Det är lätt för nya personer att komma med i vår kår

Ledargänget kan vara ett sammansvetsat team som det för en utomstående är svårt att komma med i.

Att introducera en person som är ny inom scoutingen innebär också att hen ska känna att hen är en del av gänget. Det är något som borde beaktas redan i personens första tid i er kår. Läs mer här om att introducera en ny vuxen till er kår här.

Välkommen till scouting – utbildningen innehåller många bra tips för introduktion av nya vuxna i kåren. Se också vuxenrekryteringens årsklocka som innehåller idéer för scoutårets olika tider. Anpassa dessa så att de passar er kårs planer.

Frågor som ni kan fundera på då ni funderar på introduktion: 

 • Hur kändes det i skolan eller i någon annan omgivning när du hade fått komma med i en ny grupp med personer och du ville göra allting ordentligt och visa att du är en bra typ? Visst var det nervöst? Tänkte du på vad andra tänkte om dig och om du överhuvudtaget kunde det som du skulle göra? Kommer du ihåg vilka ord du skulle ha velat höra i den situationen?
 • Kom alltid ihåg att en nykomling i gruppen eller scoutkåren inte nödvändigtvis vet vad man borde fråga eller lära sig. Det är viktigt att signalera att hen är välkommen och hör till gänget. Introduktion och emottagande är inte bara informationsöverföring; det handlar också om att tala om den tysta kunskapen och öppna upp kulturen.
 • I er kommunikation förmedlar ni indirekt till den nya en känsla av var hen borde vara med och hur genuint ni vill ha med hen. Få vågar delta i ett evenemang där alla andra redan känner varandra sedan länge om inte hen blir personligt bjuden och tröskeln är väldigt låg.
 • I ett tätt sammansvetsat gäng är det svårt att komma in hur man än skulle försöka och vilja. För att det ska lyckas måste också gruppen ha förmåga att märka när den interna jargongen kommer igång, oftast helt i misstag, och fundera om man ens har en beredskap att öppna upp och dela tidigare skedda gemensamma och roliga upplevelser med den nya. Fundera gärna i grupp på vilka interna scoutord ni använder, sådana som inte ens behöver vara självklara för en scout från en annan kår. Det är en rolig övning och ni blir säkert överraskade! Ni kan gå ett steg längre och fråga föräldrar eller kompisar hur många ord de känner igen eller förstår från listan och be dem förklara vad de tror att det betyder.

Scouting är en hobby öppen för alla. Enligt scouternas grundstadga ska scoutverksamheten och beslutsfattandet inom scoutingen vara jämlikt. Det betyder att alla behandlas lika oberoende kön, hemort, språk, kultur, religion, sexuell läggning eller övertygelse. Vi arbetar kontinuerligt med att avlägsna hinder för att delta i verksamheten och för att sänka tröskeln för att komma med. I scouterna jobbar vi med att alla ska känna sig välkomna och trivas. Läs mer om hur er kår kan jobba för en öppnare verksamhet. 

Tips på hur ni kan jobba för en öppnare verksamhet hittar du här.
Idéer för hur du kan ta hänsyn till nya personer i gruppen (speciellt för de äldre åldersgrupperna och vuxna):

 • Berätta om scoutkårens historia och bakgrund
 • Beskriv scoutåret
 • Berätta om scoutkårens traditioner
 • Berätta om gemensamma fester
 • Berätta om kårens och förbundets lägerverksamhet
 • Berätta om er eventuella stuga och era utfärds- och hajktraditioner
 • Ge kontaktuppgifter till sådana personer som på riktigt går att nå och kan vara till hjälp, dvs de som kan stöda i uppdraget
 • Bjud in hen i alla kommunikationskanaler och presentera den nya för alla
 • Bjud in hen till möten för att följa med och bekanta sig med verksamheten
 • Om det är möjligt kan du utse en scoutfadder åt den nya personen
 • Berätta om medlemsavgiften om hen är helt ny i scoutingen
 • Ge en Tryggt tillsammans broschyr (läs mer om tryggt tillsammans här.)
 • Visa de olika scouthemsidorna och scoutkårens egna kanaler på sociala medier
 • Det är bra att öppet tala om fördomar
 • Berätta att det ofta är unga ledare som leder scoutkåren
 • Det är viktigt att ge utrymme för alla att lära sig i sin egen takt, både unga och äldre
 • Berätta om verksamhet i stigande svårighetsgrad
 • Påminn om att scouting är frivilligverksamhet och att målet också är att ha roligt tillsammans
 • All verksamhet är öppen och det går också att tacka nej till uppgifter men om man tar på sig något förväntas man genuint göra dem
 • Kom ihåg att unga ibland bara vill göra saker tillsammans, utan inblandning av vuxna.