FiSSc Alumner

Varmt välkommen till FiSSc:s alumnnätverk. Det här nätverket finns till för dig som är tidigare aktiv scout inom FiSSc.

Genom FiSSc:s alumnnätverk håller du dig främst informerad om förbundet, om vår verksamhet och utbildning, men också om verksamhet och evenemang som riktar sig till dig som alumn. Alumngemenskapen är en möjlighet att hålla kontakten med dina tidigare scoutkompisar men också en möjlighet att knyta nya kontakter. Du kan dessutom välja att själv engagera dig på olika sätt. Du blir helt enkelt del av ett nätverk för förbundets bästa. Att gå med i alumnnätverket kostar ingenting, men du får så mycket tillbaka.

Nyhetsbrev

Förbundet skickar ut ett nyheterbrev per e-post med jämna mellanrum som är fyllda med den senaste informationen om vad som är på gång inom förbundet men också aktuell information som gäller dig som alumn.

Genom att registrera dig som medlem och uppdatera dina kontaktuppgifter godkänner du att vi kan kontakta dig med relevanta inbjudningar och nyheter.

Mentorprogrammet

FiSSc har ett stort mentorprogram för våra aktiva ledare som sammanför en äldre erfaren scoutledare med en yngre som söker efter stöd i sitt ledarskap. Som mentor kan du göra betydelsefullt frivilligarbete genom att fungera som ett bollplank för ledaren kring olika frågor som kan komma upp gällande ledarskap men också annat relaterat under uppdragets gång.

Läs mera om hur du kan bli mentor här. 

Inbjudningar till evenemang

Via FiSSc:s alumnnätverk får du inbjudningar till olika evenemang som ordnas. Det kan handla om alumnevenemang och återträffar, evenemang som ordnas i anslutning till mentorprogrammet, öppna föreläsningar eller andra evenemang som passar alumner.

Bidra till vår verksamhet

Som alumn kan du bidra till verksamheten på många sätt genom dina erfarenheter av scouting. Du kan bidra vid olika utbildningstillfällen och evenemang som ordnas för våra ledare. Förbundet behöver också ibland hjälp med rekryteringsmaterial där du kan få ställa upp på intervjuer eller kampanjer. Du får då vara ett ansikte utåt för vad scouting kan ge och hur det utvecklat dig som människa.

Partiosäätiö – Scoutstiftelsen SR

Scoutstiftelsen rs har sedan 1960 gjort betydelsefullt arbete för att säkra den finska scoutverksamhetens ekonomiska förutsättningar. Donationer som riktats till Scoutstiftelsen kanaliseras långsiktigt och tillförlitligt direkt till verksamhet för barn och unga och till utvecklandet av verksamheten. Genom att undertöda scouting via Scoutstiftelsen, understöder du scoutverksamhet nationellt. Man kan även stöda scouting regionalt och lokalt via distriktsorganisationerna eller via en scoutkår.

Kom med och stanna i gemenskapen

Om du har frågor gällande alumnnätverket får du gärna ta kontakt med Emma, koordinator för medlemsutveckling, per mejl: emma.sundsten@scout.fi