Helsingfors Svenska Scouter rf

Helsingfors Svenska Scouter r.f (HeSS) är en förening som stöder de 14 svenskspråkiga scoutkårerna i Helsingfors.

Föreningens uppgift är att vaka över kårernas intressen och se till att finlandssvensk scouting mår bra och syns i huvudstaden. HeSS strävar efter att ge all den service kårerna kan behöva administrativt och fungerar som en kontaktlänk mellan kårerna.

Scoutstugan Lärkans huvudbyggnad

HeSS ordnar evenemang, kurser och andra tillställningar för alla åldersgrupper. Föreningen äger också en scoutstuga i Noux – Lärkans.

 

Kontakta HeSS

Bild: Eva Björkestam