Kårpost 5/2023

Kallelse till höstmöte 28.10 kl. 9.00

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter rf:s (FiSSc) och Finlands Svenska Flickscoutförbund rf:s (FSFSF) höstmöte 28.10.2023 kl. 9.00 på Linnasmäki i Åbo. Anmälningar tas emot kl. 8.15-8.45. Kallelsen, föredragningslistan och fullmaktsblanketten skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare). Övriga möteshandlingar finns tillgängliga elektroniskt på webbsidan scout.fi/höstmöte2023. 

Det går att följa med höstmötet online, men man kan inte online delta i mötet som kårens representant!

Möteshandlingar postade till kåren:

Möteshandlingar (för beslut), endast elektoniska:

Underlagsmaterial:

Vi vill uppmärksamma medlemskårerna notera specifikt ärende 9. Medlemsavgift år 2024. Styrelsen föreslår en medlemsavgiftshöjning för år 2024.

Inför höstmötet arrangerar FiSSc:s styrelse två online tillfällen där man kan på förhand bekanta sig med möteskutym och mötesärenden.

Diskussionstillfällen innan höstmötet:

16.11 kl. 18-19 Höstmöte – hur funkkar det?
25.11 kl. 18-19 Höstmöte – info och diskussion

FiSSc styrelseval för 2024

Sittande styrelsens förslag är att styrelsen år 2024 är lika stor som årets styrelse: 9 personer (scoutchefen, 2 vice scoutchefer och 6 styrelsemedlemmar). Scoutchefens och vice scoutchefernas mandat fortgår under 2024. Av de nuvarande styrelsemedlemmarna fortsätter en i sitt uppdrag under 2024. I styrelsevalet på höstmötet 2023 ska styrelseledamöter enligt förslaget väljas för fyra tvååriga mandat (2024-2025) och för ett ettårigt mandat (2024, fyllnadsval).

Läs mer om styrelsevalet och kandidat presentationer på: scout.fi/styrelseval23

Höstens intagning i FiSSc under augusti och september är högre än ifjol!  

Våra kårer har i höst gjort ett hejdundrande arbete med intagningen. FiSSc är en av få A-medlemmar (finska distrikten och FiSSc) som gör positiva resultat i årets intagning, under augusti och september. Hurra för oss! 

Förhoppningarna är skyhöga inför oktober månad. Ska vi slå rekord under alla tre månader? Och hur ser det ut i Storfiskaren? Vilken kår kommer slå alla tiders rekord? Hinner ni ännu ta in några till? Besök en skola till, rekrytera på höstmarknaden eller ordna ett mysigt kompismöte med smores. Varje barn som får en trygg plats i scouterna och får möjligheten till världens bästa hobby är viktig. 

Behöver ni hjälp med rekryteringen hittar ni en massa material och tips på hemsidans nya rekryteringssida! Och så hjälper vi så klart på kansliet! Mejla Emma på: emma.portman@scout.fi  

Ni är fantastiska alla ni som gör det här enormt viktiga jobbet för scoutingen i Svenskfinland! 

Länk till rekryteringsmaterial

Sjö To-Do´s innan isarna lägger sig!

Har ni tagit upp segelbåtarna och ställt dem i ordning för vintern, och funderar nu på vad ni ska ta itu med till nästa? Här kommer en lista på några grejer att åtminstone göra:


Övningscertifikat

Har ni ordnat praktikseglatser i kåren och beviljat övningscertifikat? Kom ihåg att meddela om dem till Gunzi på kansliet; gunilla.edelmann@scout.fi. Meddela vem som beviljats övningscertifikat samt vilken båt/vilka båtar och vilket område certifikatet gäller för.

Anmäl om olycksfall ombord

Körde ni på grund med en smäll under sommarens seglats? Gick masten av under en dramatisk stormby? Saker händer och sker ombord på scoutseglatser; ibland kommer man undan med ett litet skrapsår och nånting som snart blir en rolig historia; ibland blir det större reparationskostnader och mera huvudbry, eller en tur till läkarstationen. Olyckor ombord på scoutbåtar, vilka har resulterat i personskador som krävt läkarvård eller skador på båten som krävt reparation, bör meddelas FiSSc:s sjöråd. Till exempel kan ni använda er av blanketten på sidan scout.fi/anmalan_om_olycka

Pricka in kommande sjökurser i kalendern:

 • Sjöräddningskurs 17-19.11.2023 i västra Nyland (några platser lediga ännu!)
 • Båtförarkurs 8-10.3.2024 på Ahtela (Sagu)
 • Sekondkurs 9-10.3.2024 på Ahtela (Sagu)
 • Motorkurs vardagskvällar i maj i Esbo

Adventskalenderförsäljningen börjar!

Lördagen den 15 oktober börjar årets adventskalenderkampanj! Bilder för kårens Fb-sidor och Instagramkonton finns i materialbanken 

Färdiga förslag till SoMe texter hittar ni på www.scout.fi/adventskalendern. Glöm inte att göra reklam för er kår i webshopen! Ni som inte ännu har beställt kalendrar, gör det i Kuksa så fort som möjligt! Dessutom uppmuntrar vi er alla att uppge era försäljningsplatser på adressen www.adventtikalenteri.fi. Det gör julkampanjchefen via Kuksa på kårens kampanjsida. Om ni inte arrangerar gemensam försäljning, lägg in åtminstone julkampanjchefens kontaktuppgifter, så att kunder som söker försäljare på ert område kan nå er kår! 

Irres internationella fond DL 30.11

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 år att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter. En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas till ansökan.

Ordna en JOTA-JOTI – kväll i kåren 

20-22.10 ordnas det årligen återkommande superevenemanget Jamboree on the air (JOTA) och Jamboree on the internet (JOTI) dvs du deltar i ett stort internationellt läger utan att behöva resa någonstans.

Scouter kan delta i JOTI själva hemifrån, men roligare och lägre tröskel blir det ju att delta om kåren eller patrullen eller kårteamet ordnar ett evenemang; till exempel en pizzakväll eller kårlokalshäng. JOTA-JOTI pågår hela veckoslutet, men man kan delta fem minuter, några timmar eller hela helgen. Allt som behövs är en internetuppkoppling och en dator eller annan manick att koppla upp sig med. Ifall det är många deltagare så kan det ju också vara bra med flera datorer så att alla har möjlighet att delta i upplevelsen.

På JOTI kan man:

 • Chatta med scouter från världens alla hörn.
 • Kolla in öppningsceremoni, talangshower och delta i föreläsningar och workshops om intressanta och aktuella ämnen.
 • Samla på dig idéer för scouting hemma mm.

Roverway 2024 – anmälningen stänger 24.10 

Nästa sommar ordnas Roverway i Norge 22.7-2.8.2024. Roverway är ett internationellt evenemang för 16-22-åringar. De fem första lägerdagarna består av olika s.k. stigar runtom i Norge. Deltagarna får välja den stig de vill delta i som innehåller det program deltagaren helst vill uppleva. Alla stigar har olika teman, men det utlovas norsk natur och kultur på dem alla. Efter fem dagar på den utvalda stigen tillsammans med scouter från andra länder samlas alla deltagare till lägerdelen i Stavanger. Scouter som under lägertiden är 16-22 år kan komma med som deltagare. Äldre scouter kan komma med som IST och får då uppgifter för att hjälpa till med olika uppgifter på lägret. Anmälningen är öppen fram till 24.10.
Mer info och anmälningslänk finns på: partio.fi/nyt/roverway/

Språkkunskaper: informationen om finländska scouters deltagande är huvudsakligen på finska; ifall du önskar hjälp med att förstå infon kan du vara i kontakt med programkoordinator Gunilla Edelmann på gunilla.edelmann@scout.fi. Anmälningsblanketten finns på svenska och finska. På själva lägret behöver du kunna åtminstone lite engelska.

Drop-in kväll 13.11 kl. 19-20 Mannerheimspännesansökan

Behöver du hjälp med att formulera Mannerheimspännesansökan? Tycker du att det är svårt att formulera svar på frågorna i ansökan? De senaste åren har Mannerheim-spännesansökan genomgått en hel del förnyelser. Det är otroligt viktigt att ni då ni ansöker om spännen, på ett konkret sätt kan berätta åt oss som inte känner era scouter, på vilket sätt de uppfyller kriterierna. 

Utmärkelseteckenkommittén arrangerar därför en online Drop-in kväll 13.11 kl. 19-20 för dig som har frågor eller funderar kring Mannerheimspännesansökan (-ningar). Koppla upp dig för en timme eller en kortare stund och få hjälp med din ansökan av FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté. 

Åldersgruppsledarglögg 11.12 – få hjälp med vårens terminsplan och möten

Måndag 11.12 kl.19 (-ca21) ordnar FiSSc:s programgrupp en online-glögg för åldersgruppsledare (akelor, kaptener och lotsar) för att dela mötestips och tankar och planera vårterminen tillsammans. Ta med dig dina egna bästa mötesprogram och lämna glöggen med andras bästa tips i bakfickan. Målsättningen är att du går från mötet med en färdig terminsplan (eller åtminstone många bra idéer till en, ifall du sen vill planera vidare själv eller tillsammans med gruppen) och några detaljplanerade möten.
Anmäl dig helst senast 4.11 så att programgruppen vet hur många glöggen ska ordnas för. Mer info och anmälningslänk i händelsekalendern!

Nytt program 2028 -diskussioner för spejar- /explorerscoutmöte i november

Arbetet med att utveckla ett nytt scoutprogram har inletts. Nu under hösten kan spejar- och explorerscouter vara med och påverka projektets innehåll och programmets riktning. Lotsen anmäler sig och sin patrull senast 22.10 och får sen en uppsättning frågor att diskutera med patrullen i november (det kan vara under ett möte, en förläggning eller under en pizzakväll, helt enligt patrullens önskemål och på en tidpunkt som fungerar). Frågorna fås och besvaras skriftligen. Anmäl er senast 22.10!

ÖS på 24/7

Nästa sommar är det dags för ÖS-läger! 
Lägret där vi öser på 24/7! 

När är lägret: 

 • Läger för äventyrsscouter och äldre 21-28.7.2024 
 • Läger för vargungar 25-27.7.2024
 • Familjeläger 21-28.7.2024

När öppnar anmälan?

Anmälan öppnar 15 januari 2024! Under hösten behöver kårerna som vill delta i lägret bl.a. lägga in en ÖS-kontaktperson (i Kuksa; ”Ös på 24/7, kontaktperson”) och göra en kåranmälan i Kuksa. Mera information om detta kommer till kontaktpersonerna i ett informationsbrev på mejl, så håll koll på inkorgen! 

Lediga uppdrag

Just nu finns en massa häftiga uppdrag ute på uppdragsbörsen inför lägret. Passa på och sök det uppdrag som intresserar dig mest!

Tills vidare kan ni följa oss på Instagram @os_24_7 och på webbsidan – där vi kontinuerligt uppdatera er med viktig information.

Projektet för ett nytt medlemsregister (PaJu) framskrider

PaJu-projektet (Partiojärjestelmien uudistus) har under året framskridit enligt planerna. Under våren och hösten har arbetsgrupper bestående av kåraktiva ledare, förtroendevalda och anställda på olika sätt tagit del av existerande processer, drömt stort en grann och delvis även börjat fundera på framtida processer. Nu närmar sig projektet ett läge där vi gärna hör vad ni i kårerna tycker och tänker. Finlands Scouter arrangerar därmed fem online tillfällen för kårledare, dels att ge er en inblick i vad projektet i nuläge uppnått, dels för att ge er en möjlighet att vara delaktiga i processen så här långt. Det här är och kommer itne att vara den enda möjligheten för kåren att delta – utan ett sätt att engagera kårerna i processen just nu.
 
Dessa fem FS-tillfällen arrangeras på finska! FiSSc kårer är självklart välkomna att delta om ni har möjlighet och vill det. FiSSc kommer att arrangera två egna online tillfällen på svenska med motsvarande information och möjlighet att påverka. Båda FiSSc-kvällarna har samma upplägg, d.v.s. du kan välja den som passar dig bättre! Boka in dagarna redan nu, mera information kommer närmare.


Finlands Scouter öppna Teams träffar (på finska):

 • 25.10 kl 18-19.30: Lippukuntien johtaminen ja hallinto (Kåradministration; medlemskap, ekonomi, rapporter)
 • 1.11 kl 17.30-19.30: Lippukuntien partioarki (Kårverksamhet; läger, uppdrag. kommunikation)
 • 13.11 kl 18-19.30: Ryhmänjohtajien tuki ja työkalut (Gruppledarens verktyg)
 • 23.11 kl 18-19.30: Pestaajan ja pestatun yhteinen polku (Handslag och uppdrag)
 • 27.11 kl 18-19.30: Tuhansien tapahtumien partio (Evenemangsadministration)

FiSSc öppna träffar (på svenska)

 • 16.1 kl. 18-19.30 (Medlemskap, kåradministration, gruppledarens verktyg, hantering av evenemang)
 • 25.1 kl. 18-19.30 (Medlemskap, kåradministration, gruppledarens verktyg, hantering av evenemang)

Mera information om FiSSc träffar i händelsekalendern inom kort!