Kårförmåner

Alla scouter som är medlemmar i en svenskspråkig scoutkår i Finland är också per automatik medlemmar i förbundet Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc) och centralorganisationen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (FS). Den medlemsavgift som scoutkårerna tar in av sina medlemmar innehåller också en andel som kåren betalar vidare till FiSSc och FS för flera olika stödfunktioner åt kåren och den enskilda scouten.

Läs mera om de mest konkreta tjänster ochörmåner som scouterna får här!

s/y Navigator är en yawlriggad havskryssare, som fungerar som FiSSc:s skolningsfartyg. Navigator kan bokas också av kårer för kårbruk.  Närmare information fås av föreningen Navigator som sköter bokningarna. Om man får problem med att hitta skeppare för seglatsen kan man ta kontakt med Föreningen Navigator eller med Sjörådet.

Läs mer om s/y Navigator

Kåtan är de svenskspråkiga scouternas stockstuga i Lappland. Kåtan ligger i västra Lappland i Muonio kommun, vid sjön Torassieppi. Stugan gränsar till Pallas-Yllästunturi nationalpark och därför är naturen näst intill orörd. Vintertid är området ypperligt för terrängskidning. På sommaren kan man njuta av såväl vandring, paddling som fiske.

Kåtan uppkom år 1957 efter att man på påsken 1954 hade haft Flickscoutförbundets påskläger i Torassieppi by, vid samma sjö där Kåtan nu finns. Då framkastades idén om en egen stuga, varefter den första patrulledarkursen på Kåtan gick av stapeln år 1957.

FiSSc:s medlemskårer kan boka området förmånligt för kår- eller ledarevenemang. Läs mera om

Här kan du läsa mer om Kåtan!

FiSSc:s materiallager finns belägna i Åbo, Korsnäs och Esbo. Kåren får låna material från lagren för sina egna kårevenemang. Kontakta FiSSc-kansli eller materialförvaltarna direkt för att boka material till ditt evenemang.

Flera scoutkårer och scoutorganisationer runtom i Finland har egna stugor som de hyr ut också åt andra kårer. Kårer har ofta möjlighet att hyra dem för ett förmånligt pris.

Här kan du se hurdana stugor Pääkaupunkiseudun Partiolaiset hyr ut

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap. Du har bl.a. tillgång till information om olika föreningstyper, om skillnaden mellan en registrerad och en oregistrerad förening, hur man grundar och registrerar en förening och om stadgar och hur man kan ändra dessa.  Vidare kan du läsa in dig på information om föreningens styrelse, hur den väljs och styrelsens ansvar och uppgifter.

Det finns också information om medlemmar, deras rättigheter och skyldigheter, medlemsavgift, vem som besluter i föreningen och hur man upplöser en förening eller slår samman flera föreningar.

Även information om bokslut med resultaträkning och balansräkning och vad man gör med det färdiga bokslutet och om hur verksamhetsgranskning och revision går till. Om föreningen är arbetsgivare finns här information om arbetsavtal, löner, arbetstider och arbetarskydd. Här finns också information om medlemanskaffning och olika inkomstkällor för föreningen.

Genomgående på Föreningsresursens sida kan du följa konkreta exempel om den fiktiva föreningen Hemfrid från början till slut.

Här hittar du FSV:s webbplats Föreningsresursen.

Svenska Folkskolans Vänners (SFV) studiecentral förmedlar statsbidrag för kurser och för studiecirklar som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. Scoutkårer kan alltså ansöka om bidrag för utbildningar som ordnas i kåren, till exempel navigationsutbildning, första hjälpen-utbildning, överlevnadsutbildning, eller orienteringsutbildning.  

Här kan du läsa mer om Svenska Folkskolans vänners studiecental.

Här kan du läsa mer om kursbidrag och hur man ansöker om bidrag.

Scoutkåren får också stöd av FiSSc och FS

Till förmånerna kårerna får räknas bl.a.:

 • Ledare och scouter utbildas
 • Kåren får material för scoutverksamhet; vilket inkluderar scoutprogrammet, programpaket, marknadsföringsmaterial, utmärkelsetecken och publikationer
 • Scouten får via scoutkåren ta del av det för hela Finland gemensamma scoutprogrammet, vilket förnyas och utvecklas kontinuerligt
 • Kåren får statistik och verktyg för utveckling (kårkortet baserat på årsrapporten och medlemsstatistik)
 • Kåren får direkt kårstöd genom FiSSc kansli och FiSSc:s  förtroendevalda
 • Kåren får tillgång till medlemsregister och hemsidor
 • Kåren får via olika informationskanaler aktuell info (Kårposten, webbsidor, sociala medier etc.)
 • Kåren får låna material från FiSSc:s lager för att underlätta verksamheten (lager i Vasa, Åbo och Esbo)
 • Kåren får medelsanskaffningshjälp (t.ex. adventskalendern)
 • Kåren får möjlighet att söka understöd från fonder och stipendier som riktar sig till scouting
 • Kåren får möjlighet att boka s/y Navigator och Kåtan till “scoutpris”

Dessutom möjliggör medlemsavgiften en del grundfunktioner som inte direkt syns i kårens arbete, men som är viktiga för att utveckla och förnya scoutingen som sådan och dess ställning i Finland. Detta genom samarbete med samhället och andra scoutorganisationer. Dessa funktioner är bland annat:

 • Marknadsföring och utveckling av scoutingens image
 • Samhällspåverkan som gynnar så väl scoutingen som barns och ungas ställning i Finland i allmänhet
 • Biståndsprojekt till utlandet
 • Samarbete mellan nationella och internationella scoutorganisationer

Bild: Amanda Knutar