Så här anhåller du om ett tecken i Kuksa

Anhållan om utmärkelsetecken görs elektroniskt i medlemsregistret Kuksa. En anhållan görs alltid av två personer, en medlem som föreslår tecknet och en som bekräftar hens anhållan. Alla 15 år fyllda medlemmar kan anhålla om tecken och uppges som bekräftare.

 • Innan en ansökan görs bör den ansökande noggrant bekanta sig med märkesspecifika frågor och kriterier för beviljande av specifika märken. Kontrollera även att personens Scout-CV finns i Kuksa.
 • Samtliga uppgifter på kår-, distrikts- och/eller förbundsnivå uppges i ansökan.
 • Uppdragen uppges med uppdragets namn och månad och årtal (till exempel 01/2000- 12/2001, betyder från och med januari 2000 till slutet av december 2001).
 • Om märkets mottagare varit borta från verksamheten en tid skall det i ansökan framgå när, hur länge, och varför. De tidsperioder för vilka inga uppgifter företes eller inga andra förklaringar ges beaktas vid beviljandet som år då mottagaren inte deltagit regelbundet i scoutverksamheten.
 • I ansökan framställs som motivering hur regelbunden, resultatgivande, förtjänstfull och betydelsefull märkesmottagarens verksamhet är.
 • För projekt bör förutom tidsperioden också ingå en noggrann beskrivning av uppgiftens innehåll och svårighetsgrad samt verksamhetens aktivitet (hur ofta har man haft möten, hur mycket bakgrundsarbete och planering har ingått osv.).
 • Ansökan görs av två personer, t.ex. kårchefen eller ordförande för kårens utmärkelseteckengrupp och mottagarens närmaste scoutledare.
 • En nära släkting till den som tecknet ansöks åt kan varken fungera som ansökare, bekräftare eller bidra med ett utlåtande till ansökan (jävighet). Fundera vem i kåren i sådana fall kan göra ansökan. Om personen som ansöker om eller bekräftar ett tecken och den man ansöker åt har samma efternamn, är det skäl att nämna i ansökan att personerna trots samma efternamn inte är släkt med varandra.
 • De personer som lämnar in ansökan ansvarar för att uppgifterna och motiveringarna är korrekta och sanningsenliga samt att det av ansökan framgår samtliga uppgifter.

Innan du gör en anhållan, försäkra dig om att du har tillgång till följande uppgifter:

 1. Medlemsnummer + namn för personen du anhåller ett tecken åt. Båda dessa uppgifterna behövs för att försäkra sig om att det är rätt persone du lämnar in en anhållan om förtjänsttecken åt. Det finns flera personer i registret som har samma namn medan medlemsnummer är unika för var och en.
 2. Medlemsnummer + namn för den personen du kommer att uppge som bekräftare
 3. Bekanta dig med märkesspecifika frågor och kriterier för beviljande av specifika märken.
 4. Tillgång till personens Scout-CV i Kuksa.

En manual (pdf) för hur anhållan görs finns här.

Då du har uppgifterna ovan är du redo att fylla i en anhållan om utmärkesletecken. Gå till ikonen för utmärkelsetecken på vänster sida i Kuksa.

En anhållan om utmärkesletecken bör alltid bekräftas av en annan scoutledare än den som anhållit om tecknet. En bekräftare får inte vara en nära släkting till den man anhåller om tecken för.

Då du loggar in i Kuksa gör så här:

 • välj ”utmärkelseteckenansökningar” i vänstra balken
 • välj fliken ”egna bekräftelser” högst uppe
 • du ser nu ansökningarna som gjorts, tryck på ordet ”se” längst till höger
 • tryck på knappen ”ändra” längst nere.
 • längre ner i ansökan hittar du stället där du kryssar i att du bekräftar ansökan. Du kan också lägga in en egen motivering om det finns något du vill tillägga till ansökan.