Handslag

Handslaget är en viktig del av varje scoutledares uppdrag. Handslaget är en överenskommelse gällande uppdraget mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Under handslagsdiskussionen kommer de två parterna överens om ramar, arbetsfördelning, kommunikation, visioner och stöd gällande uppdraget.

Samtidigt sätter man upp personliga utvecklingsmål och lär känna varandra. Alla dessa element utvärderas och följs upp med mellanhandslag och avslutande handslagsdiskussioner. Handslag görs på både kårnivå och förbundsnivå.  Verktygen uppdragsnyckeln, utveckling inom uppdraget och ledarskapsmodellen fungerar som stöd i handslagsdiskussionen.

Rent konkret görs ett handslag med hjälp av ett handslagsbotten (se nedan). Det rekommenderas att uppdragsgivaren antecknar diskussionen enligt mallen eftersom det är lättare att ha något att gå tillbaka till när mellanhandslag och avslutande handslag görs.

FiSSc handslagsbotten (både för kårer och förtroendevalda):

Guider och tips: