Kårpost 2/2024

Kallelse till vårmöte 2024

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter rf:s (FiSSc) och Finlands Svenska Flickscoutförbund rf:s (FSFSF) vårmöte 23.3.2024 kl. 11.00 på Scoutstationen i Helsingfors.
Kallelsen, föredragningslistan, fullmaktsblankett och stadgeändringsförslag skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare).

Möteshandlingar finns elektroniskt på adressen: scout.fi/vårmöte2024

Diskussionstillfällen innan vårmötet:

FiSSc:s styrelse arrangerar ett online diskussionstillfälle 20.3 kl. 18.00 inför FiSSc:s vårmöte. Alla intresserade varmt välkommen med för att på förhand diskutera ärenden!

Nytt om grundutbildningen för scoutledare!

Anvisningarna och blanketterna för grundutbildningen för scoutledare har uppdaterats. Grundutbildningen är hörnstenen i scoutingens ledarskapsutbildning. Själva innehållet i utbildningen har inte ändrat, utan utvecklingen gäller främst ledarskapsövningen och processer kring våra utbildningar.

Blanketterna för ledarskapsövningen har förnyats och det har t.ex. kommit till några nya frågor i rapportblanketten. Undervisningsplattformen Moodle kommer att användas i högre grad för att samla in kursdeltagares ledarskapsövningsplaner och -rapporter – hur det går till i praktiken informeras i samband med varje kurs. De nya blanketterna och anvisningarna (för utbildningsdeltagare och ledarskapsövningens handledare) finns på webbsidan: Grundutbildning för scoutledare

Processen för att ansöka om scoutledarfullmakt har också uppdaterats. Vi har infört fyra behandlingstider per år för scoutledarfullmaktsansökningar. Ansökan om scoutledarfullmakt skickas in tillsammans med ledarskapsövningsrapporten och handledarens utlåtande till kompetensutvecklingskoordinator Andrea per e-post andrea.hynynen@scout.fi (eller per post till Scoutstationen) före: 15.1, 15.4, 15.9, 15.11

Efter deadlinen behandlas de inkomna av utbildningsgruppen/-instruktörerna. Lär mer på webbsidan och fråga gärna Andrea om du har frågor.

TIPS: Utbildningsgruppen ordnar den 2.5 ett kvällste med fokus på uppgifter och delar som ska göras i kårerna i anslutning till gruppledar- och grundutbildningen: handledning, ledarskapsövning o.s.v. Varmt välkommen med att diskutera!

Utmärkelsetecken till sommarens läger?

Den 15.4 är det sista möjligheten att söka om utmärkelsetecken som ni önskar dela ut under sommaren! Nästa deadline är 15.9, och dessa tecken är således klara att dela ut först från oktober framåt. Om ni söker om ett av FiSSc tecken (TT-3 / TT-2 / TT-1) så kan ni redan dela ut tecknet efter mitten av maj, då de granskas & godkänns av FiSSc förtroendevalda. Finlands Scouters tecken granskas först mot slutet av maj, och kan således delas ut tidigast under juni månad (ni kommer inte få tecknen förrän detta). Om ni har problem med att hitta ett lämpligt tecken så kan ni bekanta er med de tecken som finns tillgängliga på våra webbsidor, eller alternativt vara i kontakt med UTK på: fissc_utk@kuksa.partio.fi
Vi påminner samtidigt kårerna om att lägga till en ”utmärkelseteckenansvarig” som uppdrag i Kuksa! Uppdraget finns färdigt, ni måste bara hitta en utmärkelseteckenansvarig inom kåren (kan t.ex vara uppdragschefen, eller någon från er interna utmärkelseteckengrupp). Ifall ni har problem med detta kan ni vara i kontakt med oss, eller be hjälp från kansliet.
scout.fi/utmärkelsetecken

Hela Finlands scoutkväll

Visste du att tisdagen är den populäraste mötesdagen i scouterna? Därför uppmanar vi alla scoutgrupper i hela Finland att samlas för att fira hela Finlands scoutkväll tisdagen den 23 april under Scoutveckan. I år är temat för hela Finlands scoutkväll utflyktsmat. Så ta med hela kåren och åk ut till er närskog eller park för att laga god utflyktsmat tillsammans med era scouter, vänner och familj! Syftet är att tillsammans öva på att laga god utflyktsmat och umgås ute i naturen för att fira scoutingen. Temat för hela scoutveckan är naturen och scouternas förhållande till naturen. Genom att kårerna tar sig ut till den närliggande skogen eller parken för att laga mat kan vi också lyfta upp det här temat. I mars kommer vi att lansera ett par färdiga programpaket med serveringsförslag som kårerna kan använda sig av.

scout.fi/scoutveckan

Välkomna på Sök & finn 4-5.5.2024!

Sök och Finn är en nattorientering med mottot ”En tanke sparar 1000 steg”. I deltagarnas mun har tävlingen ibland kallats ”försök och försvinn”.  Lös tipset i bilagan för mer info!
Bilaga: Sök och finn

Gyllene rodret

Anta en lite häftigare utmaning i sommar och utför Gyllene rodret, ett långfärdsmärke som 15 år fyllda explorerscouter, roverscouter och ledare kan göra genom att planera och förverkliga ett projekt ombord på en lättbåt (oftast). Läs mer om vad Gyllene rodret är och hur du kan avta utmaningen i bilagan.
Bilaga: Gyllene Rodret

Uteinspiration för familjescoutledare 15.5

FiSSc och folkhälsan ordnar en gemensam inspirerande utekväll 15.5 i Ekenäs. Temat för kvällen är välbefinnande i naturen med fokus på tips, material och inspiration på verksamhet för barn i den egna kåren/föreningen. Om ni har familjescouting, eller planerar att starta upp familjescouting – kom med och dela med er av era tips; skaffa nya tips, och nätverka med andra scouter och Folkhälsan-föreningsaktiva kring temat. Mer info och anmälning på https://kurs.fi/12436
Bilaga: Friluftskväll

Stafett till Ukraina 20.5-2.6

Stafetten till Ukraina är ett projekt som organisationen Karavanen till Ukraina organiserar i samarbete med bland annat Finlands Svenska Idrott, FiSSc, HeSS och andra frivilliga. Det handlar om en vandringsstafett från Helsingfors till Ukraina i nio etapper. Målet är att samla in 100 000 till ett konkret insamlingsmål för att stödja situationen för den ukrainska befolkningen. Scouterna kommer att genomföra de två första etapperna av stafetten. Läs mera om stafetten i bilagan. Vi söker nu dig som är roverscout eller äldre och vill vara med om en vandringsresa i Baltikum!

  • Etapp 1: 20-26.5 (Tallinn-Pärnu)
  • Etapp 2: 27.5-2.6 (Pärnu-Riga)

Bilaga: Stafett till Ukraina

Är du redo för ÖS på 24/7 i sommar?

Vi är redan över 400 scouter och ledare påväg till sommarens ÖS-läger – vilket hejdundrande läger det kommer bli!  Kom med och förverkliga ÖS!  Lägret har fortfarande lediga 
uppdrag, däribland chefer till de olika dalarna. Du hittar alla lediga uppdragen på vår hemsida scout.fi/ös 

Sprid lägerfiilis med oss! Dela ditt bästa scoutläger- eller Ös minne med oss på Instagram genom att tagga oss @os_24_7 och hashtagga #öspå247. Vi delar gärna med oss av era minnen på vår Instagram (tänk på att i sådana fall ha en öppen Instgram för att vi ska kunna ta del av inlägget/händelsen). 

Vi ses på läger i sommar! 

Du följer väl oss på våra sociala medier? 
Instagram: @os_24_7
Tiktok: @os_24_7

World Scout Moot 2025

Sommaren 2025 arrangeras World Scout Moot scoutläger i Portugal! Moot är ett internationellt läger för över 18 åringar som arrangeras vart fjärde år.

  • Tidpunkt: 23.7-3.8.2025
  • Plats: Portugal
  • För vem? 18-26-åringar kan delta som lägerdeltagare, övriga intresserade kan delta i uppdrag som IST (International Service Team)

Mera information om anmälan publiceras under våren 2024. Följ den finska kontingentens sociala mediakonton för mera aktuell information.

Instagram: @mootportugali2025
Facebook: World Scout Moot 2025 Portugal – Finnish Contingent

s/y Navigators sommar 2024

Snart är det sommar och s/y Navigator ger sig ut på både närmare och mer avlägsna vatten. Navigator är FiSSc:s skolningsbåt som varje sommar seglar omkring på både kortare och enklare seglatser och långa och utmanande äventyr. Det finns seglatser för alla scouter, oberoende av sjövana.

För yngre scouter, ovana seglare i alla åldrar, eller för dig som vill segla kortare och enklare etapper rekommenderar vi kvälls- och dagsseglatserna samt skärgårdsseglatserna. För explorerscouter och äldre med lite mer sjövana finns klart-vi-kan (för tjejer) och kustseglatsen, och för scouter med mycket seglingsvana som vill ha längre äventyr utan land i sikte finns offshoreseglatserna. Roverscouter och ledare kan också sikta in gourmetseglatsen i augusti.

I år deltar Navigator också i Tall Ships Race med två tävlingsetapper och en cruise in company-etapp.
Häng gärna upp seglatsplanschen i kårlokalen och uppmuntra kårmedlemmarna att komma med. Mer info om seglatser, datum och rutter finns både på planschen och i händelsekalendern på scout.fi. Sista anmälningsdag är 15.4.
Bilaga: Navigator plansch

Hållbar scouting understöd

Finlands Scouter beviljar igen år 2024 understöd åt kårer för att genomföra initiativ som hjälper kåren att uppnå mål inom ekologisk hållbarhet. Ansökningstiden för understöd är 1-31.3.2024. Med dylika understöd har man t.ex. arrangerat kurser för vegetarisk mat, reparerat kårmaterial (t.ex. tält), införskaffat miljövänlig bottenfärg för kårbåt och installerat solpaneler. Läs mera och ansök om understöd!
scout.fi/understöd

Hållbar scoutkår certifikatet – ansök på nytt!
Beviljades din kår Hållbar Scoutkår certifikatet bland de första kårerna? Då har ert certifikat gått ut och ni behöver anhålla om certifikatet på nytt. För att certifikatet skall beviljas igen behöver kåren uppfylla 27 av kriterierna och svara på självbedömningsfrågor. Om kåren redan vid första ansökan uppfyllde fler än 27 kriterier finns inga krav på att uppfylla fler kriterier, kåren behöver ändå fylla i en förnyande ansökan och svara på självbedömningsfrågorna. En påminnelse om detta torde ha nått kåren.