En hobby för barn

Scouting är en rolig, mångsidig och nyttig hobby för barn. Scouting är små och stora äventyr som du upplever tillsammans med dina vänner. Verksamheten sker både ute och inne. I scouterna får du till exempel pyssla, spela, tillreda mat, göra utflykter i naturen, delta i läger, vandra och segla. Gemenskapen där ingen blir lämnad utanför och tankesättet “learning by doing” genomsyrar hela verksamheten. Det finns en plats för alla, du är välkommen som du är – också som vuxen. Scouting stöder barnets fostran och uppmuntrar till att utvecklas både som individ och som en del av gruppen.  I scouterna lär man sig vardags- och medborgarfärdigheter, problemlösning och ledarskap.

I scouterna får barn

  • leka, uppleva äventyr och ha roligt tillsammans
  • många nya vänner
  • lägerminnen som varar livet ut och möjlighet att överträffa sig själv
  • internationella erfarenheter
  • påverka och göra själv

Scoutverksamheten är världsomfattande och öppen för alla, oberoende av språk, kultur och religion. Scouting månar om ansvarstagande, omsorg om såväl miljö som andra människor samt ledarskapsfärdigheter. Scouting består i grunden av veckoverksamhet, utfärder och läger som ordnas av frivilliga i de lokala scoutkårerna. Totalt finns det ca 750 scoutkårer av varierande storlek runtomkring Finland. Hitta en scoutkår nära dig med hjälp av kårsökningen och kom med! Du kan också ta kontakt med någon av de anställda på Finlands Svenska Scouter som gärna hjälper dig med information om scouting och ger uppgifter om var närmaste kår finns.

Scouting är en förmånlig hobby

Scoutkårernas medlemsavgifter varierar men är i medeltal ca 60 euro/år. Betald medlemsavgift ger dig tillgång till den veckovisa verksamheten. Det finns även stipendier och andra understöd man kan ansöka för att vid behov få hjälp med att finansiera sin hobby.

Även vuxna behövs!

Scoutverksamheten riktar sig till barn och unga, men även vuxnas insats behövs. Tidigare scouterfarenhet är inget måste, man kan börja i scouterna i vilken ålder som helst! Som vuxen kan du bidra t.ex. genom att delta i veckoverksamheten som gruppledare eller som en ledare på veckolutsutfärder och läger. Som vuxen får du en motvikt till det stundvis hektiska arbetslivet och möjlighet att utveckla helt nya sidor av dig själv!

Scouting är vänner, skratt, äventyr och oförglömliga upplevelser. Kom med i verksamheten tillsammans med ditt barn och gör scouting till hela familjens hobby!

Bild: Kris Loimaala