Bästa stället att göra frivilligarbete – tolka enkätens resultat

Resultaten från Bästa stället att göra frivilligarbete – enkäten skickas per e-post till chefstrion.

Vuxna trivs i scoutingen då det egna uppdraget känns meningsfullt och det är bra stämning i gruppen. Med den här enkäten får ni reda på hur de frivilliga trivs i er kår. Nöjda ledare möjliggör bättre scouting för flera!

Kåren får ta del av det egna anonyma resultatet om ni har 5 eller flera som svarat på enkäten från er kår. Om kåren har färre än 5 som svarat får ni ett inte ta del av det egna resultatet, istället får ni ett exempel på resultat från en kår som är i samma storlek som er kår. Alla kårer (oavsett antal svaranden) får dessutom ta del av FiSSc:s medeltal.

Det lönar sig alltså att sprida information om enkäten inom er kår till alla 15 år fyllda – ju fler som svarar på enkäten desto mer nytta av resultaten har ni! Det är en mycket bra idé att utnyttja kårens egna sociala medier konton och eventuella e-postlistor för att puffa enkäten. Ni kan också sprida info om enkäten t.ex. på era veckomöten, kårens evenemang eller på andra fiffiga sätt ni kommer på.

Så här tolkar ni resultaten

Ni kan granska både medeltal och mer frågespecifika resultat.

I den första tabellen är medeltalen för varje svar samlade.

För att underlätta jämförelse finns de senaste resultaten för din kår, medeltalen för förra årets resultat, medeltal för kårer i samma storlek som din (medlemmar x-x) samt alla kårers medeltal (alla som svarat på enkäten).

I nästa tabell öppnas svaren upp mer noggrannt. Färgskalan som finns berättar hur svaren fördelat sig:

  • gula balkar betyder negativ, vita balkar neutral och blåa balkar positiv åsikt
  • procenten till vänster om färgbalkarna berättar andelen för annan åsikt, procenten i mitten berättar andelen för varken av samma eller olik åsikt, och procenten till höger berättar andelen av samma åsikt
  • en svart cirkel berättar detta års medeltal, en tom cirkel förra årets medeltal

I slutet av rapporten hittar du en sammanställning av svaren enligt frågegrupp, vilket kan underlätta tolkningen av resultaten.

Följande saker kan ni fokusera noggrannare på:

  • I vilka svar hittas mera blått än gult och vitt? Fortsätt arbeta på samma sätt, och fundera på om ni ännu kan finslipa något inom temat!
  • I vilka svar hittas mera gult än blått och vitt? Fundera tillsammans vad detta kan bero på, och om det finns något konkret ni kan göra för att förändra det.
  • I vilka svar finns mest vitt? Fundera tillsammans varför dessa frågor inte väcker så mycket känslor och ifall det finns orsak att ta tag i detta.
  • Har medeltalet i någon fråga sjunkit från förra året? Fundera tillsammans vad detta kan bero på och justera verksamheten enligt det.
  • Är era medeltal betydligt mycket högre eller lägre än medeltalen i FiSSc? Dela med er av goda idéer eller be tips av grannkårerna! Också scoutledarträffarna är ett bra evenemang för att diskutera detta med andra kårer.