Lägerlåda för mångfald

På den här sidan hittar du aktiviteter som kan användas för att väcka diskussion om mångfald och tillgänglighet.

Lägerlådan för mångfald

Lounais-Suomen Partiopiiri har år 2018 sammanställt en aktivitetslåda med 13 olika uppgifter som behandlar mångfald och tillgänglighet. Lådan med tillhörande material finns på Scoutstationen i Helsingfors – vem som helst kan låna lådan för ett möte, en utfärd eller läger! Förtroendevalda kan använda lådan på större evenemang eller utbildningar.

Partiolaiset tekevät tikkupullaa nuotiolla
Bild: Meeri Rasivirtra

Lådans 13 aktiviteter går att anpassa till olika åldersgrupper och kan kombineras till olika längders programpass – med hjälp av aktiviteterna kan man arrangera ett kortare övningspass, ett kvällsprogram eller t.o.m en heldags spårning. Det går också att dela upp aktiviteterna så, att man genomför dem på gruppmöten under en termin.

Lådan innehåller utförliga instruktioner och allt material som behövs för att genomföra aktiviteterna, lättare än så kan det inte bli! Ifall du inte har möjlighet att komma till Scoutstationen för att låna lådan kan du använda aktiviternas beskrivningar som du hittar på den här sidan.

Det ursprungliga materialet ”Moninaisuuden leiripaketti” hittar du här

KONTAKTA DE ANSTÄLLDA PÅ SCOUTSTATIONEN FÖR ATT LÅNA LÅDAN

Aktiviteterna i lägerlådan för mångfald

Ifall du inte har möjlighet att låna lådan från Scoutstationen, kan du använda beskrivningarna som hittar här. Det kan vara svårt att genomföra alla aktiviteter utan större förberedelser, men de flesta kan du göra genom att förbereda eget material. Kom ihåg att noggrannt bekanta dig med instruktionerna som du hittar i dokumentet ”Lägerlådan för mångfald – börja här!”. Printa också ut materialbilagan för att kunna genomföra aktiviteterna.

 

Bild: Gerd Altmann på Pixabay