Båtförarkurs 2022 – testa och öva

Här är den kahoot som ingår i Båtförarkursens förhandsmaterial: https://kahoot.it/challenge/06557759?challenge-id=6f214804-ada4-435e-b6b1-d516e59378f1_1645015079226

Du hittar den också på kahoot.it med koden: 06557759

OBS! Eftersom antalet kahoot-deltagare är begränsat så är det önskvärt att personer som inte själv deltar i kursen låter bli att göra testet! (eller åtminstone väntar till 12.3, så att alla kursdeltagare har hunnit göra det först.)