Verksamhet för alla åldrar

Scouting är för alla. Vare sig du är ett barn, tonåring, vuxen eller gillar att röra dig till havs eller på land – i scouting hittar du en hobby just för dig!

Scouting är verksamhet för alla åldrar

Scoutprogrammet är indelat i olika åldersgrupper, där alla får verka tillsammans med barn och unga i sin egen ålder.

Vargungarna är 7-9 år gamla och den yngsta åldersgruppen inom scoutverksamheten. Vargungarna upptäcker sin näromgivning tillsammans med sin flock, som består av 8-12 vargungar. Flockmöten hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger spår (märken) och leker. Ibland åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger.

Äventyrsscouterna är 10-12 år och under äventyrsscoutstiden upptäcker man de mer naturnära delarna av scoutingen på sin ort. Man kan vara äventyrsscout i två eller tre år beroende på hur den egna scoutkåren väljer att göra, där ett lag består av 10-15 äventyrsscouter. Laget har patrullmöten varje vecka, och under möten och utfärder är laget indelat i 2-3 stycken mindre patruller.

Spejarscouter är 12-14 (15) år gamla och upptäcker sig själva och scoutingen i den egna kommunen. Under spejarscouttiden lär man sig på riktigt hur det är att vara en grupp och att finna sin egen plats i gruppen som individ och som gruppmedlem. Man blir spejarscout när man börjar åk 6 eller åk 7 i skolan beroende på om den egna scoutkåren tillämpar det två- eller treåriga äventyrsscoutprogrammet. Spejarscout kan man vara i max tre år. Vanligen är äventyrs-spejarscouttiden sammanlagt fem år.

Explorerscouterna är 15-17 år gamla och börjar under denhär tiden lära sig ta ansvar för andra som ledare, samtidigt som de utforskar landet och hittar sig själva. De fungerar i patruller bestående av 4-12 stycken scouter och sätter upp sina egna målsättningar och sin egen verksamhet, med hjälp av stödet från en lots (över 22 år) som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker.

Roverscouter är 18-22 år och under roverscouttiden hittar scouten sig själv i samhället och börjar leva på egen hand. Detta medför att roverscouternas program bygger på projekt och äventyr i olika former, men roverscouten kan därtill också ha ledaruppdrag och på så sätt utveckla sig själv som ledare.

Äldre ledare (över 22 år) utgör inte en egen åldersgrupp, utan möjliggör scoutingen för barn och ungdomar genom att fungera som ledare för de yngre åldersgrupperna och stöda och handleda explorer- och roverscouter i deras ledaruppdrag. Genom egna projekt, scoututbildningar, ledardagar och -träffar etc. fortsätter ändå också ledarna att utvecklas, lära sig nya saker och uppleva äventyr i en kul gemenskap.

Familjescouting är för barn under skolåldern och deras familjer. Varje barn under skolåldern deltar tillsammans med minst en vuxen från den egna närkretsen (till exempel, en förälder, en moster, en farfar eller en fadder), på den vuxnas ansvar.

Målet med familjescoutingen är att kunna erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, och att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen. Familjescoutverksamheten är en möjlighet för vuxna att ha en hobby tillsammans med sina barn och att få träffa andra vuxna regelbundet.

Läs mera om scoutprogrammet och dess aktiviteter

Scouting som vuxen!

Även som vuxen kan du bli scout. Du behöver inte ha någon tidigare scouterfarenhet. Scouting är en engagerande och givande hobby även för vuxna. Som scout får du utveckla nya sidor av dig själv och får en motvikt till det stundvis hektiska arbetslivet. Du får lära känna nya människor, uppleva och lära dig nytt, ha roligt tillsammans med likasinnade och dessutom bidra till en bättre vardag för barn och unga.

Börja en ny hobby som vuxen!

Läs mer

Mer info om åldersgrupperna hittar du här.

Bild: Lisette Bäckman