Det är lätt för mig att vara i min kår

Det är viktigt att det ska vara lätt för alla att vara med i kåren. God sammanhållning, fungerande kommunikation och lämpligt stora uppdrag är nyckeln till det.

Vad är det som gör det lätt för alla att vara med i kåren? Känns det för det mesta som att det är lätt att vara med? Varför är jag med i scouterna?

För att det ska fungera krävs bl.a. följande. 

  • Ett fungerande uppdragssystem. När man vet vad som förväntas av en och vem som gör vad finns det ordning i verksamheten. Det går inte energi åt till att fundera, undra, tro,  hoppas, anta och utgå från saker som inte har kommits överens om. Scouternas uppdragssystem är det första som bör tas i bruk om det inte ännu finns i kåren eller om det inte används som det ska.
  • En god intern kommunikation. Det spelar ingen roll vilka kanaler som ni använder för att kommunicera så länge som de fungerar för er. Alla ska nås av den information som man behöver, man ska veta vad som är på kommande och vad som händer till näst. Det behövs oftast också någon plats där ledarna kan diskutera, fråga, tipsa och få hjälp av varandra.
  • En bra fiilis i kåren. Det är väldigt viktigt med en bra gemenskap och sammhållning i kåren. När alla tas med jämlikt och när man gör roliga saker tillsammans så skapas en gemenskap. I gemenskapen finns också förtroende, pålitlighet och en visshet om att alla får vara precis som de är. Testa att spela kårens trivselspel och fundera på vilka saker som påverkar hur de frivilliga trivs inom kåren.
  • I scouterna råder nolltolerans mot mobbning och osakligt beteende. FiSSc:s Plan för resektfullt beteende stöder och ger tips kring förebyggande av och ingripande mot osakligt beteende och mobbning inom scoutingen. Det är också allas ansvar att känna igen och ingripa vid trakasserier. Ett bra verktyg är också Trappan – sju steg för att ingripa vid osakligt beteende.
  • Tillräckligt med ledarresurser. Fina idéer, utmärkta system och bra kommunikationskanaler fungerar inte om det inte finns resurser och om det är alldeles för få som ska göra jobbet. Vuxenrekrytering är oftast en av de första sakerna som det lönar sig att satsa på. Ett eller två par extra händer kan redan innebära en avgörande förändring för er situation! På de flesta orter finns det vuxna utan en hobby och det ger redan ett underlag för en lyckad rekrytering. Det är inte lätt och alla kommer inte att komma med, men misströsta inte. Den tionende eller trettionde personern som du frågar kan vara just den där personen som ert gäng saknat.