Så här överlåter du förtjänsttecken

Med hjälp av förtjänsttecken kan man tacka mottagaren för insatsen hen gjort för scouting och även sporra hen att fortsätta vara delaktig inom scouting framöver. Talet till mottagaren gör utdelningstillfället speciellt för både mottagaren och övriga deltagare/åhörare. Tillfället där förtjänsttecknet överlåts, kan gärna vara festligt. Beroende på mottagaren kan utdelningen också ske t.ex. i samband med en hajk i skogen, på kårlokalen eller i auditoriet under medlemsmötet.

Kåren

 • I samband med löftergivning
 • kårläger
 • S:t Göransdagen, jul- eller vårfest
 • årsjubileum
 • vår-, höst eller årsmöte

FiSSc/distriktet

 • förbundsläger, Nothamnläger
 • förbudets vår- eller höstmöte
 • övriga förbundsevenemang
 • scoutparader

Centralorganisationen (FS)

 • medlemsmöte
 • scoutrådsmöte
 • storevenemang (t.ex. ledareldar, Väre (roverscouter), Explo (explorerscouter), Finnjamboree, Satahanka)
 • Världsscoutjamboree, Europa- eller världskonferenser, övriga internationella evenemang

En värdig och festlig tillställning kan arrangeras var som helst, men enklast är det att dela ut förtjänsttecken i samband med kårens eller förbundets årliga festligheter/tillfällen. Om kåren inte har inplanerat ett lämpligt tillfälle kan utdelningen av förtjänsttecken även arrangeras vid ett enskilt tillfälle. Inget extra program behöver planeras för utdelning av förtjänsttecken. Det centrala är att tillfället återspeglar mottagaren och stämningen får gärna vara värdig. Man bör sträva till att både mottagaren till utmärkelsen och dess överlåtare är klädda i scoutrigg.

Vanligtvis överlåts både förtjänsttecknet och det medföljande diplomet samtidigt. Alternativt kan förtjänsttecknet delas ut i samband med t.ex. förbundets höstmöte, en scoutparad eller annat större evenemang och diplomet kan ges vid kårens egna tillställning.

Vid ansökan om förtjänsttecken ska man ange sina planer för när och var förtjänsttecknet kommer att delas ut, och gärna också vem som sköter utdelandet.

Speciellt gällande förtjänstkorsen, silversvanen och silvervargen lönar det sig att fundera på vem som är en lämplig person att sköta utdelandet och i vilket samband förtjänsttecknen utdelas. Silversvanen, silvervargen förtjänstkorset i guld, stora förtjänstkorset och tapperhetsmärket delas vanligen ut av FS ordförande eller viceordförande, scoutrådets ordförande eller FiSSc/distriktets ordförande.

HeSS ordnar gemensamma utdelningstillfällen för Mannerheimspännen under Riddarvakan. Som datum för beviljandet antecknas alltid Sankt Göransdagen (23 april), oberoende av datum för utdelning.

Då flera förtjänsttecken delas ut på samma tillställning sker utdelningen från det lägst rangordnade tecknet till det högst rangordnade. Det kan också vara bra att vid utdelningstillfället uppmärksamma att utmärkelsetecken indelas i uppdragsspecifika-, åldersgruppsspecifika-, ideologiska- och förtjänstkors.

 • Louhivuoris spänne
 • Collans spänne
 • Sankt Görnas spänne
 • Mannerheimspännet av II klass
 • Mannerheimspännet av I klass
 • FiSSc Tacksamhetstecken av klass III
 • FS förtjänsttecken av brons
 • FiSSc Tacksamhetstecken av klass II
 • FS förtjänsttecken i silver
 • FS förtjänstkor i silver
 • FiSSc Tacksamhetstecken av klass I
 • Silversvanen och silvervargen
 • FS förtjänstkors i guld
 • FS stora förtjänstkors
 • Tapperhetsmärket

FiSSc Tacksamhetstecken och distriktens förtjänsttecken delas ut antingen före FS Förtjänsttecken i brons eller turvis med centralorganisationens förtjänsttecken (d.v.s. FiSSc TT3/distriktet förtjänsttecken i brons, FS förtjänsttecken i brons, FiSSc TT2/distriktens förtjänsttecken i silver, FS förtjänsttecken i silver o.s.v.)

Ifall flera förtjänsttecken delas ut under samma evenemang kan man överlåta dem gruppvis, dvs. mottagarna av samma tecken kan bli ombedda att komma fram tillsammans. Detta är vanlig t.ex. vid scoutparader. I dessa fall brukar man dela ut diplomet på förhand t.ex. i kåren.

Talet vid överlåtelsetillfället är alltid personligt. Talet riktas till mottagaren, inte publiken. Talet är minst lika viktigt som själva tecknet, för en del kan talet till och med upplevas som viktigare än själva tecknet.

Talet kan gärna börja med en beskrivning av förtjänsttecknet och grunder för dess beviljande. Efter det kan man berätta om mottagarens förtjänster och orsakerna till att just hen blivit beviljad ett förtjänsttecken. För förtjänsttecknen av lägre rang kan talet vara rätt så allmänt, medan talen vid överlåtelse av förtjänstkorsen, silversvanen och silvervargen alltid är personliga.

Berätta gärna i sociala medier om utdelningen av förtjänsttecken; förslagsvis med #fissc och #partioscout.

De nålförsedda förtjänsttecknen fästs på scoutriggen, scoutklänningen eller festdräkt i enlighet med Scouternas utmärkelsetecken-anvisningar (scout.fi/utmärkelsetecken). Ifall mottagaren inte är iklädd scoutrigg, scoutklänning eller festdräkt ges förtjänsttecknet i handen på mottagaren.

Det första förtjänsttecknet fästs mitt ovanför vänster bröstficka. Om mottagaren redan har ett av samma organisations (FiSSc eller FS) märke av lägre rang fäst det nya märket (av högre rang) på det gamla märket - inte bredvid - så att det nya märket delvis täcker det gamla.

Ordningen för förtjänsttecken från vänster till höger är FS, FiSSc (eller annat distrikt), kåren.

Louhivuoris spänne och Collans spänne träs på scouthalsduken så att andra söljor inte används samtidigt. Senare kan mottagaren använda andra söljor (t.ex. Scoutledarsölja) och istället bära en miniatyr för Louhivuoris eller Collans spänne på scoutriggens högra bröstficka.

Silversvanen, silvervargen och stora förtjänstkorset bärs i ett band runt halsen. Vid utdelningen hänger utdelaren det runt mottagarens hals.