Strategi och verksamhet

Finlands Svenska Scouter (FiSSc) följer Finlands Scouters strategi för 2021-2026.

Scoutingens målsättning

Scoutverksamheten är fostrande, med mål att stöda barn och ungas utveckling så att deras individuella behov tas i beaktande. Målet är en till sin personlighet och sina levnadsvanor balanserad, ansvarsfull, aktiv och självständigt tänkande medlem av det lokala, nationella och internationella samfundet.

Scoutingens vision

Scouting ger alla unga färdigheter att förändra världen.

De tre strategiska tyngdpunkterna 

1. Scouting växer

  • Allt fler barn och unga är scouter
  • Personer med invandrarbakgrund hittar en hobby i scouterna
  • Scouting förverkligas på ett mångsidigt sätt i hela landet och vi skapar modigt nya sätt att scouta

2. Scouting ger färdigheter för livet

  • Genom scoutprogrammet får man färdigheter att lyckas ännu på 2040-talet
  • Scouter påverkar aktivt sitt samhälle och världen
  • Scouter motarbetar klimatförändringen

3. Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete

  • Scoutingen erbjuder en allt mer betydelsefull gemenskap och ett meningsfullt frivilligarbete för vuxna
  • I scoutingen utvecklas de frivilligas kunskap och kompetens på ett mångsidigt sätt
  • I scouterna tar vi hand om och bryr oss om våra frivilliga

Bilaga: 

Finlands Svenska Scouters verksamhet

Finlands Svenska Scouter har en ettårig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen år 2023 (se den i sin helhet som bilaga nedan) bygger på scoutingens nationella strategi 2021–2026 och utgår från strategins tre tyngdpunkter: scoutingen växer, scouting ger färdigheter för livet, och scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete. Genom dessa tyngdpunkter kan vi bygga en gemenskap och sprida scoutingens budskap åt fler barn och unga och ge dem viktiga färdigheter, samtidigt som våra vuxna frivilliga orkar bättre i sina uppdrag som är av lämplig storlek. Vi arbetar tillsammans för att uppnå dessa mål på alla nivåer, och jobbar aktivt för att hjälpa kårerna att inse vikten av dessa mål för att deras egen verksamhet också ska må bra.

I enlighet med samarbetsavtalet med Finlands Scouter (FS) förverkligar FiSSc även Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet. Denna finns beskriven i en skild plan (FS svenska), som kompletterar den här verksamhetsplanen.

Bilagor: 

Bild: Didrik Lundsten