Bli mentor

Skulle du vilja fungera som mentor för en scoutledare som har ett större förtroendeuppdrag i Finlands Svenska Scouter?

Uppdraget går ut på att fungera som bollplank för scoutledaren för att diskutera och fundera kring olika frågor som kan komma upp gällande ledarskap och annat relaterat under uppdragets gång.

Mentorn och adepten lägger tillsammans upp målsättningar i början av mentorskapet. Mentoreringen sker sedan inom de målsättningar mentorn och adepten kommer överens om. Tyngdpunkten ligger på scoutuppdraget, men mentorskapet förutsätter även ett helhetsperspektiv som också omfattar arbets- och privatliv. Mentorskapet kräver konfidentialitet och ömsesidigt förtroende.

En bra mentor har:

  • Erfarenhet av förtroendeuppdrag men inte nödvändigtvis inom scouting.
  • Erfarenhet av ledarskapsuppdrag i arbetslivet.
  • Genuint intresse för mentorering.
  • Tid att träffa sin adept minst 4 ggr/år 1-2h/gång.

Som mentor får du:

  • Inblick i en annan generation med andra ledarskapsutmaningar och värderingar.
  • Fundera och reflektera över dina egna erfarenheter och dela med dig av dem.
  • Tips på hur man kan agera som mentor. Vi ordnar startutbildning och ger ut material.
  • Träffa andra mentorer och adepter. Utvidgat nätverk. (FiSSc arrangerar en mentorträff/år som alla aktiva mentorer och adepter får inbjudan till)
  • Stöda scoutingens ledarskapsutveckling på ett unikt sätt utan att du behöver ge mer än lite av din tid.

Vi vill gärna ha med dig i vårt program! Är du intresserad av att verka som mentor? Gör en intresseanmälan, det är inte något bindande i det här skedet! Vi tar sedan kontakt med dig och diskuterar en eventuell medverkan. Bekanta dig med mentorprogrammet 2024.

ANMÄL DIG SOM MENTOR

Bild: Anna Enbuske