som scouter i lag kan delta i. Dessa tävlingar anordnas i kåren, på regional nivå, i FiSSc och nationell nivå av Finlands Scouter.

Med rätt paddel är en tävling för explorerscouter och äldre, som utförs parvis i egen kanot eller kajak. Deltagarna är utrustade med patrullutrustning (kniv, såg, yxa, surrningssnöre, trangia, etc.) samt utrustning för övernattning och skall under helgen utföra en färdighetstävling med inriktning på sjö- och strandfärdigheter.

Med rätt paddel arrangeras vartannat år i den inre skärgården eller på sjöar eller andra vattendrag.

Med Rätt Paddel ordnades för första gången i Pellinge år 2009. I tävlingen deltog 10 lag; 9 lag i kanot och ett lag i kajak. Rutten gick över öppnare fjärdar och genom smala vasskanaler och var ungefär 24 km lång.

På rätt köl är en tävling för kårsegelbåtlag. Lagen är utrustade med traditionell seglats- och båtutrustning och skall med hjälp av denna lösa uppgifter på kontroller som betonar sjö-, scout- och navigeringskunskaper.

På rätt köl arrangeras vid behov och i samband med större finlandssvenska sjöscoutläger och scout-eskadrar.

Tävlingen introducerade år 1978 och arrangerades då 1-2 juni i Rilax-vattnena. I tävlingen, som arrangerades av Sjöscoutkåren Bågskyttarna (nuvarande Sjöscoutkåren Sailors) och på initiativ av Henrik Huldén, deltog sju båtlag. Vann gjorde Sjöscoutkåren Havsörnarna med Wivan II, och erhöll dåvarande vandringspriset skutan Marika.

Tävlingen har som mest haft ett 10-tal båtlag och tog en paus från början av 80-talet till 1994, varefter tävlingen har arrangerats med jämna mellanrum.

Sök och Finn är en nattorientering med mottot "En tanke sparar 1000 steg". I deltagarnas mun har tävlingen ibland kallats "försök och försvinn".

Deltagarna transporteras i buss med papperspåse på huvudet sista biten till starten för att ingen av dem skall ha en aning om var de befinner sig. Sedan gäller det för dem att hitta från kontroll till kontroll och ända fram till mål med hjälp av kluriga tips och konstiga kartor.

Efter många års paus ordnades Sök och finn äntligen igen i maj 2011 och har efter det arrangerats med ca 4 års mellanrum.

Tävlingen om Silveryxan är en lägertävling för röken/byn/lägerkåren på förbundsläger.  I tävlingen ingår flera delar som t ex lägerbålsprogram, p-rådd, underlägerrop osv.

Sten Nylander är den tuffaste av tuffa patrullrådighetstävlingar inom FiSSc. Det finns vanliga läger-rådd där alla patruller deltar, och så finns det Sten Nylander.

Läs Tävlingarnas stadgar

Kommande tävlingar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Finlands Svenska Scouters händelsekalender

Bild: Amanda Knutar