Scouting är

Scouting är världens största ungdomsorganisation med omkring 60 miljoner medlemmar från över 200 länder. I Finland finns ca 65 000 scouter varav ungefär 4500 är medlemmar i Finlands Svenska Scouter (FiSSc).

Scouting är små och stora äventyr som du kan uppleva tillsammans med dina vänner. Det finns en plats för alla, du är välkommen som du är – också som vuxen. Scouting är en mycket mångsidig hobby, det finns stora och små evenemang som arrangeras både ute och inne, till lands och till havs, någon gång nära hemmet och en annan gång långt ifrån.

Information OM Möten och utfärder   

SCOUTVerksamhet för alla åldrar

En hobby med värdegrund

Grundtanken i scouterna är att varje människa ska ha möjlighet att enligt sina personliga förutsättningar växa till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av samhället. Målsättningen är att hjälpa den enskilda scouten att växa, utvecklas och leva i balans med sig själv, med andra människor och med sin omgivning.

SCOUTINGENS värdegrund

Mångfald

Enligt scouternas grundstadga ska scoutverksamheten och beslutsfattandet inom scoutingen vara jämlikt. Det betyder att alla behandlas lika oberoende kön, hemort, språk, kultur, religion eller övertygelse.

Mångfald i scouterna

En internationell rörelse

Scouting är också internationellt. De finska scouterna kan delta i evenemang utomlands och på samma sätt kan utländska gäster delta i de finska scoutevenemangen. Den finska scoutorganisationen hör till två världsförbund, WOSM och WAGGGS. Finlands Scouter deltar i flera olika projekt med utvecklingssamarbete och de enskilda scouterna bekantar sig med andra kulturer och seder genom aktiviteter i scoutprogrammet.

Internationell SCOUTRÖRELSE

 

Välkommen med i SCOUTERNA!

Bild: Juha Nurmi