Vardagsliv

Familjescoutingens vardagslivsetapp består av aktiviteterna

  • Första hjälpen för hela familjen
  • Brandsläckning
  • Återvinning
  • Att röra sig på isen

Första hjälpen för hela familjen

Familjen kan tillkalla hjälp i nödsituationer. Barnet kan sätta på ett plåster på rätt sätt. Den vuxna kan handla i de vanligaste första hjälpen-situationerna där barn behöver hjälp.

Mål: Familjen kan larma hjälp i nödsituationer. Barnet kan sätta på ett plåster på rätt sätt. Den vuxna kan handla i de vanligaste första hjälpen-situationerna där barn behöver hjälp.

Beskrivning: Familjen förbereder sig för första hjälpen- och nödsituationer för att vara redo om någonting händer. Typiska första hjälpen-situationer kan vara: sår, bulor, främmande föremål i näsan, förgiftning (rengöringsmedel, läkemedel, krukväxter), brännskador och näsblod. Det är också viktigt att kunna veta när man behöver gå till läkaren och när man bör ringa 112.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att nödvändig utrustning finns på plats (t.ex. plåster). Hen ser också till att barnen inte leker med utrustningen. Berätta alltså inte för barnen att man kan stoppa in verktyg i näsan eller var mediciner förvaras. Det kan även vara bra att dela upp gruppen så att barn och vuxna får bekanta sig med utrustningen skilt för sig.

De vuxna lär sig om första hjälpen medan barnen ritar figurer och klistrar fast klistermärken som plåster på figurerna. För övningen kan man också använda färdiga färgläggningsbilder.

Nallesjukhuset är en plats där barnen sköter om gosedjur. Leksakerna kan få hem ett läkarintyg.

Ledaren bjuder in en sakkunnig som tillsammans med föräldrarna övar på hur man ska göra i första hjälpen-situationer. Föräldrarna kan ställa frågor samtidigt som barnen får öva på att, putsa små sår och sätta på plåster.

 

Brandsläckning

Familjen kan handla i nödsituationer. Barnet kan be om hjälp. Den vuxna kan använda en brandfilt.

Mål: Familjen kan handla i nödsituationer. Barnet kan be om hjälp. Den vuxna kan använda en brandfilt.

Beskrivning: Familjen förbereder sig för nödsituationer för att göra sig redo om någonting händer. Familjen övar brandsläckning

Ledarens uppgift: Ledaren bjuder in en person som är insatt i brandsläckning. Ledaren ska se till att det finns tillräcklig träningsutrustning tillgänglig för släckning.

Familjen besöker räddningscentralen för att bekanta sig med den.  

Familjescoutgruppen samarbetar med en lokal FBK: barnen kan öva på att använda brandsläckare, de vuxna kan öva på att använda en brandfilt. Gruppen kan om möjligt prova brandbilens slang och bekanta sig med bilens övriga utrustning.

Gör en brandövning i till exempel kårlokalen; bekanta er med kårlokalens utrymningsplan, eller diskutera er fram till den tillsammans, bestäm en samlingspunkt, öva på att krypa ut ur kårlokalen, räkna in alla, diskutera brandalarmet och förklara att ljudet i sig inte är farligt.

Om det inte är möjligt att samarbeta med en brandstation eller FBK kan man med öva på att släcka en utomhuseld i en kastrull med en brandfilt. Kom ihåg att noga beakta säkerheten!

Återvinning

Familjen övar på att återvinna.

Mål: Familjen övar på att återvinna.

Beskrivning: Familjen bekantar sig med återvinning och sortering.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att nödvändigt material finns till hands på mötet.

Bjud till mötet in t.ex. ”roskispolisen” eller motsvarande återvinningsambassadör som kan berätta om avfallssortering och återvinning.

Familjescoutgruppen pysslar med återvinningsmaterial. Exempelvis på Pinterest hittar man många olika pysseltips med återvinningsmaterial.

Familjen kan ta med sig sopor, som de upplever som svåra att sortera, till mötet. På mötet kan man tillsammans fundera över vad som ska göras med avfallet.

Familjescoutgruppen övar på avfallssortering i praktiken. Ledaren ser till att det finns olika sorters avfall och sopor på plats. Gruppen övar på att återvinna ifrågavarande avfall på rätt sätt.

Att röra sig på isen

Familjen kan röra sig på isen på ett säkert sätt.

Mål: Familjen kan röra sig på isen på ett säkert sätt.

Beskrivning: Familjen övar tillsammans på hur man räddar någon som går genom isen och lär sig vad som kännetecknar svag is.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att behövlig utrustning finns på plats. Hen uppmuntrar familjescouterna att delta i övningen.

Gruppens samlas nära ett vattendrag. Ledaren tar med sig en bild där platser med svag is är utmärkta. Gruppens uppgift är att med hjälp av bilden identifiera de platserna i naturen där isen är svag. För att identifiera dessa ställen kan man t.ex. ta hjälp av en kikare.

Familjescoutgruppen provar att använda isdubbar t.ex. vid skridskobanan. Ledaren ser till att det finns tillräckligt många isdubbar. Gruppen kan också snickra ihop egna isdubbar.