Strategi och verksamhet

Finlands Svenska Scouter (FiSSc) följer Finlands Scouters strategi för 2019-2020.

Scoutingens målsättning

Scoutverksamheten är fostrande, med mål att stöda barns och ungas utveckling så at
deras individuella behov tas i beaktande. Målet är en till sin personlighet och sina
levnadsvanor balanserad, ansvarsfull, aktiv och självständigt tänkande medlem av det
lokala, nationella och internationella samfundet.

Scoutingens vision

Var och en bygger en bättre värld – scoutingen är Finlands mest inflytelserika rörelse
för unga.

De tre strategiska tyngdpunkterna

Scouting för alla

Scoutingens positiva inflytande når ut till så många finländare som möjligt och
därigenom till hela Finland. Så många som möjligt hittar sin egen plats i scouterna.
Enligt målgruppen är scoutingen en intressant hobby och en intressant plats för
frivilligarbete.

Scouting fostrar till gott ledarskap

Scoutingen är ett exempel på värdebaserat ledarskap i samhället. Scouter är
initiativtagande och ansvarsfulla aktörer i sin egen miljö.

Scouting är en initiativtagande samarbetspartner

Partnerskapen stöder förverkligandet av scoutprogrammet samt stärker och vidgarscoutingens inflytande i samhället.

Bilaga: 

Finlands Svenska Scouters verksamhet

Finlands Svenska Scouter har en ettårig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen 2020 förverkligar scoutingens strategi 2019–2020 och utgår från strategins tyngdpunkter.

Den röda tråden i verksamhetsplanen 2020 är att implementera, förtydliga och förstärka de material och metoder vi redan har – snarare än att skapa många nya. Samtidigt ligger fokus på kommunikation, så att vi ser till att rätt information smidigt når rätt målgrupp.

År 2019-2020 är FiSSc tyngdpunkter för verksamheten:

  • Det är attraktivt och roligt att vara aktiv i scouterna – det bästa stället för frivilligt arbete.
  • Kårstödet har en central roll.
  • FiSSc är en öppen organisation med synliga värderingar och en aktiv samarbetspartner.

Bilagor: 

Bild: Didrik Lundsten