Anmälan om säkerhetsobservation ombord på scoutbåt

FiSSc:s sjöråd samlar information om risksituationer som skett till sjöss i sjöscoutverksamhet. Sådana situationer är olyckssituationer, farosituationer och andra säkerhetsobservationer, som att apparater gått sönder eller olika nära ögat-situationer.

Avsikten med anmälan är att förbättra säkerheten och säkerhetsinformationen i scoutverksamhet till sjöss. Avsikten är inte att söka efter skyldiga eller fel.

​​​Vid anmälan om en säkerhetsobservation är rekommendationen att speciellt mycket vikt läggs på att beskriva händelserna, på att analysera orsakerna och att berätta hur ni agerade i situationen. Den viktigaste delen är förbättringsförslag och rekommendationer – med hjälp av dem kan vi alla scouter lära oss någonting.

Mer info om sjösäkerhet i säkerhetsdirektiven för scoutverksamhet till sjöss.

Med denna blankett kan kåren meddela sjörådet om olyckor som skett ombord på en scoutbåt/under en scoutseglats:

Blankett för meddelande om olycksfall ombord