Gillesverksamhet

Sankt Görans Scoutgillen i Finland är en förening som verkar som ett centralorgan och förenande band för gillen som är verksamma i Finland.

Scoutgilleverksamheten är avsedd för vuxna som är öppet intresserade av scouting. Att höra till ett gille förutsätter inte att man känner till scoutingen fastän man kan ha nytta av det.

Föreningens målsättning är att:

  • Levandegöra Baden-Powells uppmaning ”en gång scout – alltid scout”
  • Uppmuntra gillenas medlemmar att leva enligt de ideal som ligger som grund för gillerörelsen
  • Verka för att gynna scoutrörelsen och befrämja hjälpsamhet och tolerans mellan människor inom gillena.

Föreningen är medlem i den internationella gillerörelsen International Scout and Guide Fellowhip (ISGF).

Läs mer om Scoutgillen här.