Metoder för att ingripa vid osakligt beteende

Inom scouterna ingriper vi omedelbart i alla situationer då det förekommer osakligt beteende eller mobbning, oberoende av om det handlar om tillfälliga fall där någon retas eller om det handlar om upprepad mobbning. Det är ytterst viktigt att ingripa i mobbningen och få den att upphöra både med tanke på den mobbade och den som mobbar, men även med tanke på andra individer som berörs av mobbningen. Genom att ingripa vid mobbning signalerar vi att vi tar ansvar för varandra och att varje individ har rätt att behandlas med respekt.

Kom ihåg att behandla mobbningsfall och situationer med osakligt beteende konfidentiellt. Prata bara med de personer som behöver känna till frågan, och håll en respektfull och saklig ton.

Åldersgruppsledare

Kårchef och trygghetsperson

Förtroendevalda, staber och anställda