Ålands Scoutdistrikt rf

Ålands Scoutdistrikt (ÅSD) har tidigare fungerat som ett distrikt inom FiSSc men nuförtiden är dess primära uppgifter att fungera som en länk mellan de åländska medlemskårerna och dela ut monetära medel till dem. Förutom detta upprätthåller organisationen även ett 6,9 hektar stort lägerområdet, som arrenderas av Ålands Landskapsregering, på Prästö, Sund.

Bild: Malin Lindholm