Det är lätt för nya personer att komma med i vår kår

Hur kändes det i skolan eller i någon annan omgivning när du hade fått komma med i en ny grupp med spännande personer och du ville göra allting ordentligt och visa att du är en bra typ? Visst var det nervöst? Tänkte du på vad andra tänkte om dig och om du överhuvudtaget kunde det som du skulle göra? Kommer du ihåg vilka ord du skulle ha velat höra i den situationen?

Kom alltid ihåg att en nykomling i gruppen eller scoutkåren inte nödvändigtvis vet vad man borde fråga eller lära sig. Det är viktigt att signalera att hen är välkommen och hör till gänget. Introduktion och emottagande är inte bara informationsöverföring; det handlar också om att tala om den tysta kunskapen och öppna upp kulturen.

Välkommen till scouting – utbildningen innehåller många bra tips för introduktion av nya vuxna i kåren.

Här kan du läsa mer om rekrytering och introduktion av nya vuxna i kåren. 

I er kommunikation förmedlar ni indirekt till den nya en känsla av var hen borde vara med och hur genuint ni vill ha med hen. Få vågar delta i ett evenemang där alla andra redan känner varandra sedan länge om inte hen blir personligt bjuden och tröskeln är väldigt låg.

I ett tätt sammansvetsat gäng är det svårt att komma in hur man än skulle försöka och vilja. För att det ska lyckas måste också gruppen ha förmåga att märka när den interna jargongen kommer igång, oftast helt i misstag, och fundera om man ens har en beredskap att öppna upp och dela tidigare skedda gemensamma och roliga upplevelser med den nya. Fundera gärna i grupp på vilka interna scoutord ni använder, sådana som inte ens behöver vara självklara för en scout från en annan kår. Det är en rolig övning och ni blir säkert överraskade! Ni kan gå ett steg längre och fråga föräldrar eller kompisar hur många ord de känner igen eller förstår från listan och be dem förklara vad de tror att det betyder.

Scouting är en hobby öppen för alla. Just det har projektet ’100 nya sätt att scouta’ jobbat med. Projektets huvudsakliga målsättning är att hitta nya sätt att scouta som sänker tröskeln för att delta i scoutverksamhet och som gör det möjligast enkelt att komma med i verksamheten.

Tips på hur ni kan jobba för en öppnare verksamhet hittar du här.

Idéer för hur du kan ta hänsyn till nykomlingen i gruppen (speciellt för de äldre åldersgrupperna och vuxna):

 • Berätta om scoutkårens historia och bakgrund
 • Beskriv scoutåret
 • Berätta om scoutkårens traditioner
 • Berätta om gemensamma fester
 • Berätta om kårens och förbundets lägerverksamhet
 • Berätta om er eventuella stuga och era utfärds- och hajktraditioner
 • Ge kontaktuppgifter till sådana personer som på riktigt går att nå och kan vara till hjälp, dvs de som kan stöda i uppdraget
 • Bjud in hen i alla kommunikationskedjor och presentera nykomlingen för alla
 • Bjud in hen till möten för att följa med och bekanta sig med verksamheten
 • Om det är möjligt kan du utse en scouttutor åt nykomlingen
 • Berätta om medlemsavgiften om hen är helt ny i scoutingen
 • Ge en Tryggt tillsammans broschyr (läs mer om tryggt tillsammans här.)
 • Visa de olika scouthemsidorna och scoutkårens egna kanaler på sociala medier
 • Det är bra att öppet tala om fördomar
 • Berätta att det ofta är unga ledare som leder scoutkåren
 • Det är viktigt att ge utrymme för alla att lära sig i sin egen takt, både unga och äldre
 • Berätta om verksamhet i stigande svårighetsgrad
 • Påminn om att scouting är frivilligverksamhet och att målet också är att ha roligt tillsammans
 • All verksamhet är öppen och det går också att tacka nej till uppgifter men om man tar på sig något förväntas man genuint göra dem
 • Kom ihåg att unga ibland bara vill göra saker tillsammans, utan inblandning av vuxna.