Visa vad du kan

Scouting ger en massa kunskap och erfarenheter som också kan stöda det som man sysslar med utanför hobbyn. Genom olika uppdrag och utbildningar kan man samla på sig en lång lista av färdigheter och kompetenser som är uppskattade i studier eller arbetslivet. Visa vad du kan!

För att synliggöra all kunskap och kompetens som man samlat på sig finns följande verktyg:

Open Badge. Det som man lär sig via olika uppdrag kan synliggöras genom de digitala Open Badge -märkena, ett märke som kan bifogas i en elektronisk CV.

Validerade utbildningar. Den som studerar kan genom att diskutera med sin läroinrättning utreda möjligheten till att få valbara studier tillgodo då hen genomfört en validerad ledarskapsutbildning i scouterna. Gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor är alla sådana läroinrättningar var du som studerande kan ha nytta av dina genomförda scoutkurser.

Explorerscout – vet du vad du kan? Att sätta ord på sitt eget kunnande i arbetsansökan kan orsaka huvudbry, åtminstone då man varken har tidigare arbetserfarenhet eller utbildningar att lägga till på CV:n. Verktyget  hjälper dig att upptäcka och utvärdera vad allt du lärt dig i scoutingen. Materialet kan också användas t.ex. när du söker sommarjobb. Det innehåller många tips på hur du kan formulera dina erfarenheter från scoutingen så att också arbetsgivaren förstår vad du kan!

Arbetssökarkunskap. För explorerscouter finns en temahelhet bestående av explorerscouternas aktiviteter som stöder de unga att söka ett sommarjobb som de verkligen vill ha och gynnas av. Programmet finns på www.scoutprogrammet.fi.

Scout CV – via din Kuksa profil kan du ladda ner en Scout CV som visar alla de uppdrag du haft inom scoutingen . Observera att CV:n endast visar de uppdrag som varit inmatade i din Kuksa profil. Du hittar din Scout CV högst upp i din Kuksa profil. 

Arbetspraktik, examensarbete och Pro Gradu. Genom att diskutera med din studiehandledare finns det beroende på din studieinriktning möjlighet att göra en del av en arbetspraktik som ett scoutuppdrag på t.ex. ett större scoutläger. Det finns redan flera exempel på studeranden som gjort sitt examensarbete eller Pro Gradu om något relaterat till scouterna.

Publikationen tuff kompetens genom hobbyer och frivilligverksamhet av Finlands Scouter i samråd med Sitra berättar mer om den kompetens och kunskap scoututbildning ger.

Affischen Visa vad du kan kan printas ut och hängas i kårlokalen!

Visst låter det bra? Att kunna scouta och dessutom gynna sina studier eller få hjälp på traven med att söka jobb!

Bild: Niko Tamminen