Jag har roligt i min scoutkår

Vad som är roligt är väldigt individuellt och att ha roligt är väldigt viktigt. Vem skulle nu vilja ha en hobby som inte är rolig? Det här måste ni tala om, både på tumanhand och i ledargänget.

Vilka saker upplever ni är roliga i verksamheten? Känns det för det mesta som att det är roligt? Varför är jag med?

För att det ska vara roligt i scoutingen måste de här sakerna fungera i praktiken:

  • Fungerande uppdragssystem. När man vet vad som förväntas av en och vem som gör vad finns det ordning i verksamheten. Det går inte energi åt till att fundera, undra, ro och hopa, anta och utgå från saker som inte har kommits överens om. Systemet med uppdrag bör tas i bruk om det inte ännu finns i kåren eller om det inte används.
  • En god intern kommunikation. Det spelar ingen roll vilka kanaler som ni använder för att kommunicera så länge som de fungerar för er. Alla ska nås av den information som man behöver, man ska veta vad som är på kommande och vad som händer till näst. Det behövs oftast också någon plats där ledarna kan diskutera, fråga, tipsa och få hjälp vid behov.
  • En bra fiilis i kåren. Det är väldigt viktigt med en bra gemenskap och fiilis i kåren. När alla tas med jämlikt och när man gör coola saker tillsammans så skapas en gemenskap. I gemenskapen finns också förtroende, rejälhet och en visshet om att alla får vara precis som de är.
  • Tillräckligt med ledarresurser. Fina idéer, utmärkta system och funktionella kommunikationskanaler fungerar inte om det inte finns resurser och om det är alldeles för få som stressat gör. Vuxenrekrytering är oftast en av de första sakerna som det lönar sig att satsa på. Ett eller två par extra händer kan redan innebära en avgörande förändring för er situation! På de flesta orter finns det vuxna utan en hobby och det ger redan ett underlag för en lyckad rekrytering. Det är inte lätt och alla kommer inte att komma med, men misströsta inte.

Pärlan som er grupp söker efter kan vara just den tionde eller trettionde personen du frågar, man vet aldrig! Läs mer här om rekrytering.