I vår scoutkår fördelas ansvaret jämt

Allra först lönar det sig att ta en titt på vilka uppdrag ni har bland ledarna. De lönar sig att först gå genom uppdragen och göra en lista över alla uppdrag som finns och se vilka uppgifter som hör till de olika uppdragen och i vilka situationer. Sedan är det lättare att förändra uppdragen till exempel genom att flytta några uppgifter från ett uppdrag till ett annat. Be om hjälp av uppdragscoachen om ni har svårt att komma igång.

Läs mer om uppdragnyckeln här

Fördela ansvaret rättvist och lyssna på ledarnas åsikter

Att fördela ansvaret rättvist är ofta mest av allt en fråga om känslor. Om någon upplever att den har blivit orättvist behandlad, så är det bra att stanna upp och lyssna och sedan tillsammans fundera på var skonegentligen klämmer. Så gäller det att försöka hitta en lösning. Det lönar sig att med jämna mellanrum diskutera sinsemellan bland ledarna om hur det går för dem, samt att i handslagsdiskussioner fundera på hur var och en orkar i sitt uppdrag och om man känner att det är givande och meningsfullt. (Här kommer vi igen till uppdragen och du märker säkert att vi vill poängtera uppdragsmodellen).

Scouting är inte heller något man ska göra på bekostnad av sitt människovärde. Om någons uppdrag är för stort i förhållande till hens livssituation och personliga resurser så måste man reda ut det och göra något åt saken.

Lämpligt stora uppdrag och tillräckliga ledarresurser

Tillräckliga ledarresurser är nyckeln till att kunna erbjuda lämpligt stora uppdrag åt alla. Rekrytering av vuxna är alltså ett nyckelord i det här fallet. Det är roligare att jobba tillsammans i ett större gäng, då uppgifterna kan fördelas jämt i lämpliga bitar.

Läs mer om vuxenrekrytering här