Höststarten

Redan under sommaren gäller det att börjar fundera på hurdan höst ni vill ha, så att verksamheten  smidigt rullar igång igen !

Här finns några tips på hur kåren kan ta sig an höstarten:

I maj

 • Se över situationen tillsammans med ledartrion. Ledarskapet ska vara tydligt, men ingen behöver göra det ensam!
 • Kontakta alla ledare i kåren och ordna något tillsammans. Börja t.ex. med att träffas och skapa positiv anda tillsammans!
 • Slutför planeringen av verksamheten  för sommaren- Gör något roligt tillsammans!
 • Bilda höstens grupper färdigt till pappers redan nu, så har ni något konkret att utgå från senare. Skapa en översikt av hur stor kapacitet ni har att ta in nya scouter i kåren.
 • Skicka en hälsning till hela kåren, även till vårdnadshavarna.  Berätta att verksamheten inte tagit slut, utan att fortsättningen planeras redan! Berätta även när information om höstens verksamhet kommer ut. Alla förstår att situationen kan förändras, men det är värt att informera något om framtiden ändå.
 • O365-plattformen och Teams finns för kårer. Genom att ta dessa i bruk hittar ni många verktyg som kan hjälp er med ledandet av kåren.

I juni

 • Förbered uppstarten av både nya och gamla grupper. Alla grupper behöver en mötestid, ledare och tillräckligt många gruppmedlemmar.  Om ni redan nu fattar beslut om något för hösten kan ni meddela detta till kårmedlemmarna nu redan. Det är många hobbyn som ska samsas om scouternas tid.
 • Uppdatera kårens Kuksa, hemsidor och andra kommunikationskanaler.
 • Samla idéer för höstens kickoff och marknadsföring av kåren.
 • Fokusera på att nya vuxna på ett smidigt sätt kan komma med i verksamheten på hösten och att de ledare som redan är med har koll på sina uppdrag och hur gemensamma ärenden sköts.

I juli

 • Ta semester, vila och gå på utfärder! Då allt ovanstående är fixat är det både skönt och helt berättigat att chilla!

I augusti

 • Informera kårmedlemmarna gruppernas mötestider och allmän info om scouting.
 • Ordna ett kickoff-tillfälle som går att ordna då. Satsa på både marknadsföring och genomförande! Nu är det extra viktigt att se till att det kommer nya scouter till kåren!
 • Ordna ledarvård! Se till att alla fortfarande känner att de hör till gänget. Senast nu är det viktigt att ledarna organiserar sig, hittar en ny glöd och förbereder sig på att fungera på det sätt som situationen kräver.

Bild: Ryan McGuide på Pixabay