Jag har möjlighet att utvecklas i mitt uppdrag

I ett handslag definieras uppdragets innehåll och förväntningar. Tillsammans med din uppdragsgivare kommer ni bl.a. överens om motivation, mål och tidsanvändning inom uppdragets ramar. Syftet med handslag är att underlätta och tydliggöra uppdragets olika ansvarsområden och uppgifter, både för uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Scoutingen är verksamhet för barn och unga, som stöds och leds av vuxna. Men också de vuxna ska ha möjlighet till självutveckling och lämpligt utmanade uppgifter. Uppdragstagaren formar sitt uppdrag så att det matchar ens intressen och erfarenhet. Det är viktigt att komma överens om uppdragets innehåll, men det betyder inte att uppdraget inte kan förändras med tiden. Uppdragstagaren ska ha möjlighet att utveckla sig själv, men också utveckla uppdragets innehåll.

Verktyget för utveckling inom uppdraget  underlättar stödandet av uppdragstagarens utveckling och att handleda hen mot uppdragets målsättningar. Verktyget är ett bra redskap att se på under en handslagsdiskussion. Vilka målsättningar har uppdragsgivaren med uppdraget? Är det något som hen vill ändra eller utveckla i uppdraget? Målsättningar och utvecklingsmål behöver inte vara stora. Små och tydliga mål är lättare att följa upp och nå. Om en person har möjlighet att utveckla uppdraget kan de t skapa motivation och samtidigt föra verksamheten framåt.