Anmälan om olycka ombord på scoutbåt

Meddelande om olycksfall ombord

Med denna blankett kan kåren meddela sjörådet om olyckor som skett ombord på en scoutbåt/under en scoutseglats.