Tips och material för vuxenrekrytering

Här hittar ni tips och material som kan vara bra när ni vill rekrytera.  Anpassa dessa så att de passar din kårs planer!

Använd gärna årsklockan för en ny vuxen året runt!

 

LÄR KÄNNA DINA SCOUTERS VÅRDNADSHAVARE

Möten i början av terminen är ett perfekt tillfälle att lära känna scouternas vårdnadshavare. Det är också ett tillfälle för vårdnadshavaren att lära sig om vad scouting är och om kårens verksamhet. Öppna upp kårens situation på ett trevligt sätt och i vilka uppgifter ni skulle behöva hjälp.

Försök att ha tid att prata med varje vårdnadshavare under mötet. Presentera dig, fråga hur det är och ge dem uppmärksamhet så de känner sig välkomna i gemenskapen. Ordna en uppvärmningslek så de får känna på scoutingen. Och i slutet av terminsmötet kan ni erbjuda små uppdrag för alla vårdnadshavare.

Förbered dig med hjälp av dessa tips: 

 1. Gör uppdragsbeskrivningar på de uppdrag som du rekryterar till. Räkna inte med att alla direkt vill bli akelor, erbjud också mindre uppdrag.
 2. Tänk på att vuxna är intresserade av sin egen tidsanvändning. Berätta öppet och koncist vad det är som förväntas. Du hittar exempel på uppdragsbeskrivningar här.
 3. Skapa en sida för lediga uppdrag eller fundera på hur ni på ett enkelt sätt kan informera om även de små uppdragen för utomstående.
 4. Dela med dig solskenshistorier om när vuxna kommit med i kåren. Berätta även vad scouting erbjuder för en vuxen. Leta upp inspirerande erfarenheter från social media och kårens hemsida. Du kan även länka sådana från andra kårers, distrikts, FiSScs eller FS sidor.

Här finns en Powerpoint som kan fungera som stöd för info under terminsmötet:

MARKNADSFÖRINGSEVENEMANG

Olika evenemang där scouting kan marknadsföras är ett ypperligt sätt att träffa ortens invånare ansikte mot ansikte. På evenemang är det lätt att berätta om scouting, samla medel för verksamheten, hitta samarbetspartners och syssla med vuxenrekrytering. Olika evenemang skiljer sig från varandra, men på dem går det att träffa folk och det är ju det som är hela poängen med vuxenrekrytering!

Använd en del av allt det material som finns samlat för vuxenrekrytering! Tänk också på att ni själva kanske har en mycket bättre idé för ett evenemang än de som nämns i tipsen!

 

Att sälja scouternas adventskalender är ett bra sätt för scouternas vårdnadshavare att hjälpa kåren med en liten insats. Dessutom kan man träffa nya intresserade vuxna vid försäljningen.

 

Några viktiga saker att tänka på vid försäljningen:

 • Hur kan ni skilja er från mängden? Kom ihåg att ha scouthalsduken på! Kanske alla försäljare kunde ha kårens tröja på sig på försäljningsjippot. Eller kanske ni trycker upp tröjor med texten "Kom med oss till skogs, scouting är även för vuxna!"
 • Le och var vänliga och öppna mot alla. Visa er som en grupp där alla vill vara med.
 • Se till att försäljarna har kort med kontaktuppgifter/inbjudningar/något annat att dela ut där det framkommer hur en intresserad kan hitta er och komma med.
 • Acceptera att ni inte kan rekrytera varje person ni möter och att alla inte vill bli rekryterade. Det gäller att ha spelöga.
 • Ha klart för er vilket evenemang ni bjuder intresserade till och vad ni behöver hjälp med i kåren just nu.
 • Ha ett häfte eller blanketter för de intresserade att lämna sina kontaktuppgifter i. Kom ihåg att kontakta dem i efterhand!
 • Förbered er med några exempel på hur kåren använder de intäkter som ni får av adventkalenderförsäljningen.

Ordna en bioföreställning i skogsförhållanden eller i kårlokalen.

 • tänk på väderförhållandena och förbered er genom att ordna med regnskydd i form av ett tak ifall det börjar regna
 • av lastpallar kan man göra fina soffor. Hängmattor kan också fungera som sittplatser.
 • stormlyktor och facklor skapar stämning!
 • god mat och varm dryck är alltid uppskattat. Kanske ni kan poppa pop-corn på trangia?
 • kåren kan låta deltagarna övernatta på platsen. Då måste man tänka på faciliteterna (dass, hygien, mat)
 • ni måste ansöka om lov för att visa film. Här kan du bekanta dig med hur du ansöker om lov för att få visa film (på finska).
 • ett alternativ kan också vara att visa filmen i kårlokalen och t.ex. poppa pop-corn på trangia utanför, ifall en gård finns
 • vid ingången bör det finnas scouter som tar emot och välkomnar de nya personerna. Tillsammans kan ni fylla i en blankett (länk) gällande vad de nya vuxna skulle vara intresserade av att göra i scouterna. Tänk på vad ni kan göra för att de nya vuxna ska få känslan av att de är varmt välkomna och hör till gänget

Ordna en övernattning i kårlokalen, på en lägerplats eller någon annanstans i naturen!
För att ordna en övernattning i naturen behöver ni sätta upp små tält, halvplutontält och vindskydd eller t.ex. en stor trampolin där deltagarna kan övernatta. Saker att tänka på:

 • informera deltagarna att de själva ska hämta med sig liggunderlag och sovsäck. Ni kan också låna ut utrustning om ni har möjlighet.
 • ta med extra filtar ifall det blir en kall natt.
 • ordna en reception som är bemannad fram till kvällen och öppnar igen på morgonen då deltagarna börjar vakna. Det är bra för deltagarna att veta att det finns någon på plats som kan svara på frågor.
 • se till att det finns en toalett/dass på området. Bastu är en extra lyx!
 • ordna med något gott att äta och förbered något trevligt program som t.ex. yoga, orientering, olika motionsformer, en sångstund eller något liknande. Låt fantasin flöda!
 • Tänk på säkerheten och en avslappnad stämning!
 • Det är viktigt att marknadsföra evenemanget i god tid och ha tillräckligt med tält etc. på plats så att de potentiella deltagarna har någonstans att övernatta.

Finns det ett bättre sätt att presentera scouting än att samlas kring ett gemensamt lägerbål? Här under hittar du tips på hur du kan ordna lägerbål för vuxna. Utnyttja tipsen till att inspirera nya vuxna till att komma med i verksamheten!

Minneslista:

 • välj tid och plats samt vem som ska leda evenemanget
 • Meddela om ert evenemang här äså får ni en scoutbanderoll och annat material
 • skapa en stämningsfull miljö t.ex. genom att använda stormlyktor
 • sätt ut skyltar som visar var dasset finns och var man kan tvätta händerna
 • förse gästerna med pallar och sittunderlag
 • utse en person som personligen välkomnar varje gäst
 • fundera på hurdana personer ni skulle ha nytta av att få med i kåren och planera evenemanget
 • så att ni får med personerna i verksamheten. Behöver ni t.ex. gruppledare, personer till styrelsen, stödpersoner för unga ledare, någon att sköta maten på läger, talkoarbetare?

Förberedelser och marknadsföring

 • gör t.ex. en reklamaffisch för evenemanget
 • dela ut inbjudningar på kårens evenemang
 • gör ett Facebook-evenemang för lägerbålet och fundera på vem som ska närvara. Åtminstone kårchefen och om ni har en ledare för vuxenpatruller, några medlemmar från styrelsen samt andra nyckelpersoner är bra om finns på plats.
 • om ni har möjlighet, ordna barnpassning. Upplevelsen för den vuxna blir annorlunda då hen inte behöver passa sitt barn samtidigt som hen bekantar sig med verksamheten.

Att besöka sommarlägret är ett konkret och roligt sätt att bekanta sig med scouting! Bjud in vårdnadshavare, vänner och släktingar! En besöksdag visar scoutingens bästa sidor och kan locka med vuxna i verksamheten när de får känna på gemenskapen.

Gruppen vuxna är förstås inte enhetlig, men varje besökare har fattat beslutet att komma på plats – se till att erbjuda dem något intressant att göra! Att äta tillsammans är alltid en bra idé, bjud på kaffe och bulle, ärtsoppa eller stek plättar på öppen eld. Kom ihåg att hälsa alla besökare välkomna och berätta att alla kan komma med i scouterna och att allas hjälp behövs. Om någon verkar intresserad, berätta vem hen kan vara i kontakt med och se till att aktivt snacka med de vuxna under hela dagen.

 

Låt vårdnadshavarna smaka på det riktiga lägerlivet

Att delta i programmet, måltiderna och de andra delarna i en lägerdag tillsammans med sitt barn är ett fantastiskt sätt att bekanta sig med scouting. Ge tydliga instruktioner och låt även barnen göra det. Se till att även de barn vars vårdnadshavare inte är på plats får uppmärksamhet.

Fastna inte i tanken att vårdnadshavarna bara skjutsar sina barn! Bestäm att besöksdagen blir en rolig grej för ledarna, vårdnadshavarna och barnen. Kom ihåg att ge instruktioner redan på förhand och berätta om tidtabellen. Det finns många sätt att göra det här på, här följer några tips!

 • Ta besökarna på en väl förberedd och planerad lägerrunda och berätta samtidigt om kårens verksamhet, traditioner, scouthalsduken och lägerplatsen.
 • Ha en stund då de vuxna kan dricka kaffe och äta lite tillsammans – kanske snacket börjar löpa mellan vårdnadshavarna. Berätta de bästa bitarna om lägret och vad som pågår på annat håll.
 • Ordna ett minipatrullrådd eller lägerolympiad med enkla och roliga kontroller som vårdnadshavarna och barnen kan delta i tillsammans.
 • Kunde ni erbjuda en möjlighet för de vuxna att komma några timmar tidigare på talko för att hjälpa till med något tillsammans med barnen? För att bygga fågelholkar, en stor kåta, städa simstranden, måla ett staket…
 • Besöksdagen kan avslutas med ett gemensamt lägerbål där vårdnadshavarna får se barnens program, sjunga och njuta av lägerbålsröken.

Dela ut ett kort till de vuxna innan deras hemfärd. På kortet kan ni samla information om när verksamheten drar igång på hösten och där det tydligt framkommer att även vuxna är varmt välkomna med. Kortet kan även vara ett lägerkort som barnen skickar hem från lägret. Då når det även de vårdnadshavare som inte kunde komma på besöksdagen.

 

ATT HÅLLA KVAR DE TIDIGARE AKTIVA LEDARNA

Genom åren har många personer varit aktiva inom kåren. Många av dessa har sedan börjat studera, bildat familj, flyttat eller på grund av andra skäl slutat eller minskat på sin verksamhet i kåren. Håll fast vid dessa typer för det! Även om någon inte just i år hinner komma och hjälpa till, så kan situationen förändras under de kommande åren. Det är mycket lättare att återvända till scouterna om ni hållit kontakten under de tystare åren.

Några tips för att på ett mjukt sätt hålla kvar de gamla ledarna

 • Be personligen personen att komma med: varför skulle det vara bra att just hen kommer med?
 • Upprätthåll en lista på alla ledare som varit med under åren
 • Håll regelbunden kontakt
 • Viktigt och meningsfullt snack med bra typer

Ordna ett evenemang för nuvarande och gamla ledare

 • Främst ska det handla om att vara tillsammans, rekryteringen är en mindre del.
 • Kårens traditioner känns bekanta även för de gamla: lek, sjung och scouthalsdukarna på!
 • De nuvarande ledarna ansvarar för evenemanget och ledarvården
 • Fotografier från gångna år.
 • De gamla ledarna kan snacka om sina gamla minnen.
 • Samarbetsövningar.
 • Om evenemanget är traditionellt och upprepas, dvs det känns bekant, kan de gamla ledarna vara säkra på att alla andra också är på plats.
 • God mat.
 • Evenemanget kan vara en del av kårens övriga verksamhet: besök på sommarlägret, talko på stugan, kårens tävling, aktiviteter under Scoutveckan, en del av en verksamhetsplaneringshelg.

 

Här hittar du samlat en del av det material som ni i kåren kan använda er av då ni rekryterar nya vuxna!

Material att använda i rekryteringen:

Material för kårens introduktion av nya vuxna:

Material riktat till den nya vuxna, att dela ut:

 

Bild: Anne Nars