Metoder för att ingripa mot osakligt beteende

Inom scouterna ingriper vi omedelbart i alla situationer av osakligt beteende eller mobbningsfall, oberoende av om det handlar om tillfälliga fall där någon retas eller om det handlar om upprepade mobbningsfall. Det är ytterst viktigt att ingripa i mobbningen och få den att upphöra både med tanke på den mobbade och den som mobbar, men även med tanke på andra individer som berörs av mobbningen. Genom att ingripa i mobbningsfall signalerar vi att vi tar ansvar för varandra och att varje individ har rätt att behandlas med respekt.

Kom ihåg att behandla mobbningsfall och situationer av osakligt beteende konfidentiellt. Prata bara med de personer som behöver känna till frågan, och håll en respektfull och saklig ton.

Åldersgruppsledare

Kårchef och trygghetsperson

Förtroendevalda, staber och anställda