Kårkortet – kåruppdrag och ledarnas utbildning

Utbildning är det enklaste och snabbaste sättet att sporra och utveckla scoutledarnas motivation och kunskaper.

Kårkorten för 2019 innehåller en  sida med statistik om centrala uppdrag i kåren och ledarnas utbildning för sina uppdrag. Uppgifterna om uppdrag och utbildningar är plockade ur Kuksa den 30 mars 2020.

Här nedanför presenteras vilka olika utbildningskombinationer som beaktats i kårkortet och anses uppfylla behoven för kårledaruppdrag. Längst ner presenteras de utbildningar som idag rekommenderas för kårledare, d.v.s. de utbildningar ledare helst ska ha avlagt.

FiSSc ordnar många olika utbildningar för kårledare. Visst går ni ju tillsammans genom evenemangskatalogen då den kommer till kåren. Det lönar sig  också att regelbundet följa med FiSSc:s händelsekalender, kommunikationskanaler och att kolla informationen i evenemangsinfomejlen för att veta när och var det nästa gång ordnas en utbildning som kårens ledare är intresserade av eller helt enkelt behöver för sitt/sina uppdrag.

Det hör till kårens uppdragschef att hålla koll på kårledarnas uppdrag, vilka utbildningar de redan har gått, och att göra en utbildningsplan för kåren, med förslag på vem som borde delta i vilka utbildningar under de kommande åren.

Mer info om ledarskapsutbildningar inom scoutingen

Kårchef

 • kårchefsutbildning + Tryggt tillsammans / eller
 • helheten Att leda kåren från förra utbildningssystemet + Tryggt tillsammans / eller
 • scoutledarfortsättningsutbildning Treklöver-Gilwell + Tryggt tillsammans / eller
 •  Treklöver-Gilwell kursen från förra utbildningssystemet + Tryggt tillsammans

Programchef

 • programchefsutbildning + Tryggt tillsammas / eller
 • scoutledarfortsättningsutbildningTreklöver-Gilwell + Tryggt tillsammans / eller
 •  Treklöver-Gilwell kursen från förra utbildningssystemet + Tryggt tillsammans

Uppdragschef

 • uppdragschefsutbildningen + Tryggt tillsammas / eller
 • scoutledarfortsättningsutbildning Treklöver-Gilwell + Tryggt tillsammans / eller
 •  Treklöver-Gilwell kursen från förra utbildningssystemet + Tryggt tillsammans

Spejarscoutlots

 • lotsutbildning + Tryggt tillsammans / eller
 • lotsubildning från förra utbildninssytemet + Tryggt tillsammmans

Explorerscoutlots

 • lotsutbildning + Tryggt tillsammans / eller
 • lotsubildning från förra utbildningsystemet + Tryggt tillsammmans

Roverscoutlots

 • lotsutbildning + Tryggt tillsammans /
 • lotsubildning från förra utbildningsystemet + Tryggt tillsammmans 

Akela

 • akela och kaptensutbildning + Tryggt tillsammans

Kapten

 • akela och kaptensutbildning + Tryggt tillsammans

Kårchef

 • kårchefsutbildning + Tryggt tillsammans

Programchef

 • programchefsutbildning + Tryggt tillsammans

Uppdragschef

 • utbildningschefsutbildning + Tryggt tillsammans

Spejar-, explorer- och roverscoutlots

 • lotsutbildning + Tryggt tillsammans

Akela, kapten

 • akela och kaptensutbildning + Tryggt tillsamans