Kårkortet – årliga jämförelser av verksamheten

En jämförelse av kårens årsrapporter ger mätbar kvantitativ information om åldersgruppsverksamheten från olika år. Antalet utfärder, avlagda märken, spår, fyrar m.fl. berättar i vilken omfattning scoutprogrammet förverkligas i kåren. Men det kan hända att statistiken visar fel. Den här delen av kårkortet är en jämförelse av årsrapporterna som kåren själv fyller i och de uppgifter som ni matar in där. För att få bästa tänkbara nytta av kårkortet är det alltså värt besväret att fylla i årsrapporten omsorgsfullt.

 

Tabellen såg ut så här i kårkortet 2017

Börja med att skapa dig en överblick över åldersgrupperna

Ni kan börja med att skapa en helhetsbild av de olika åldersgrupperna för 2017. Sticker någon ut och vad kan det bero på?

Är det någon åldersgrupp som visar speciellt mycket rött? Om det är så, lönar det sig att titta närmare på hur den åldersgruppen fungerar i kåren. Är verksamheten bra? Går det att ge den extra stöd på något sätt? Tänk också på att ge tack och uppmärksamhet åt ledarna i de åldersgrupper som fungerar bra. Om en åldersgrupp visar mycket grönt finns det all anledning att gratulera ledarna och gruppen för en bra verksamhet. Det kan vara värt att fundera på vad det är som gör deras verksamhet så speciellt lyckad och om det skulle gå att föra över bra metoder och arbetssätt också till andra grupper och åldersgrupper.

Titta sedan på varje enskild punkt

Sedan kan ni titta närmare på de olika punkterna. Kolla först upp målsättningarna i scoutprogrammet för den enskilda punkten och det senaste årets värde för kåren. Har ni nått målet? Om inte, så tänk efter vad det kan bero på. Diskutera med åldersgruppens ledare och fundera tillsammans på vad ni möjligtvis kunde göra om något ser ut att behöva utvecklas. Borde grupperna och ledarna få extra stöd? Behövs det fler ledare eller barn/unga i någon ålderskategori? Kunde utfärder, hajker och läger göras mera lockande? Hur? Har det hänt något särskilt som påverkar scouternas deltagande i olika evenemang? Finns det någon punkt som är extra bra i jämförelse med målsättningen eller någon som är speciellt svag? Vad säger det här?

Kolla också sifforna för tidigare år och utvecklingstrenderna.

Gratulera er själva och gruppledarna för den positiva utvecklingen om verksamheten pekar uppåt, även om ni inte har nått målsättningen. Om siffrorna pekar neråt är det däremot kanske dags att fundera på hur man kunde svänga på trenden. I exemplet här ovanför ser vargungeverksamheten lite oroväckande ut. Det finns 17 vargungar men de verkar inte vara särskilt aktiva då både antalet spår/person och deltagandet i utfärder har sjunkit.

Oavsett hur siffrorna ser är det viktigt att komma ihåg att både årsrapporten och kårkortet är verktyg för att stöda kåren. Rapportens syfte är inte att peka finger, att döma eller peka ut svagheter. Meningen med dem är att hjälpa er att ha en bra scoutverksamhet.