Båtförarkursens praktikdel

Kursens innehåll:

Ruttplanering, vaktsystem, seglingsteknik, segling i farleder, skärgårdsnavigering, manövrering av båten, loggboksföring, mat ombord, nödsituationer, underhållsarbeten och skepparskap.

Kursens omfattning:

Båtförarkursens praktikdel kan ordnas i form av en seglats under ett förlängt veckoslut på en scoutbåt. Praktikdelen ordnas i samarbete med kårerna.

Tips för utbildningen

Öva hamnmanövrar, både fören till och långsides samt bojtagning och ankring (kom ihåg att diskutera ankarlinans längt och val av ankringsplats inklusive kvalitet på bottnen).

Utför Man Över Bord övningar i olika förhållanden, till motor och till segel. Låt alla prova på alla uppgifter.

Alla skall få prova på segelsättning och halning i olika förhållanden. Diskutera segelval tillsammans och försök komma fram till det rätta alternativet. Reva! Öva på att reva vare sig det blåser eller inte (om man inte övat i lugnt väder är det svårt i storm!).

Alla skall fungera som segeltrimmare i olika vindförhållanden, detta är inte en kurs i kappsegling men deltagarna borde känna till grunderna i hur seglen skotas i olika förhållanden. Ifall spinnaker finns får den gärna användas.

Alla skall fungera som skeppare/vaktchef. Låt denna sköta ordergivningen, du övervakar. Se till att skepparens/vaktchefens order följs, att disciplinen hålls och stöd personen vid behov. Diskutera gärna allt som deltagarna undrar över (alkohol, scoutseglatser, ruttval, etc.). Fundera på hur utbildning och program kan förverkligas på en seglats.

  • Gå igenom säkerhetsutrustningen ombord.
  • Gå igenom händelseförloppen vid olika nödsituationer.
  • Gå igenom användningen av båtens kommunikationsutrustning (VHF, GSM etc.).
  • Gå igenom underhållet av båt och motor. Vad bör kollas på motorn med jämna mellanrum (olja, kylarvätska, batteriernas kondition…), vilka fel kan uppstå och hur kan enkla fel lösas.

Övningsskepparens praktikhäfte som stöd för förverkligandet

Från och med år 2018 uppmanar sjörådet kårerna att testa en ny modell för praktikseglatsen och har sammanställt Övningsskepparens praktikhäfte åt alla sjökårer.

Häftet innehåller samma punkter som den traditionella praktikseglatsen, men utbildningen är utsprid på fem seglatser. Detta för att praktikseglatsen ska fungera mera som utbildning än som provtillfälle.

Häftets uppgifter kan utföras under vilken som helst av kårens scoutseglatser, men viktigt är att övningskepparen blir van och känner till just den båten som hen kommer att skeppa/viceskeppa som övningskeppare, samt blir bekant med sitt övningsområde. Personen som fungerar som utbildare behöver inte vara samma varje gång, tvärtom uppmuntrar Sjörådet till en diversitet bland utbildarna. Efter att övningskepparen har behandlat alla punkter i häftet kan kårchefen enligt eget omdöme, om hen finner övningsskepparen färdig, bevilja övningscertifikat åt övningsskepparen.

Eftersom detta är ett relativt nytt försök, ännu i sitt provskede, tar Sjörådet gärna emot feedback och kommentarer om häftet! Parallellt kan den gamla blanketten användas, om så önskas, men vi önskar att alla ger det nya häftet en chans, så vi kan förbättra och underlätta båtförarnas praktiska skolning!

Dokument:

Övningsskepparens praktikhäfte

Båtförarkurspraktik bedömningsblankett