Jag får tillräckligt med stöd vid utmanande/problematiska situationer i mitt uppdrag

Alla som har ett uppdrag ska också få tillräckligt med stöd i sitt uppdrag. Alla kommer någon gång befinna sig i en situation där de behöver stöd. Är uppdragen i er kår lämpliga? Använder ni i er av scoutingens uppdragsprocess och handslag?

Det lönar sig att ta en titt på vilka uppdrag ni har i kårledningen och vilken roll uppdragsgivaren har. Uppdragsgivaren har en viktig roll när det kommer till att uppdragstagarens trivsel och att ge stöd. Uppdragsgivaren är uppdragstagarens närmaste stöd och har en viktig roll i uppdragstagarens utveckling inom uppdraget.

Det är bra att ha regelbundna samtal mellan ledarna om hur var och en mår, och se över allas ork och om det görs regelbundna handslag.

Scouting är inte heller något man ska göra på bekostnad av ens människovärde. Om någons uppdrag är för stort i förhållande till hens livssituation och personliga resurser så måste man reda ut det och göra något åt saken.

Tillräckliga ledarresurser är nyckeln till att kunna erbjuda lämpligt stora uppdrag åt alla. Rekrytering av vuxna är alltså ett nyckelord i det här fallet. Det är roligare att jobba tillsammans i ett större gäng, då uppgifterna kan fördelas jämt i lämpliga bitar.